map
  • Vidimo se u školi!
   Ovaj film prikazuje uspehe dece koja su učestvovala u TUTORING programu u Prokuplju, Beloj Palanci i Knjaževcu tokom 2016 i 2017. godine.

   Prema Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine i Drugom nacionalnom izveštaju o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva Vlade Republike Srbije iz 2014. godine, u populaciji staroj 15 i više godina:
   • 35% dece i ljudi je bez osnovnog obrazovanja, sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem ili samo sa završenim osnovnim obrazovanjem;
   • 87% romske populacije ima završenu samo osnovnu školu ili je bez osnovne škole;
   • 7% - 15% dece jedne generacije ne završava osnovnu školu;
   •Osipanje učenika iz osnovnih škola do 2020. godine potrebno je smanjiti na nivo do 5%;

   *****
   Škole na jugu Srbije posebno su ugrožene jer se sučavaju sa velikim problemima vezanim za siromaštvo koje utiče na neredovno pohađanje i osipanje dece iz škola, ali i sa nerazumevanjem važnosti obrazovanja u modernim društvima.

   *****
   TUTORING SRBIJA je program prevencije osipanja iz obrazovanja koji se sprovodi u partnerstvu sa osnovnim školama i lokalnim zajednicama iz Bele Palanke, Knjaževca, Prokuplja i Raške. U programu učestvuju škole koje na ovaj način žele da obezbede najbolje uslove za školovanje i napredovanje dece, bolju saradnju sa roditeljima i lidersku ulogu u obrazovanju.

   *****
   Ovaj film nastao je u okviru projekta Predškolsko i osnovno obrazovanje Roma – širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje osipanja u obrazovanju (RECI) koji finansira Evropska unija u okviru šireg projekta Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu čiji je glavni institucionalni korisnik Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

   Više o TUTORING programu pogledajte na: tutoring.wb-institute.org.
  • Okrugli sto o problemu prevremenog napuštanja školovanja na jugu Srbije (4)
   15. novembar 2016. NIŠ – Dvadesetpet stručnjaka iz oblasti socijalne i dečije zaštite i obrazovanja razgovarali su na temu problema preranog napuštanja školovanja i merama podrške obrazovanju Romske dece na jugu Srbije. Okrugli sto, organizovan u prostoru Regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, sadržao je 3 glavne teme:
   Tema 1: Prerano napuštanje školovanja na jugu Srbije, izazovi Romske zajednice i značaj ranog upisa dece u predškolski sistem obrazovanja i vaspitanja
   Tema 2: Identifikacija rizika i intervencija: ehanizam za rano upozoravanje i program podučavanja
   Tema 3: Nastavnici i roditelji na istom zadatku: da li dovoljno sarađujemo?
   Svaka tema započeta je uvodnim izlaganjima dva do tri govornika koji su imali cilj da podstaknu diskusiju, dok su panelisti imali 30 minuta za razmenu mišljenja, gledišta i iznošenje argumenate u vezi sa temom diskusije. Na kraju svake diskusije, moderator je sumirao najznačajnije tačke izlaganja. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
   Panelisti su se usaglasili da problem preranog napuštanja školovanja nije samo problem školskog sistema već i cele lokalne zajednice, i da institucije u lokalnim zajednicama moraju da sarađuju. Kao jedan od glavnih uzročnika preranog napuštanja školovanja Romske dece, naveden je tzv. ’’odlazak u azil’’ 6-8 meseci, nakon čega se vraćaju u zemlju i pokušavaju da vrate dete u redovan sistem školovanja. S obzirom da je dete neopravdano odsustvovalo sa nastave više meseci, škola nema osnova da dete vrati u redovnu nastavu i dete najčešće ponavlja godinu odnosno napušta redovno obrazovanje. Istaknuto je da je na najvećem gubitku dete, jer ne pohađa nastavu, ne razvija znanja i veštine i ne stiče kvalifikaciju. Takođe je zaključeno da prema ovim porodicama ne treba primenjivati represivne mere, jer one indirektno pogađaju decu, već treba pojačati terenski rad rad sa roditeljima i posete porodicama.

   Kada je reč o obrazovanju Romske dece, panelisti su zaključili da je neophodno početi od perioda ranog razvoja i uticati na porodice da decu što ranije upisuju u predškolske ustanove jer se u periodu ranog razvoja, razvijaju brojne veštine i funkcije deteta, i dete spermnije dočekuje pripremni predškolski program.
   Panelisti su izneli i predlog da lokalne samouprave formiraju lokalne fondove iz kojih će se finansirati pohađanje obrazovanja za najugroženiju decu i porodice s obzirom na to da pohađanje škole iziskuje određene troškove koje ugrožene porodice ne mogu da finansiraju pa zbog toga ne šalju decu u školu.
   Projekat ’’Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje Roma: širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ (RECI) sprovodi konzorcijum partnera: World Vision Austria, roinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut, visoka škola za obrazovanje vaspitača ’’Mihailo Palov’’ Vršac i Kulturno informativni centar PRALIPE iz Pirota.

   Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

   Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs ) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs ).

   Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs
  • Okrugli sto o problemu prevremenog napuštanja školovanja na jugu Srbije (3)
   15. novembar 2016. NIŠ – Dvadesetpet stručnjaka iz oblasti socijalne i dečije zaštite i obrazovanja razgovarali su na temu problema preranog napuštanja školovanja i merama podrške obrazovanju Romske dece na jugu Srbije. Okrugli sto, organizovan u prostoru Regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, sadržao je 3 glavne teme:
   Tema 1: Prerano napuštanje školovanja na jugu Srbije, izazovi Romske zajednice i značaj ranog upisa dece u predškolski sistem obrazovanja i vaspitanja
   Tema 2: Identifikacija rizika i intervencija: ehanizam za rano upozoravanje i program podučavanja
   Tema 3: Nastavnici i roditelji na istom zadatku: da li dovoljno sarađujemo?
   Svaka tema započeta je uvodnim izlaganjima dva do tri govornika koji su imali cilj da podstaknu diskusiju, dok su panelisti imali 30 minuta za razmenu mišljenja, gledišta i iznošenje argumenate u vezi sa temom diskusije. Na kraju svake diskusije, moderator je sumirao najznačajnije tačke izlaganja. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
   Panelisti su se usaglasili da problem preranog napuštanja školovanja nije samo problem školskog sistema već i cele lokalne zajednice, i da institucije u lokalnim zajednicama moraju da sarađuju. Kao jedan od glavnih uzročnika preranog napuštanja školovanja Romske dece, naveden je tzv. ’’odlazak u azil’’ 6-8 meseci, nakon čega se vraćaju u zemlju i pokušavaju da vrate dete u redovan sistem školovanja. S obzirom da je dete neopravdano odsustvovalo sa nastave više meseci, škola nema osnova da dete vrati u redovnu nastavu i dete najčešće ponavlja godinu odnosno napušta redovno obrazovanje. Istaknuto je da je na najvećem gubitku dete, jer ne pohađa nastavu, ne razvija znanja i veštine i ne stiče kvalifikaciju. Takođe je zaključeno da prema ovim porodicama ne treba primenjivati represivne mere, jer one indirektno pogađaju decu, već treba pojačati terenski rad rad sa roditeljima i posete porodicama.

   Kada je reč o obrazovanju Romske dece, panelisti su zaključili da je neophodno početi od perioda ranog razvoja i uticati na porodice da decu što ranije upisuju u predškolske ustanove jer se u periodu ranog razvoja, razvijaju brojne veštine i funkcije deteta, i dete spermnije dočekuje pripremni predškolski program.
   Panelisti su izneli i predlog da lokalne samouprave formiraju lokalne fondove iz kojih će se finansirati pohađanje obrazovanja za najugroženiju decu i porodice s obzirom na to da pohađanje škole iziskuje određene troškove koje ugrožene porodice ne mogu da finansiraju pa zbog toga ne šalju decu u školu.
   Projekat ’’Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje Roma: širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ (RECI) sprovodi konzorcijum partnera: World Vision Austria, roinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut, visoka škola za obrazovanje vaspitača ’’Mihailo Palov’’ Vršac i Kulturno informativni centar PRALIPE iz Pirota.

   Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

   Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs ) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs ).

   Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs
  • Okrugli sto o problemu prevremenog napuštanja školovanja na jugu Srbije (2)
   15. novembar 2016. NIŠ – Dvadesetpet stručnjaka iz oblasti socijalne i dečije zaštite i obrazovanja razgovarali su na temu problema preranog napuštanja školovanja i merama podrške obrazovanju Romske dece na jugu Srbije. Okrugli sto, organizovan u prostoru Regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, sadržao je 3 glavne teme:
   Tema 1: Prerano napuštanje školovanja na jugu Srbije, izazovi Romske zajednice i značaj ranog upisa dece u predškolski sistem obrazovanja i vaspitanja
   Tema 2: Identifikacija rizika i intervencija: ehanizam za rano upozoravanje i program podučavanja
   Tema 3: Nastavnici i roditelji na istom zadatku: da li dovoljno sarađujemo?
   Svaka tema započeta je uvodnim izlaganjima dva do tri govornika koji su imali cilj da podstaknu diskusiju, dok su panelisti imali 30 minuta za razmenu mišljenja, gledišta i iznošenje argumenate u vezi sa temom diskusije. Na kraju svake diskusije, moderator je sumirao najznačajnije tačke izlaganja. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
   Panelisti su se usaglasili da problem preranog napuštanja školovanja nije samo problem školskog sistema već i cele lokalne zajednice, i da institucije u lokalnim zajednicama moraju da sarađuju. Kao jedan od glavnih uzročnika preranog napuštanja školovanja Romske dece, naveden je tzv. ’’odlazak u azil’’ 6-8 meseci, nakon čega se vraćaju u zemlju i pokušavaju da vrate dete u redovan sistem školovanja. S obzirom da je dete neopravdano odsustvovalo sa nastave više meseci, škola nema osnova da dete vrati u redovnu nastavu i dete najčešće ponavlja godinu odnosno napušta redovno obrazovanje. Istaknuto je da je na najvećem gubitku dete, jer ne pohađa nastavu, ne razvija znanja i veštine i ne stiče kvalifikaciju. Takođe je zaključeno da prema ovim porodicama ne treba primenjivati represivne mere, jer one indirektno pogađaju decu, već treba pojačati terenski rad rad sa roditeljima i posete porodicama.

   Kada je reč o obrazovanju Romske dece, panelisti su zaključili da je neophodno početi od perioda ranog razvoja i uticati na porodice da decu što ranije upisuju u predškolske ustanove jer se u periodu ranog razvoja, razvijaju brojne veštine i funkcije deteta, i dete spermnije dočekuje pripremni predškolski program.
   Panelisti su izneli i predlog da lokalne samouprave formiraju lokalne fondove iz kojih će se finansirati pohađanje obrazovanja za najugroženiju decu i porodice s obzirom na to da pohađanje škole iziskuje određene troškove koje ugrožene porodice ne mogu da finansiraju pa zbog toga ne šalju decu u školu.
   Projekat ’’Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje Roma: širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ (RECI) sprovodi konzorcijum partnera: World Vision Austria, roinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut, visoka škola za obrazovanje vaspitača ’’Mihailo Palov’’ Vršac i Kulturno informativni centar PRALIPE iz Pirota.

   Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

   Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs ) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs ).

   Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs
  • Okrugli sto o problemu prevremenog napuštanja školovanja na jugu Srbije (1)
   15. novembar 2016. NIŠ – Dvadesetpet stručnjaka iz oblasti socijalne i dečije zaštite i obrazovanja razgovarali su na temu problema preranog napuštanja školovanja i merama podrške obrazovanju Romske dece na jugu Srbije. Okrugli sto, organizovan u prostoru Regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, sadržao je 3 glavne teme:
   Tema 1: Prerano napuštanje školovanja na jugu Srbije, izazovi Romske zajednice i značaj ranog upisa dece u predškolski sistem obrazovanja i vaspitanja
   Tema 2: Identifikacija rizika i intervencija: ehanizam za rano upozoravanje i program podučavanja
   Tema 3: Nastavnici i roditelji na istom zadatku: da li dovoljno sarađujemo?
   Svaka tema započeta je uvodnim izlaganjima dva do tri govornika koji su imali cilj da podstaknu diskusiju, dok su panelisti imali 30 minuta za razmenu mišljenja, gledišta i iznošenje argumenate u vezi sa temom diskusije. Na kraju svake diskusije, moderator je sumirao najznačajnije tačke izlaganja. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
   Panelisti su se usaglasili da problem preranog napuštanja školovanja nije samo problem školskog sistema već i cele lokalne zajednice, i da institucije u lokalnim zajednicama moraju da sarađuju. Kao jedan od glavnih uzročnika preranog napuštanja školovanja Romske dece, naveden je tzv. ’’odlazak u azil’’ 6-8 meseci, nakon čega se vraćaju u zemlju i pokušavaju da vrate dete u redovan sistem školovanja. S obzirom da je dete neopravdano odsustvovalo sa nastave više meseci, škola nema osnova da dete vrati u redovnu nastavu i dete najčešće ponavlja godinu odnosno napušta redovno obrazovanje. Istaknuto je da je na najvećem gubitku dete, jer ne pohađa nastavu, ne razvija znanja i veštine i ne stiče kvalifikaciju. Takođe je zaključeno da prema ovim porodicama ne treba primenjivati represivne mere, jer one indirektno pogađaju decu, već treba pojačati terenski rad rad sa roditeljima i posete porodicama.

   Kada je reč o obrazovanju Romske dece, panelisti su zaključili da je neophodno početi od perioda ranog razvoja i uticati na porodice da decu što ranije upisuju u predškolske ustanove jer se u periodu ranog razvoja, razvijaju brojne veštine i funkcije deteta, i dete spermnije dočekuje pripremni predškolski program.
   Panelisti su izneli i predlog da lokalne samouprave formiraju lokalne fondove iz kojih će se finansirati pohađanje obrazovanja za najugroženiju decu i porodice s obzirom na to da pohađanje škole iziskuje određene troškove koje ugrožene porodice ne mogu da finansiraju pa zbog toga ne šalju decu u školu.
   Projekat ’’Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje Roma: širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ (RECI) sprovodi konzorcijum partnera: World Vision Austria, roinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut, visoka škola za obrazovanje vaspitača ’’Mihailo Palov’’ Vršac i Kulturno informativni centar PRALIPE iz Pirota.

   Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

   Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs ) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs ).

   Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs
  • Javna diskusija u čast Miltonu Fridmanu
  • Dan Miltona Fridmana biće obeležen u Srbiji
  • Marko Stojanović iz WEBIN za TV Iris iz Štipa o unapređivanju veština i prakse u zaposlenih u poljoprivredi
   Marko Stojanović iz WEBIN za TV Iris iz Štipa o unapređivanju veština i prakse u zaposlenih u poljoprivredi: https://www.youtube.com/watch?v=ZSBoKy2IAWM

   Otvaranje Evropskog AGRI BASE projekta prošlog vikenda u Štipu, Makedonija.
  • RTV Kruševac o projektu TEACH i Visokoj školi za vaspitače u Kruševcu
  • Pres konferencija: intersektroska saradnja usmerena na dete
   U Beogradu je u ponedeljak i utorak 09-10. marta održana međunarodna konferencija posvećena dobrobiti dece i važnoj ulozi lokalne zajednice u ostvarivanju boljeg položaja dece.

   Zapadnobalkanski institut, dečja zaštita, intersektorska saradnja, tutoring program
  • AGRIVOC na RTV Mostar
   AGRIVOC projekat predstavljen na RTV Mostar u centralnoj emisiji vesti 25. juna 2014.
  • Dodeljeni sertifikati tutorima u Raški
   Prilog o dodeli sertifikata u Raški 15. jula 2014 na RTV Raška.
  • TUTORING na RTV Vojvodina
   Marko Stojanović iz WEBIN o problemu preranog napuštanja školovanja i o programu TUTORING Srbija // 24.06.2014.
  • ToT u Raški: orijentacija tutora/ki
  • TEACH: početni sastanak projekta
   Krajem 2013. godine projekat pod nazivom Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia (TEACH) izabran je za finansiranje od strane EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) čije je sedište u Briselu. Projekat je odobren u okviru šestog poziva programa Tempus IV, pri čemu je ukupna vrednost projekta 670.248,00 € (od toga 90% sredstava EU tj. navedene agencije i 10% sredstava učesnika projekta). Visoka škola iz Vršca je nosilac projekta, a ostali članovi konzorcijuma su Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Kruševca, Novog Sada i Sremske Mitrovice, Western Balkans Institute iz Beograda i tri partnera iz Evropske unije: Univerza v Mariboru, Slovenija, EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA iz Baje, Mađarska i The Manchester Metropolitan University, Velika Britanija.
   Od 18. do 21. februara u Vršcu je održan Project Kick-off Meeting kome su prisustvovali svi učesnici u projektu. Sastanak je održan u prostoru Visoke škole, kao i u konferencijskoj sali hotela Srbija u Vršcu.
   Prilog Regionalne TV Banat.
  • Konkurs za tutore/ke na RTV Raška
   Konkurs za tutore/ke // o Javno-privatnom partnerstvu u Raški // o programu TUTORING SRBIJA
  • TUTORING 2. radionica Raška 19 nov 2013
   2. radionica o formiranju javno-privatnog partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja u opštini Raška, 19. novembar 2013. godine.
  • Centar za socijalni rad u AL o pilotiranju TUTORING SRBIJA programa
   Centar za socijalni rad u AL o pilotiranju TUTORING SRBIJA programa
  • TV ALT iz Aleksinca o programu TUTORING SRBIJA koji pilotiramo u ovoj opštini
   O programu TUTORING SRBIJA, izjave gđe Danijele Petković iz opštinske uprave Aleksinca i g. Rolanda Roulendsa iz Ambasade SAD U Srbiji. Projekat ''Javno-privatna partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja'' sprovodi Zapadnobalkanski institut WEBIN a finansira Ambasada SAD u Srbiji.
  • Kancelarija za mlade Raške o TUTORING SRBIJA
   Koordinator KzM Đorđe Radoičić govori o programu TUTORING SRBIJA nakon 1. radionice koju je ugostila opštinska uprava 17. oktobra 2013.
  • ”Naša sela” o projektu AGRIVOC
   ''Naša sela'' o projektu AGRIVOC, emisija br. 227 emitovana na brojnim regionalnim i lokalnim TV stanicama u martu 2013. godine.
  youtube vimeo
  • AGRIVOC projekat: studijska poseta Atini (Poljoprivrednom univerzitetu u Atini)

   Septembar 2013.
   image
  • U petak 13. septembra 2013. u emisiji ''Jutro online'' na TV Kopernikus 1, Marko Stojanović iz WEBIN i voditeljka Jasna Božić razgovarali o problemu preranog napuštanja školovanja i programu TUTORING SRBIJA koji se pilotira u 8 osnovnih škola u Vranju, Raški i Aleksincu. Pilotiranje je omogućeno kroz projekat ''Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja'' koji finansira Ambasada SAD u Republici.
   image
  • Sastanak sa gđom Veličkov, zamenicom gradonačelnika i gđom Ristić, većnicom za obrazovanje, 11. septembar 2013, Vranje
   image
  • OKRUGLI STO: ''EFEKTIVNA ZAŠTITA POTROŠAČA - U SUSRET NOVOM ZAKONU''

   06. septembar 2013, PKS Beograd
   image
  • AGRIVOC u junskom izdanju BRAND magazina. Naše fotografije možete naći na FLICKR-u.
   image
  • AGRIVOC u Prokuplju i Đavoljoj Varoši blizu kuršumlije u aprilu 2013. godine radi 1. sastanka Upravnog odbora projekta.
   image
  • Agrivoc
   image
  flickr instagram
  • Like us on Facebook
   image
  • Follow us on Twitter
   image
  facebook twitter