map
O nama

WEBIN je regionalna organizacija koja promoviše saradnju na Zapadnom Balkanu na putu Evropskih integracija. WEBIN je angažovan u oblastima socijalne i ekonomske politike sa fokusom na sektorske politike obrazovanja, zapošljavanja, javnog zdravlja i socijalne uključenosti uz promovisanje rodne ravnopravnosti i principa dobrog upravljanja.

WEBIN-ova postignuća doprinose jačanju građanskog društva i lokalnog ekonomskog razvoja. Aktivnosti WEBIN su usmerene na: građane Zapadnog Balkana u cilju unapređenja njihovog obrazovanja, svesti i učešća u procesima donošenja odluka; nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima i drugim institucijama u cilju obezbeđivanja stručne podrške; EU institucijama radi konsultacija i razmene informacija;

WEBIN funkcioniše u skladu sa principom održivog razvoja i pitanje zaštite životne sredine ugrađuje u svoje politike i aktivnosti.

WEBIN je registrovan 2011. godine u Republici Srbiji kao udruženje u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima iz 2009. godine i ima sedište u Beogradu. Do 2013. godine zvaničan naziv WEBIN je bio Zapadnobalkanski socio-ekonomski centar (WB-SEC).

 

Misija i vizija

Misija WEBIN je da doprinosi integraciji u EU i održivom društvenom i ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana kroz istraživanja, edukaciju i kampanje zagovaranja.

Vizija WEBIN je integrisan u EU i ekonomski osnažen region Zapadnog Balkana u kojem je znanje katalizator promena, saradnje i održivog društvenog i ekonomskog razvoja.

Ciljevi
  • podsticanje integracionih procesa u regionu Zapadnog Balkana i između regiona i EU
  • ­pružanje podrške demokratizaciji i dobrom upravljanju kroz uključivanje građana u procese donošenja odluka na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou
  • ­pružanje podrške institucijama u regionu u kreiranju i sprovođenju politika integracije
  • ­podsticanje umrežavanja i saradnje svih relevantnih aktera u regionu Zapadnog Balkana i između regiona i EU
  • ­promovisanje principa održivog razvoja i Milenijumskih ciljeva razvoja
  • ­podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja
  • ­unapređivanje socijalne uključenosti marginalizovanih kategorija građana
  • promovisanje mira, tolerancije i poštovanja ljudskih i socio-ekonomskih prava građana
Pristup

ISTRAŽIVANJA

Naš tim teži izuzetnosti. Podatke i informacije prikupljamo iz pouzdanih izvora i kroz detaljne analize. ’’Pristup zasnovan na podacima’’ je ugrađen u naše strateško planiranje, programe i aktivnosti u svim oblastima koje pokrivamo. Ovakav pristup nam omogućava da produkujemo vremenski upodobljene, informativne, inovativne i sveobuhvatne analize, izveštaje, studije, preporuke i mišljenja o najaktuelnijim socio-ekonomskim temama.

PROGRAMI

Razvijamo stalne programe koji doprinose ostvarenju organizacijskih ciljeva. Svaki programima svoj specifičan pristup i metodologiju rada razvijene od strane tima naših stručnjaka.

PARTNERSTVA

Naši programi/iniciative sprovode se u partnerstvu sa jednim ili više partnera iz civilnog društva, privatnog i/ili javnog sektora sa ciljem da se obezbedi šira resursna osnova i unapredi kvalitet i održivost postignutih rezultata.

KONSULTATIVNI PROCESI & RAZMENA INFORMACIJA

Održivu saradnju sa našim partnerima i značajnim akterima razvijamo i negujemo kroz kontinuirane konsultacije i međusobnu razmenu informacija. Na ovaj način obezbeđujemo pristup zasnovan na podacima u pogledu istraživanja, mišljenja i preporuka koje objavljujemo.

ZAGOVARANJE & DRUŠTVENE KAMPANJE

Organizujemo zagovaranje i javne kampanje sa ciljem da utičemo na javne politike, procese i odluke, da informišemo donosioce odluka i opštu javnost, podignemo svest o važnosti pojedinih tema i unapredimo učešće građana u procesima donošenja odluka.