map
Najnovije
NAJNOVIJE
Programi
Programi
 • ©TUTORING: program za škole
  Beli-logo-SRB-270
 • ©MLADOST
  Logo MLADOST program
 • ©ZEMLJA: program ruralnog razvoja
  Logo ZEMLJA
 • ©IDEJAKCIJA: program obuke
  Logo IDEAKCIJA (CIR)
Media
 • Okrugli sto o problemu prevremenog napuštanja školovanja na jugu Srbije (4)
  15. novembar 2016. NIŠ – Dvadesetpet stručnjaka iz oblasti socijalne i dečije zaštite i obrazovanja razgovarali su na temu problema preranog napuštanja školovanja i merama podrške obrazovanju Romske dece na jugu Srbije. Okrugli sto, organizovan u prostoru Regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, sadržao je 3 glavne teme:
  Tema 1: Prerano napuštanje školovanja na jugu Srbije, izazovi Romske zajednice i značaj ranog upisa dece u predškolski sistem obrazovanja i vaspitanja
  Tema 2: Identifikacija rizika i intervencija: ehanizam za rano upozoravanje i program podučavanja
  Tema 3: Nastavnici i roditelji na istom zadatku: da li dovoljno sarađujemo?
  Svaka tema započeta je uvodnim izlaganjima dva do tri govornika koji su imali cilj da podstaknu diskusiju, dok su panelisti imali 30 minuta za razmenu mišljenja, gledišta i iznošenje argumenate u vezi sa temom diskusije. Na kraju svake diskusije, moderator je sumirao najznačajnije tačke izlaganja. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
  Panelisti su se usaglasili da problem preranog napuštanja školovanja nije samo problem školskog sistema već i cele lokalne zajednice, i da institucije u lokalnim zajednicama moraju da sarađuju. Kao jedan od glavnih uzročnika preranog napuštanja školovanja Romske dece, naveden je tzv. ’’odlazak u azil’’ 6-8 meseci, nakon čega se vraćaju u zemlju i pokušavaju da vrate dete u redovan sistem školovanja. S obzirom da je dete neopravdano odsustvovalo sa nastave više meseci, škola nema osnova da dete vrati u redovnu nastavu i dete najčešće ponavlja godinu odnosno napušta redovno obrazovanje. Istaknuto je da je na najvećem gubitku dete, jer ne pohađa nastavu, ne razvija znanja i veštine i ne stiče kvalifikaciju. Takođe je zaključeno da prema ovim porodicama ne treba primenjivati represivne mere, jer one indirektno pogađaju decu, već treba pojačati terenski rad rad sa roditeljima i posete porodicama.

  Kada je reč o obrazovanju Romske dece, panelisti su zaključili da je neophodno početi od perioda ranog razvoja i uticati na porodice da decu što ranije upisuju u predškolske ustanove jer se u periodu ranog razvoja, razvijaju brojne veštine i funkcije deteta, i dete spermnije dočekuje pripremni predškolski program.
  Panelisti su izneli i predlog da lokalne samouprave formiraju lokalne fondove iz kojih će se finansirati pohađanje obrazovanja za najugroženiju decu i porodice s obzirom na to da pohađanje škole iziskuje određene troškove koje ugrožene porodice ne mogu da finansiraju pa zbog toga ne šalju decu u školu.
  Projekat ’’Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje Roma: širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ (RECI) sprovodi konzorcijum partnera: World Vision Austria, roinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut, visoka škola za obrazovanje vaspitača ’’Mihailo Palov’’ Vršac i Kulturno informativni centar PRALIPE iz Pirota.

  Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

  Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs ) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs ).

  Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs
 • Okrugli sto o problemu prevremenog napuštanja školovanja na jugu Srbije (3)
  15. novembar 2016. NIŠ – Dvadesetpet stručnjaka iz oblasti socijalne i dečije zaštite i obrazovanja razgovarali su na temu problema preranog napuštanja školovanja i merama podrške obrazovanju Romske dece na jugu Srbije. Okrugli sto, organizovan u prostoru Regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, sadržao je 3 glavne teme:
  Tema 1: Prerano napuštanje školovanja na jugu Srbije, izazovi Romske zajednice i značaj ranog upisa dece u predškolski sistem obrazovanja i vaspitanja
  Tema 2: Identifikacija rizika i intervencija: ehanizam za rano upozoravanje i program podučavanja
  Tema 3: Nastavnici i roditelji na istom zadatku: da li dovoljno sarađujemo?
  Svaka tema započeta je uvodnim izlaganjima dva do tri govornika koji su imali cilj da podstaknu diskusiju, dok su panelisti imali 30 minuta za razmenu mišljenja, gledišta i iznošenje argumenate u vezi sa temom diskusije. Na kraju svake diskusije, moderator je sumirao najznačajnije tačke izlaganja. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
  Panelisti su se usaglasili da problem preranog napuštanja školovanja nije samo problem školskog sistema već i cele lokalne zajednice, i da institucije u lokalnim zajednicama moraju da sarađuju. Kao jedan od glavnih uzročnika preranog napuštanja školovanja Romske dece, naveden je tzv. ’’odlazak u azil’’ 6-8 meseci, nakon čega se vraćaju u zemlju i pokušavaju da vrate dete u redovan sistem školovanja. S obzirom da je dete neopravdano odsustvovalo sa nastave više meseci, škola nema osnova da dete vrati u redovnu nastavu i dete najčešće ponavlja godinu odnosno napušta redovno obrazovanje. Istaknuto je da je na najvećem gubitku dete, jer ne pohađa nastavu, ne razvija znanja i veštine i ne stiče kvalifikaciju. Takođe je zaključeno da prema ovim porodicama ne treba primenjivati represivne mere, jer one indirektno pogađaju decu, već treba pojačati terenski rad rad sa roditeljima i posete porodicama.

  Kada je reč o obrazovanju Romske dece, panelisti su zaključili da je neophodno početi od perioda ranog razvoja i uticati na porodice da decu što ranije upisuju u predškolske ustanove jer se u periodu ranog razvoja, razvijaju brojne veštine i funkcije deteta, i dete spermnije dočekuje pripremni predškolski program.
  Panelisti su izneli i predlog da lokalne samouprave formiraju lokalne fondove iz kojih će se finansirati pohađanje obrazovanja za najugroženiju decu i porodice s obzirom na to da pohađanje škole iziskuje određene troškove koje ugrožene porodice ne mogu da finansiraju pa zbog toga ne šalju decu u školu.
  Projekat ’’Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje Roma: širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ (RECI) sprovodi konzorcijum partnera: World Vision Austria, roinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut, visoka škola za obrazovanje vaspitača ’’Mihailo Palov’’ Vršac i Kulturno informativni centar PRALIPE iz Pirota.

  Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

  Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs ) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs ).

  Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs
 • Okrugli sto o problemu prevremenog napuštanja školovanja na jugu Srbije (2)
  15. novembar 2016. NIŠ – Dvadesetpet stručnjaka iz oblasti socijalne i dečije zaštite i obrazovanja razgovarali su na temu problema preranog napuštanja školovanja i merama podrške obrazovanju Romske dece na jugu Srbije. Okrugli sto, organizovan u prostoru Regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, sadržao je 3 glavne teme:
  Tema 1: Prerano napuštanje školovanja na jugu Srbije, izazovi Romske zajednice i značaj ranog upisa dece u predškolski sistem obrazovanja i vaspitanja
  Tema 2: Identifikacija rizika i intervencija: ehanizam za rano upozoravanje i program podučavanja
  Tema 3: Nastavnici i roditelji na istom zadatku: da li dovoljno sarađujemo?
  Svaka tema započeta je uvodnim izlaganjima dva do tri govornika koji su imali cilj da podstaknu diskusiju, dok su panelisti imali 30 minuta za razmenu mišljenja, gledišta i iznošenje argumenate u vezi sa temom diskusije. Na kraju svake diskusije, moderator je sumirao najznačajnije tačke izlaganja. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
  Panelisti su se usaglasili da problem preranog napuštanja školovanja nije samo problem školskog sistema već i cele lokalne zajednice, i da institucije u lokalnim zajednicama moraju da sarađuju. Kao jedan od glavnih uzročnika preranog napuštanja školovanja Romske dece, naveden je tzv. ’’odlazak u azil’’ 6-8 meseci, nakon čega se vraćaju u zemlju i pokušavaju da vrate dete u redovan sistem školovanja. S obzirom da je dete neopravdano odsustvovalo sa nastave više meseci, škola nema osnova da dete vrati u redovnu nastavu i dete najčešće ponavlja godinu odnosno napušta redovno obrazovanje. Istaknuto je da je na najvećem gubitku dete, jer ne pohađa nastavu, ne razvija znanja i veštine i ne stiče kvalifikaciju. Takođe je zaključeno da prema ovim porodicama ne treba primenjivati represivne mere, jer one indirektno pogađaju decu, već treba pojačati terenski rad rad sa roditeljima i posete porodicama.

  Kada je reč o obrazovanju Romske dece, panelisti su zaključili da je neophodno početi od perioda ranog razvoja i uticati na porodice da decu što ranije upisuju u predškolske ustanove jer se u periodu ranog razvoja, razvijaju brojne veštine i funkcije deteta, i dete spermnije dočekuje pripremni predškolski program.
  Panelisti su izneli i predlog da lokalne samouprave formiraju lokalne fondove iz kojih će se finansirati pohađanje obrazovanja za najugroženiju decu i porodice s obzirom na to da pohađanje škole iziskuje određene troškove koje ugrožene porodice ne mogu da finansiraju pa zbog toga ne šalju decu u školu.
  Projekat ’’Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje Roma: širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ (RECI) sprovodi konzorcijum partnera: World Vision Austria, roinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut, visoka škola za obrazovanje vaspitača ’’Mihailo Palov’’ Vršac i Kulturno informativni centar PRALIPE iz Pirota.

  Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

  Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs ) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs ).

  Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs
 • Okrugli sto o problemu prevremenog napuštanja školovanja na jugu Srbije (1)
  15. novembar 2016. NIŠ – Dvadesetpet stručnjaka iz oblasti socijalne i dečije zaštite i obrazovanja razgovarali su na temu problema preranog napuštanja školovanja i merama podrške obrazovanju Romske dece na jugu Srbije. Okrugli sto, organizovan u prostoru Regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, sadržao je 3 glavne teme:
  Tema 1: Prerano napuštanje školovanja na jugu Srbije, izazovi Romske zajednice i značaj ranog upisa dece u predškolski sistem obrazovanja i vaspitanja
  Tema 2: Identifikacija rizika i intervencija: ehanizam za rano upozoravanje i program podučavanja
  Tema 3: Nastavnici i roditelji na istom zadatku: da li dovoljno sarađujemo?
  Svaka tema započeta je uvodnim izlaganjima dva do tri govornika koji su imali cilj da podstaknu diskusiju, dok su panelisti imali 30 minuta za razmenu mišljenja, gledišta i iznošenje argumenate u vezi sa temom diskusije. Na kraju svake diskusije, moderator je sumirao najznačajnije tačke izlaganja. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
  Panelisti su se usaglasili da problem preranog napuštanja školovanja nije samo problem školskog sistema već i cele lokalne zajednice, i da institucije u lokalnim zajednicama moraju da sarađuju. Kao jedan od glavnih uzročnika preranog napuštanja školovanja Romske dece, naveden je tzv. ’’odlazak u azil’’ 6-8 meseci, nakon čega se vraćaju u zemlju i pokušavaju da vrate dete u redovan sistem školovanja. S obzirom da je dete neopravdano odsustvovalo sa nastave više meseci, škola nema osnova da dete vrati u redovnu nastavu i dete najčešće ponavlja godinu odnosno napušta redovno obrazovanje. Istaknuto je da je na najvećem gubitku dete, jer ne pohađa nastavu, ne razvija znanja i veštine i ne stiče kvalifikaciju. Takođe je zaključeno da prema ovim porodicama ne treba primenjivati represivne mere, jer one indirektno pogađaju decu, već treba pojačati terenski rad rad sa roditeljima i posete porodicama.

  Kada je reč o obrazovanju Romske dece, panelisti su zaključili da je neophodno početi od perioda ranog razvoja i uticati na porodice da decu što ranije upisuju u predškolske ustanove jer se u periodu ranog razvoja, razvijaju brojne veštine i funkcije deteta, i dete spermnije dočekuje pripremni predškolski program.
  Panelisti su izneli i predlog da lokalne samouprave formiraju lokalne fondove iz kojih će se finansirati pohađanje obrazovanja za najugroženiju decu i porodice s obzirom na to da pohađanje škole iziskuje određene troškove koje ugrožene porodice ne mogu da finansiraju pa zbog toga ne šalju decu u školu.
  Projekat ’’Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje Roma: širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ (RECI) sprovodi konzorcijum partnera: World Vision Austria, roinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut, visoka škola za obrazovanje vaspitača ’’Mihailo Palov’’ Vršac i Kulturno informativni centar PRALIPE iz Pirota.

  Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

  Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs ) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs ).

  Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs
 • TUTORING na RTV Vojvodina
  Marko Stojanović iz WEBIN o problemu preranog napuštanja školovanja i o programu TUTORING Srbija // 24.06.2014.
Biblioteka
Biblioteka
 • Evaluacioni izveštaj projekta TEACH (TEMPUS)
  Evaluacija TEMPUS TEACH 270x270
 • AGRIVOC nezavisni evaluacioni izveštaj za period 2012-2015
  External Evaluation (mala)
 • Okvir za usaglašavanje studijskih programa za vaspitače
  foto_okvir-za-usaglasavanje-nova-slika
 • Izveštaj o početnom stanju – participacija Roma u obrazovanju PK, KZ, BP (RECI 2016)
  RECI BASELINE 2016
 • Priručnik o nastavnim metodama na poljoprivrednim studijama
  HANDBOOK EN
 • Priručnik za lokalnu zajednicu: umrežavanje prema modelu usmerenom ka detetu
  Prirucnik za lokalne zajednice (mala)
 • Uporedna analiza studijskih programa za obrazovanje vaspitača
  Prezentacija cover sivo 270x270
 • Regionalni predlog praktične politike: participacija mladeh – više od fraze?
  RPB cover page image
 • 2013 AGRIVOC: Izveštaj o proceni potreba za unapređivanjem nastavne metodike
  Needs assessment 270
GDE SMO PRISUTNI
 • srbija
  Srbija
 • bosna
  Bosna i Hercegovina
 • crnagora
  Crna Gora
Projekti
Projekti
 • Poštovanje – ništa manje !
  UNDP-Logo-Blue-Small
 • Mladi na Balkanu: povezivanje obrazovanja, umeća i partnerstva u regionalnu praksu zapošljavanja (BY LEAP)
  byleap
 • VIRAL: JAČANJE ZNAČAJA IKT U POLJOPRIVREDNIM STUDIJAMA
  logo_VIRAL - small 270x270
 • DIGITA: Izgradnja kapaciteta edukatora u skladu sa Evropskim okvirom digitalnih kompetencija
  logo DigitA small 270x270
 • Godina inkluzije i zapošljavanja
  logo_G.I.Z. - small 270x270
 • ZAGRLI VISOKO: Kreiranje politika i praksi kojima se utiče na poboljšanje mentalnog zdravlja studenata
  logo_ERASMUS+ UK
 • KEY: NASTAVI DA SE USAVRŠAVAŠ!
  Key Logo-01
 • MATCHING: Podrška mladima u zapošljavanju
  images
KALENDAR AKTIVNOSTI
January  2021
MTWTFSS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Donatori
 • eu+pmu (dva reda) - en
 • logo_ERASMUS PLUS (mali)
 • tempus
 • US-Embassy-Serbia-Vector 135
 • EU_flag_yia_EN 314
Partneri
 • MMU
 • worldvision at
 • logo AgroInvest-Foundation - 300 mpi
 • KIC PRALIPE
 • VSVS Vrsac
 • VASPKS
 • VSVNS Novi Sad
 • VSSM Sremska Mitrovica
 • EJF_szines_ENG
 • UM Maribor
 • CPZV
 • KOMS
 • MSS SI
 • MMH
 • CCE PG
 • SEGA
 • Opstina-Raska
 • Mreza organizacija za decu Srbije-MODS (1)
 • SEC MNE 2 - Copy
 • Logo CEPS sa nazivom 135
 • poljopivrednoprehrambena
 • monografija.indd
 • VTSPO
 • skolavranje
 • IAH Zemun polje
 • IKB Krusevan
 • megatrend
 • agro
 • sarajevo
 • UNIBL
 • AIRS novi logo
 • AUA
 • SUA
 • USZ Szeged mali logo
 • dework