O projektu: ''Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje prevremenog napuštanja osnovnog školovanja''

Program TUTORING SRBIJA pilotiramo u Vranju, Aleksincu i Raški u okviru projekta ”Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje prevremenog napuštanja osnovnog školovanja”.

 

Period implementacije: 1 godina (13. maj 2013. – 12. maj 2014.)

Geografsko područje: Republika Srbija (Vranje, Aleksinac i Raška)

Budžet: 21,777.00 US$; Finansira: Ambasada SAD u Republici Srbiji

 

O projektu:

Projekat predstavlja testiranje modela prevencije preranog napuštanja školovanja u tri grada po metodologiji programa TUTORING SRBIJA.

Cilj projekta je da doprinese smanjenju preranog napuštanja školovanja dece u osnovnoj školi. Osim toga, projekat treba da:

a) podstakne kreiranje lokalnih javno-privatnih partnerstava u Aleksincu, Raški i Vranju kroz koji će biti implementiran program TUTORING SRBIJA
b) povećanje važnost, razumevanje i svest javnosti o pitanju preranog napuštanja školovanja
c) omogući uspešnu implementaciju programa podučavanja u 3 grada i to: – bolji uspeh dece u određenim predmetima, sveobuhvatno znanje povećano; – smanjen broj izostanaka dece sa školske nastave; – bolji odnosi formirani sa vršnjacima, aktivno učešće u vršnjačkim događajima i javnom životu; – pozitivna povratna informacija od roditelja, učestvuju u projektnima sastancima, prepoznajući program kao podršku; – efikasna komunikacija i saradnja na relaciji roditelji-škola-lokalne institucije; – nastavnici sa prijateljskim stavom prema mladima i širokim shvatanjima;

 

Projekat ima 2 faze:

1. kreiranje lokalnog javno-privatnog partnerstrva (opština, škola, kancelarija za mlade, centar za socijalni rad, omladinska udruženja i udruženja roditelja i sl.) koje će biti odgovorno za sprovođenje programa TUTORING SRBIJA u lokalnoj zajednici,

2. Sprovođenje programa – rad tutora sa decom i supervizija i stručna podrška radu tutora

 

U periodu maj-jun 2014. godine biće sprovedena evaluacija učinaka projekta u tri grada.

Kontakt za projekat je Jelena Bubanja: jelena.bubanja(at)wb-instutute.org.