map
 • Raška, 01.04.21.
  Danas smo u Raški posetili fabriku tekstilnih proizvoda ”Luss Textile” u okviru projekta “Godina inkluzije i zapošljavanja” koji realizujemo zajedno sa Opštinom Raška.
  Foto 2
  U okviru ovog projekta, preko 30 nezaposlenih lica je početkom 2021. godine dobilo priliku da se obuči i zaposli u vodećoj tekstilnoj fabrici u Srbiji.
  Foto 1
  Foto 3
  Projekat ’’Godina inkluzije i zapošljavanja’’ je deo šireg projekta ’’Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji’’ koji se sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije prof. dr. Zorane Mihajlović koja je ujedno predsednica Koordinacionog tеla za praćеnjе rеalizacijе Stratеgijе za socijalno uključivanjе Roma i Romkinja u Rеpublici Srbiji za pеriod od 2016. do 2025. godinе.
  Foto: WEBN 2021
 • Vrnjačka Banja, 19.02.21.

  Protekla 3 dana u hotelu ZEPTER u Vrnjačkoj Banji održali smo obuku o kreiranju javnih politika u Srbiji. Obuka je namenjena predstavnicima/ama civilnog društva koji žele aktivnije da se uključe u ciklus kreiranja javnih politika tokom 2021 i 2022. godine, naročito u oblastima koje će kroz projekat BY LEAP biti više u fokusu pažnje civilnog društva.

  20210218-1

  Obuka je osmišljena da postigne 3 cilja: 

  1) da učesnici prošire saznanja o ciklusu javnih politika (kreiranje, sprovođenje, evaluacija), akterima i mehanizmima učešća građana u procesima kroz koje se utiče na javne politike, 

  2) da testiraju pojedine veštine relevantne za javne politike (analiza i evaluacija),

  3) da se osposobe za učešće u procesima evaluacije i kreiranja relevantnih javnih politika od značaja za mlade u 2021-2022. godini;

  Obuka je visoko ocenjena od strane učesnika.

  20210218-2

  Obuka je deo pripreme organizacija civilnog društva da budu aktivni akteri u procesima donošenja odluka od značaja za zapošljavanje mladih, koja se odvija kroz regionalni projekat BY LEAP, kojim rukovode Dostignuća mladih u Srbiji u partnerstvu sa WEBIN i još 5 partnera sa Zapadnog Balkana. Projekat finansira EU u okviru programa Civil Society and Media Program.

  Foto: WEBIN 2021

 • Leskovac, 09.02.21.

  Konferencija ‘’Sledeća destinacija Balkan: agroturizam u usponu’’ biće održana u četvrtak i petak 11. i 12. februara 2021. godine u Leskovcu. Domaćin konferencije je Akademija strukovnih studija ‘’Južna Srbija’’ u saradnji sa partnerima iz LANDS projekta. Konferenciju će učesnci moći da prate i online putem aplikacije Google MEET. 

  20210109-1

  Na konferenciji će biti reči o uspešnoj 2020-toj godini u kojoj je agroturizam doživeo nagli uspon, kao i o budućim aktivnostima na promociji agroturizma kao oblika preduzetničke delatnosti. Takođe ćemo predstaviti i ključne proizvode projekta LANDS poput 2 kataloga obuka za preduzetnike u agroturizmu, regionalnog tima trenera i Zimske škole agroturizma. 

  Prijavu na konferenciju možete izvršiti na sledećem LINKU

  WEBIN je suorganizator konferencije. Za više informacija možete se obratiti Marku Stojanoviću na marko.stojanovic(at)wb-institute.org.

  Konferencija se organizuje u okviru regionalnog projekta LANDS koji finansira EU u okviru programa Erasmus+, CBHE. Više informacija možete pronaći na projektnom sajtu www.landsproject.net.

   

 • Vrnjačka Banja, 06.02.21.

  Obuka o javnom zagovaranju ”Tiha voda? Breg roni” održana je od 03. do 05. februara hotelu ZEPTER u Vrnjačkoj Banji kao prvi modul programa izgradnje kapaciteta OCD u okviru regionalnog BY LEAP projekta.

  viber_image_2021-02-05_11-58-29

  Svrha treninga je bila da doprinese povećanju kompetencija predstavnika OCD da zagovaranju za svoje potrebe i prava prema donosiocima odluka. Učesnici obuke su bili predstavnici OCD iz Srbije. Obuku su vodili Marko Stojanović i Zlatan Halilović.

  Projekat BY LEAP finansira European Commission u okviru Civil Society and Media Program.

  viber_image_2021-02-05_11-58-52

  Foto: WEBIN 2021

 • Raška, 22.01.21.

  Opština Raška, u partnerstvu sa Zapadnobalkanskim institutom iz Beograda i Centrom za socijalni rad Raška sprovode projekat “Goina inkluzije i zapošljavanja” koji finansira GIZ u okviru programa „Inicijativa za inkluziju”.

  U okviru projekta je planirana realizacija teorijsko – praktične obuke za šivenje koja ima za cilj zapošljavanje teže zapošljivih kategorija stanovništva za 50 korisnika.  Za potrebe odabira korisnika projekta raspisuje se ovaj JAVNI POZIV.

  Pod teže zapošljivim kategorijama stanovništva podrazumevaju se: NEET mladi, dugoročno nezaposleni, povratnici, tražioci azila; Romi; Radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći; Lica bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama (najviše II stepen stručne spreme); Viškovi zaposlenih; Mladi do 30 godina koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja; Žrtve trgovine ljudima; Žrtve porodičnog nasilja.

  DETALJNI KRITERIJUMI ZA RANGIRANJE I ODABIR KORISNIKA, KAO I POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PREDAJE SU DEFINISANI JAVNIM POZIVOM.

  Javni poziv je otvoren do 29. januara 2020 godine do 15 sati.

  Tekst javnog poziva i detaljne uslove možete pogledati na internet prezentaciji Opštine Raška ili ih dobiti kod kontakt osoba.

  Preuzmite:

  Javni poziv

 • Beograd, 26.10.20.

  Poslednjih godine sve češće slušamo o mladma iz kategorije NEET, kao jednoj od najosetljivijih i najranjivijh grupa mladih koja zahteva posebnu pažnju društva i javne politike. Obično se oni spominju u kontekstu neaktivnosti, neproduktivnosti, društvenih troškova, kao mladi koji ništa ne rade i ne trude se dovoljno, gube vreme, džabalebare, izdržavaju ih roditelji i slično. Ko su NEET mladi? Da li su oni zaista takvi kakvim ih opisuju? Zašto se toliko govori o njima?

  20191023-2

  Da postoje manje i više efikasni načini da se radi sa mladima, i prevenira njihov prelazak u status NEET mladih, pokazuju uporedni primeri iz različitih zemalja. Ono što je zajedničko ovim primerima jeste jednošalterski pristup (eng. One-stop shop) u radu sa NEET mladima i mladima u riziku da postanu NEET. Republika Srbija ima nešto što mnoge druge zemlje nemaju, a to su kancalerije za mlade, kao institucionalni mehanizam za brigu o mladima na lokalnom nivou. Kakva treba da bude uloga kancelarija za mlade u radu sa NEET mladima? Koje mere podrške mogu da preduzmu lokalne samouprave u radu sa NEET mladima?

  O svim ovim pitanjima piše Marko Stojanović u sažetku predloga praktične politike kojimožete preuzeti OVDE.

  Foto: WEBIN 2020

 • Beograd, 25.05.20.

  Savetodavni sektor predstavlja jedan od najboljih načina prenosa informacija poljoprivrednim proizvođačima i omogućava njihovo uspešno usvajanje. Savetodavci veoma uspešno realizuju i primenjena istraživanja koja daju uvid u nove tehnologije proizvodnje (sistem gajenja, sortiment, agro – i pomotehnika) i na taj način podižu nivo efikasnosti. Razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) kojemu smo svedočili posljednjih godina neupitno je prilika za transformaciju načina poljoprivredne proizvodnje.

  Svrha projekta Erasmus + VIRAL (Vitalizacija važnosti IKT-a u poljoprivrednom učenju) je istražiti stavove poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Rumuniji, Holandiji i Sloveniji o ulozi IKT-a u poljoprivredi. Koliko su IKT prisutne u radu savetodavaca, na koji način se koriste u radu sa poljoprivrednim proizvođačima, šta su realne potrebe za unapređenje rada u narednom periodu te na koji način je moguće podići nivo upotrebe, su samo neka od pitanja ovog upitnika. Odgovori treba da pruže osnov za definisanje preporuka za unapređenej upotrebe IKT u radu savetodavnog sektora i time doprinesu njihovoj većoj efikasnosti u narednom periodu.

  Upitnik za savetodavce se nalazi na sledećem linku https://forms.gle/NiYgFcJ1AjmMF3998 . Upitnik je anoniman i za njegovo popunjavanje potrebno je izdvojiti do 15 minuta vremena. Hvala Vam na doprinosu.
  logo_VIRAL - small 270x270

 • Novi Sad, 19.05.20.

  Poziv i dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2751825

 • Kopaonik, 10.03.20.

  Program obuke za trenere ’’Postati edukator’’ počeo je da se realizuje u Raški kao deo projekta ’’Godina inkluzije i zapošljavanja’’. Učesnici programa su edukatori i službenici različitih službi i institucija u opštini Raška koji žele da razviju i unprede svoje trenerske veštine za rad sa odraslim polaznicima. Program ’’Postati edukator’’ čine 4 modula koja će biti realizovana u narednim mesecima.

  20200310-1 - 568x280

  Prvi dvodnevni modul održan je 09-10. marta 2020. u ’’Kraljevim čardacima’’ na Kopaoniku. Cilj modula je da se učesnici upoznaju sa ciklusom obuke, načinom kako odrasli uče, procesom planiranja i pripreme obuke, i kreiranja dizajna i materijala za učesnike. Obuku je realizovala Jelena Nastić-Stojanović, edukatorka WE.T.A. trening akademije uz podršku ko-trenera Zlatana Halilovića i Marka Stojanovića.

  Očekuje se da nakon realizacije ovog programa obuke, opština Raška ali i ceo Raški okrug i okolni okruzi dobiju na raspolaganje osposobljen tim od 16 trenera sa setom inovativnih obuka primenjivih u sektorima državne uprave, zapošljavanja, socijalne zaštite i preduzetništva.

  Projekat ’’Godina inkluzije i zapošljavanja’’ je deo šireg projekta Nemačke razvojne saradnje ’’Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji’’ . Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije kao predsednice Koordinacionog tеla za praćеnjе rеalizacijе Stratеgijе za socijalno uključivanjе Roma i Romkinja u Rеpublici Srbiji za pеriod od 2016. do 2025. godinе.

  Za više informacija o projektu možete kontaktirati Jasminu Radoičić na jasmina.radoicic(at)wb-institute.org

   

  Foto: Zlatan Halilović2020

 • Raška, 26.01.20.

  Obuka ‘’Kako pripremiti predlog projekta’’ održana je 25-26. januara 2020. godine u ‘’Samousluzi’’ u prostoru Omladinskog kluba u Raški. Obuka je okupila 15 mladih iz Raške koji su želeli da ovladaju veštinama pisanja pripreme projekta i pripreme se za konkurse koji se očekuju u narednom periodu. Ovu dvodnevnu obuku je organizovala Opština Raška a realizovala WEBIN trening akademija.

   

  viber_image_2020-04-13_22-33-21

   

   

  Uzimajući u obzir profil polaznika, sa obom obukom smo želeli da:
  1. povećamo razumevanje učesnika o projektnom finansiranju i projektnom ciklusu
  2. ukažemo na značaj pažljivog čitanja poziva za projekte
  3. upoznamo učesnike sa načinima definisanja projektne ideje, razrade logičke matrice i budžeta i popunjavanja projektnog formulara;

  Učesnici su bili grupisani u 3 tima, i svaki tim je pripremao svoj predlog projekta. Tokom 2 dana obuke, timovi su razraživali logičke matrice i budžete, kao i pojedine delove detaljnog opisa projekta, i na taj način pripremili svoje predloge projekta koje se uz dodatnu razradu mogu podneti za finansiranje na odgovarajućem tematskom konkursu u narednom periodu.

   

   

  viber_image_2020-04-13_22-29-35

   

  Samousluga za mlade otvorena je 16. januara 2020. godine kao prvi one stop shop za socijalnu i radnu aktivaciju nezaposlenih mladih u Srbiji. Samouslugu je otvorila predsednica Vlade Republike Srbije gđa. Ana Brnabić.

   

  Foto: WEBIN 2020

 • Atina, 17.01.20.

  Glavni cilj sastanka bio je odrediti predstojeće zadatke i sesije planiranja, strategiju komunikacije, metode razvoja, plan projekta i vremenske okvire. Sastanak je iskorišćen da bi se utvrdilo istraživanje, strategija osiguranja kvaliteta, valorizacija i tehnološki okviri za uspešnu implementaciju projekta u pogledu kapaciteta trenera za obrazovanje odraslih da se udovolje Evropskom okviru za digitalnu kompetenciju vaspitača. Sastanak je osigurao da svi partneri jasno razumeju svoju ulogu i funkciju u projektu i da su iznete i dogovorene odgovornosti za izveštavanje i evidentiranje.

  20200117-1

  Ciljna grupa projekta su edukatori koji rade sa odraslim polaznicima obuka.

  Tri glavna rezultata projekta su:

  1. Mapiranje digitalnih kompetencija trenera za obrazovanje odraslih u Evropi kakve postoje. Stvaranje online pedagogije, planova predavanja, aktivnosti, alata i obuke za trenere modula za odgajatelje odraslih kako bi svoje veštine i pružanje obuke uskladili sa DigiComp okvirom.
  2. Interaktivno okruženje za učenje na mreži: Platforma za učenje i kreirana mobilna aplikacija će podržati isporuku svih komponenti za online učenje i interaktivnih alata (mrežni moduli za obuku, multimedijalni sadržaj, alati za komunikaciju i saradnju, mini igre, banka resursa i celokupni projekat materijal).
  3. Vodič za obuku i prilagođavanje politike: Vodič u obliku interaktivne e-knjige koja uključuje multimedijalni sadržaj i pruža posebne smernice zainteresovanim stranama, multiplikatorima i relevantnim kreatorima projekta.

  20200117_095057-600x338

  Sastanak je održan u Atini – Grčkoj, 17. januara 2020. godine.
  Za više informacija o projektu posetite stranicu projekta.

 • Raška, 16.01.20.

  U Raški je otvoren prvi one stop shop mlade. One stop shop je svečano otvorila premijerka Ana Brnabić u prisustvu šefa Delegacije EU u Srbiji Sema Fabricija, ministra za životnu sredinu Gorana Trivana i predsednika Opštine Raška Ignjata Rakitića.

   

   

  Otvaranje OSS u RA

   

  One stop shop biće na raspolaganju mladima koji traže zaposlenje, mogućnosti za obuku, nastavak školovanja ili učešće u omladinskim razmenama, i imaće sledeće funkcije:
  a) PODRŠKA U IDENTIFIKOVANJU i ostvarivanju komunikacije sa mladima iz kategorije NEET
  b) INFORMISANJE MLADIH o mogućnostimima za socijalnu i radnu aktivaciju
  c) KARIJERNO SAVETOVANJE mladih kako da usmere svoju karijeru nakon završetka srednje škole
  d) PODRŠKA U KOMUNIKACIJI mladih sa sa institucijama i službama
  e) POSLOVNA PODRŠKA i davanje na korišćenje prostora i opreme početnicima u biznisu
  f) ORGANIZOVANJE OBUKA za mlade;

  One stop shop osnovala je Skupština Opštine Raška uz podršku projekta MATCHING! koji realizuju Junior Achievement Srbija, WEBIN, Opština Raška i Opština Svrljig, a kofinansiraju Ministarstvo finansija Srbije i EU u okviru IPA 2015.

  Za više informacija o one-stop-shop u Raški kontaktirajte vođu tima Marka Stojanovića na marko.stojanovic(at)wb-institute.org.

  Foto: Opština Raška 2020

 • Kosovska Mitrovica, 11.01.20.

   

  Obuka je pripremljena kao treći modul programa obuke za edukatore i organizatore sa
  značajnim dodatkom planiranja koristeći više metodologija koje se koriste u
  savremenom menadžementu. Program se realizuje u saradnji sa UG Centar za inkluziju
  iz Raške u okviru projekta “Znam kako i imamo s KiM”, sa ciljem da se kreiraju planovi
  koje će definsati uključivanje svih 15 učesnika u realizaciji tri aktivnosti tokom nedelja
  aktivizma i volonterizma koja će biti organizovana poslednje nedelje januara 2020.
  godine. Obuku je vodio Admir Veljović iz Zapadnobalkanskog instituta.
  Ciljevi obuke:
  1. Upoznati se sa načinima efikasnog planiranja
  2. Ukazati na značaj komunikacijskih veština u razvijanju interpersonalnih odnosa
  3. Povećati znanje u planiranju aktivnosti i organizovanju tima

   

  20200111-1
  Drugi dan je otpočeo sa razgovorom grupe o različitim aktivnostim koje žele da realizuju
  od kojih su se izdvojile tri koje će biti sprovedene u Nedelji aktivizma od 27-31.1.2020
  godine. U okviru te nedelje će biti sprovedene akcije posvećene autentičnosti, radionica
  o emocionalnoj inteligenciji i humanitarne žurke kojom se završava nedelja. U tom
  slučaju najviše učesnika je prema zahtevnoj aktivnosti preuzelo odgovornost u relizaciji
  humanitarne žurke. Timovi su potom dobili individualne planove kojim su razrađivali
  svoje aktivnosti a nakon toga su KanBan metodom u postavci prema danima na zidu
  lepili stikere sa detaljima aktivnosti i onima koji su odgovorni a nakon toga iste aktivnosti
  smeštali u u koncentrične polukrugove i time analizirali prioritete i fokus.

  Nakon toga,kao završna aktivnost je predstavljena Trello platforma pri čemu su učesnici instalirali aplikaciju na
  svojim telefonima i pratili šta druge grupe planiraju u karticama koje su kreirali na tri
  različitia borda (panela) i time omogućili učesnicima da formiraju rokove i odgovorne
  osobe, kao platformu za dalje planiranje. Nakon podeljenih zadataka i razmatranja
  daljne komunikacije učesnicima su podeljeni serfikati.

 • Kosovska Mitrovica, 21.12.19.

  Obuka je pripremljena kao drugi modul programa obuke za razvijanje tima koji je
  sposovan da autonomno razvija omladinske akcije humanitarnog i sličnog karaktera.

  Program se realizuje u sarandji sa UG Centar za inkluziju iz Raške kao Trening
  program: Treneri za trenere u okviru projekta “Znam kako i imamo s KiM”, sa ciljem da
  se kreira aktivnost koja vodi kreiranju 15 planova koje će uključivati terenski rad. Obuku
  je vodio Admir Veljović iz Zapadnobalkanskog instituta.

   

  20191221-1
  Ciljevi obuke:
  1. Upoznati se sa načinima efikasnog komuniciranja
  2. Ukazati na značaj komunikacijskih veština u razvijanju interpersonalnih odnosa
  3. Povećati znanje i iskustvo učesnika i učesnica o timsko mradu i podstaći pozitivne
  stavove o timskom radu
  Nakon obrade evaluaconih upitnika sa prethodnog treninga sadržaj i forma su
  prilagođeni zaključcima učesnika o većoj interaktivnost.

 • Kopaonik, 09.12.19.

  Uvodna konferencija projekta „Godina inkluzije i zapošljavanja“ održana je 09.decembra 2019. godine u hotelu Grand na Kopaoniku.

  Konferencija je organizovala Opština Raška u partnertvu saCentrom za socijalni rad Raška i Zapadnobalkanskim institutom iz Beograda i okupila je preko 40 zainteresovanih aktera iz lokalne samouprave, institucija iz oblasti zapošljavanja i socijalne zaštite, predstavnike privrede i civilnog društva, kao i predstavnike susednih opština.

  20191209-1

  Na konferenciji je predstavljeno da se ’’Godina inkuzije i zapošljavanja’’ bavi promocijom inkluzivnog zapošljavanja osetljivih i socijalno isključenih grupa u Raški i da će u fokusu projekta biti povratnici, Romi, nezaposlene žene starije od 46 godina, ’mladi iz kategorije NEET, ruralno stanovnštvo koje nije zaposleno i dugovorino nezaposlena lica). 

  Projekat će naročito nastojati da:

  1. a) osnaži kapaciteti lokalnih aktera u Raški da kreiraju i vode procese radne aktivacije nezaposlenih,
  2. b) podrži radnu aktivaciju nezaposlenih kroz inovativne programe i mere podrške;

  Takođe je izneto očekivanje da se na ovaj način podrži radna aktivacija preko 350 osoba iz teže zapošljivih kategorija, da se podrže bar 2 nove preduzetničke inicijative kje bi pokrenule osobe iz teže zapošljivih kategorija, da se 88 lica i direktno zaposli i da se grupa od 20 lokalnih službenika iz različitih nadležnih službi osposobi za planiranje, sprovođenje i evaluaciju međusektorskih programa radne aktivacije teže zapošljivihkategorija nezaposlenih građana.

  Najavljene su i naredne aktivnosti poput radionice, obuke edukatora, obuka za nezaposlene, karavan zapošljavanja, uvođenje 2 nove usluge socijalne zaštite i druge aktivnosti.

  O značaju obuka u setu mera aktivne politike zapošljavanja govorio je Marko Stojanović iz WEBIN-a. On je istakao značaj obuka za podizanje kvaliteta ljudskih resursa u zajednici, i predstavio je program obuke za edukatore koja će biti realizovana u prvoj polovini 2020. godine.

  20191209-2

  Projekat je deo šireg projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Kabinetom potpredsednice VladeRepublike Srbije kao predsednice Koordinacionog tеla za praćеnjе rеalizacijе Stratеgijе za socijalnouključivanjе Roma i Romkinja u Rеpublici Srbiji za pеriod od 2016. do 2025. godinе.

  Za više informacija o projektu možete kontaktirati Jasminu Radoičić na jasmina.radoicic(at)wb-institute.org

  Foto: Josif Raspopović 2019

 • Kosovska Mitrovica, 29.11.19.

  Zapadnobalkanski institut WEBIN zajedno sa Centrom za inkluziju iz Raške počinje program obuke za trenere i organizatore na severu Kosova i Metohije u okviru projekta “Znam kako i imamo s KiM” koji finansira Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Program se sastoji iz 3 modula koji će biti realizovano tokom naredna 2 meseca sa mladima sa severa KiM. Prvi modul obuke pripremljen je sa ciljem da se kreira aktivnost koja vodi kreiranju 15 planova koje će uključivati trenerski rad.

  20191129-1

  Ciljevi obuke:
  1. Upoznati učesnike sa ciklusom obuka i načinom na koji odrasli uče
  2. Osposobiti učesnike razumeju pojmove aktivnog učešća i inicijative u zajednici
  3. Podstaći timski rad i aktivnu participaciju učesnika

  Na osnovu definisanih ciljeva obuke, razvijeni su dizajn i program obuke, koji su korigovani nakon inputa da agenda treba više da se bavi socijalno – društvenokorisnim radom ili humanitarističkom pristupu koji je zahtevao sesije posvećene aktivizmu i volonterizmu, kao i redukovanje plana da se razvija trening za trenere, zbog informacije o uzrastu korisnika koji je došao kao povratna informacija od UG Sinergija pri čemu je uzrast korisnika manje primeren autnomnom dizajniranju sesija i time više bio usmeren ili na specifične obuke o ljudskim pravima/nenasilju/reproduktivnom zdravlju ili nekoj vrsti kombinacije volonterskog iskustva u okviru kog će učesnici imati priliku da demonstriraju svoj rad u radu sa mladima ali isključivo na njihovu prenošenja veština komunikacije i timskog rada.
  Foto: UG “Sinergija” 2019

 • Birmingem, UK, 08.12.19.

  Sa sastankom koji se održao na univerzitetu Birmingem City u Velikoj Britaniji otpočeo
  je novi projekat fokusiran na mentalno zdravlje studenata visokog obrazovanja i
  nedostatak blagostanja studenata visokog obrazovanja. Cilj projekta je kreirati program
  aktivnosti koji će prikupiti najbolje prakse, pružiti obuku, alate i resurse za akademsko i
  akademsko osoblje vezano za visoko obrazovanje, kreirati resurse politike za
  implementaciju i akciono planiranje u okviru visokog obrazovanja, struktuirane aktivnosti
  na institucionalni, sistemski i nivoi učionice.
  Prvi zaključak svih uključenih partnera iz Velike Britanije, Španije, Grčke, Litvanije i
  Srbije je da započnu rad na istraživanju kratkog stola kako bi napravili sveobuhvatan
  pregled istraživanja na osnovu procene potreba i pružalaca usluga u cilju poboljšanja
  kvaliteta projekata doprinos specifičniji i efikasniji. Za više informacija o projektu,
  posetite stranicu projekta.

 • Beograd, RS, 19.11.19.

  Lokalni saveti za zapošljavanje opština Svrljig i Raška održali su svoja zasedanja tokom proteklih dana i usvojili predlog za uspostavljanje programa one-stop-shop u oblastima socijalne i radne aktivacije mladih u Svrljigu i Raški. Tokom decembra 2019. opštinski organi u Raški i Svrljigu doneće odluke o uspostavljanju programa one-stop-shop, i potpisaće Protokole o saradnji i postupanju sa institucijama u zajednici. Otvaranje one-stop-shop u Raški i Svrljigu planirano je za drugu polovinu januara 2020. godine.

   20191119-2 (3)

  Program one-stop shop imaće sledeće funkcije:

  a) PODRŠKA U IDENTIFIKOVANJU i ostvarivanju komunikacije sa mladima iz kategorije NEET

  b) INFORMISANJE MLADIH o mogućnostimima za socijalnu i radnu aktivaciju

  c) KARIJERNO SAVETOVANJE mladih kako da usmere svoju karijeru nakon završetka srednje škole

  d) PODRŠKA U KOMUNIKACIJI mladih sa sa institucijama i službama                                      

  e) POSLOVNA PODRŠKE i davanje na korišćenje prostora i opreme početnicima u biznisu

  f) ORGANIZOVANJE OBUKA za mlade 

  Za više informacija o one-stop-shop u Svrljigu i Raški kontaktirajte vođu tima Marka Stojanovića na marko.stojanovic(at)wb-institute.org.

  Foto: WEBIN 2019

 • Podgorica, ME, 08.11.19.

  Koliko efikasno zemlje Zapadnog Balkana koriste #EU fondove? Na koji način možemo postići više? O planiranju i pripremi EU #IPA projekata razgovarali smo danas sa predstavnicima Ministarstva finansija Crne Gore i opštinama i gradovima u Crnoj Gori.

   20191108-1

  Direktor trening akademije WEBIN Marko Stojanović i direktorka Zapadnobalkanskog instituta WEBIN Jelena Nastić-Stojanović, održali su obuku za predstavnike ministarstava i lokalnih samouprava u Vcrnoj Gori na koji način bolje koristiti sredstva koja su crnogorskim entitetima stavljena na raspolaganje kroz IPA.

   20191108-2

  Foto: WEBIN 2019

 • Beograd, RS, 04.11.19.

  Osnovna studija o socijalnoj i radnoj aktivaciji mladih u Svrljigu i Raški sprovedena je sa svrhom da analizira najnovije dostupne podatke (kvalitativne i kvantitativne) koji ukazuju na status teže zapošljivih kategorija mladih uključujući NEET, Rome, dugotrajno nezaposlene i mlade koji žive u ruralnim područjima. Dokument je pripremljen u okviru projekta ‘’Podrška mladima u zapošljavanju’’ i dostupan je na linku OVDE.

  20191119-2

 • Nitra, SK, 04.11.19.

   

  IMG-0e10bb381047021d1d3b00f499e6868d-V

   

  IMG-77b47fcfc92d8c734ddc13ea92dd9c44-V

   

 • Novi Sad, RS, 24.10.19.

  Na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu 24. i 25. oktobra održana je četvrta radionica posvećena procesu formiranja centara za celoživotno učenje nastavnika i praktičara koji rade u predškolskom obrazovanju zajedno sa sastankom UO i tima za upravljanje kvalitetom u okviru projekta “Nastavi da se usavršavaš” (KEY) koji je finansiran od strane Evropske Unije kroz Erasmus+ CBHE program. Više rezultata nastalih u okviru radnih paketa 1 i 2 je prezentovano zajedno sa ocenom kvaliteta dosadašnjeg upravljanja projektom.

  vss1

  Konačna verzija Komparativne analize u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u zemljama Srbije, Crne Gore, Rumunije, Slovenije i Velike Britanije,biće osnova za kreiranje dokumenata koji će sadržati predloge politika na nacionalnom nivou Srbije i Crne Gore u oblasti predškolskog obrazovanja zajedno sa procenom potreba profesora predškolskog obrazovanja kao i potreba vaspitača i drugih praktičara za programima profesionalnog usavršavanja, a koje će biti pripremljene u narednom periodu kroz rad međusektorskih timova.

  vss2

  Proces uspostavljanja centara za celoživotno učenje će biti potpomognut kroz novi Plan arhitekture kvaliteta projekata koji je dostupan na engleskom i srpskom jeziku, kao i putem prezentacije o uspešnim modelima centara kontinuiranog profesionalnog razvoja iz Velike Britanije. Svi partneri visokoškolskih institucija doneli su odluku da u svojim prostorijama formiraju centre za celoživotno učenje nastavnika i praktičara koji rade u predškolskom obrazovanju.

  Za više informacija, molimo Vas da posetite projektni veb sajt na stranici http://projectkey.net/sr/ ili da kontaktirate gospođu Jelenu Nastić-Stojanović na jelena.nastic(at)wb-institute.org

 • Beograd, RS, 23.10.19.

  Model uspostavljanja usluge u zajednici za korisničku grupu mladih, zasnovane na jednošalterskom pristupu (one-stop-shop), predstavljen je proteklih dana u Svrljigu i Raški predstavnicima lokalnih institucija. Zvaničan naziv koji će nositi ova usluga biće ‘’inovativna usluga podrške socijalnoj i radnoj aktivaciji mladih’’. Marko Stojanović, vođa tima koji radi na pripremi rešenja za one-stop-shop, istakao je da ovde nije reč o formiranju nove institucije, već o uspostavljanju inovativne usluge za mlade, koja će biti podrška ne samo mladima već i institucijama u zajednici (opštinska uprava, NSZ i sl.).

  20191023-3

   

  Tokom radionica, tim je obišao i prostorije u kojima će biti fizički smeštena oprema i pult koji će se koristiti u pružanju usluge socijalne i radne aktivacije. U Svrljigu, taj prostor se nalazi u srednjoj školi. U Raški, usluga će biti pružana u prostoru omladinskog kluba.

  20191023-1

  Naredni, ciklus radionica u Svrljigu i Raški na kojima će biti usvojeno i finalno rešenje, biće održan u drugoj polovini novembra.

  20191023-2

  Aktivnost uspostavljanja inovativne usluge po principu ‘’one-stop-shop’’ realizuje se kroz projekat ‘’Podrška mladima u zapošljavanju’’ (skraćeni naziv: MATCHING!) koji se ko-finansira sredstvima EU i Republike Srbije u ovkiru grant šeme ‘’Podrška aktivnom uključivanju mladih’’. Za više informacija o procesu uspostavljanja inovativne usluge možete kontaktirati Marka Stojanovića na marko.stojanovic(at)wb-institute.org.

  Foto: WEBIN, 2019

 • Kraljevo RS, 16.10.19.

  Potpisivanjem ugovora o grantu između Opštinske uprave Raške kao nosioca i nemačkog GIZ kao donatora danas u Kraljevu, ozvaničen je početak projekta ‘’Godina inkluzije i zapošljavanja’’ koji će se u narednih 15 meseci realizovati u opštini Raška.

  IMG-d3364e222e705fadac6f370d9f9c8b86-V

  Projekat ‘’Godina inkluzije i zapošljavanja’’ doprineće direktnom zapošljavanju preko 70 lica sa teritorije opštine Raška u deficitarnim zanimanjima (šivenje, agroturizam, kompostiranje) dok će preko 90 lica proći obuke kojima će steći znanja i veštine koje se traže na tržištu rada.

  Projekat G.I.Z. sprovode Opštinska uprava Raška i Zapadnobalkanski institut a finansira Nemačka razvojna saradnja (GIZ) sa 150,000 EUR u okviru projekta ”Inicijativa za inkluziju – faza 2” i projekta “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”.

  Foto: WEBIN, 2019

 • Beograd, 15.10.19.

  Evropska komisija objavila je publikaciju o doprinosu omladinskog rada radu sa migrantima i izbeglicama u EU, u kojoj je naš projekat PAPYRUS predstavljen kao dobra praksa i resurs za rad u ovoj oblasti.

  Cover page EC publication

  Publikacija pod nazivom ‘’The contribution of youth work in the context of migration and refugee matters – A practical toolbox for youth workers and recommendations for policymakers: results of the expert group set up under the European Union work plan for youth for 2016-2018’’ predstavlja skup saveta, usmerenja i resursa za omladinske radnike koji rade sa migrantima i izbeglicama sa primerima dobre prakse preko 20 projekata realizovanih širom EU u periodu od 3 godine, koje je finansirala EU kroz program ERASMUS+. Publikaciju možete preuzeti na linku OVDE.

  Logo_PAPYRUS

 • Beograd, 01.10.19.

  Poštovani vaspitači i praktičari, u toku je istraživanje o potrebama vaspitača i drugog osoblja zaposlenog u predškolskim institucijama u Srbiji i Crnoj Gori čiji će rezultati biti osnov za kreiranje i akreditaciju programa stručnog usavršavanja u okviru projekta KEY. Molimo Vas da popunite upitnik na sledećem linku: https://bit.ly/2miSrJx.Upitnik je anoniman i za njegovo popunjava potrebno je izdvojiti do 15 minuta vremena. Hvala Vam na doprinosu.

  Key logo

   

 • Brašov, Rumunija, 27.09.19.

  Predstavnici WEBIN Marko Stojanović i Jelena Nastić, proveli su nedelju dana u jednom od najlepših gradova Transilvanije – Brašovu, u poseti Univerzitetu Transilvanija i Fakultetu za hranu i turizam. Poseta je organizovana u okviru projekta LANDS sa svrhom da se partneri upoznaju sa turističkim i agroturističkim potencijalima brašovske regije.

  Photo 1 (1)

  U okviru ove studijske posete, obišli su i dvorac Bran (dvorac grofa Drakule) i Klub Villa Bran.

  Photo 2 (1)

  Sa Fakultetom za hranu i turizam dogovorena je projektna saradnja za naredni poziv CBHE.

  Studijska poseta realizovana je kao deo projekta Sledeća destinacija Balkan: širenje mogućnosti za razvoj agroturizma (LANDS) koji finansira EU u okviru Erasmus+ CBHE. Za više informacija o projektu LANDS možete kontaktirati Marka Stojanovića na marko.stojanovic(at)wb-institute.org.

  Foto: WEBIN 2019

 • Nikšić, Crna Gora, 20.09.19.

  Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću je 19. i 20. septembra 2019. godine realizovana druga radionica posvećena razvoju centara za celoživotno učenjei obuke nastavnika i vaspitača u okviru radnog paketa 2, kao i sastanak UO projekta uz prisustvo koordinatora partnerskih institucija KEY projekta. Nakon ove radionice proces formiranja centara za vaspitače se nalazi na pola puta.

  Foto 1

  Tokom sastanka postignut je dogovor oko sprovođenja istraživanja o potrebama vaspitača i drugih osoba zaposlenih u preškolskim ustanovama za obukama koje će biti kreirane u okviru KEY projekta i dostupne u centrima za celoživotno obrazovanje vaspitača i nastavnika čije osnivanje je u toku pri visokim školama za obrazovanje vaspitača u Srbiji i na Univerzitetu Crne Gore. Takođe, usvojen je okvirni pravilnik o osnivanju centara za celoživotno obrazovanje vaspitača i nastavnika.

  Događaju su prisustvovali i predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori koji su se pohvalno izrazili o dosadašnjem toku sprovođenja projektih aktivnosti i širenju informacija o projektu KEY. Projektni tim obišao je i Boku Kotorsku.

  Foto 2

  Radionica je održana u okviru projekta ‘’Keep Educating Yourself’’ (KEY) koji finansira EU u okviru programa Erasmus+ CBHE. Za više informacija o projektu možete kontaktirati Jelenu Nastić-Stojanović na jelena.nastic(at)wb-institute.org.

  Foto: Svetlana Lazić, 2019

 • Portoroz, SI, 30.08.19.

  Fakultet za turizam ‘’Turistica’’ ugostio je od 26-30. avgusta tim projekta LANDS. Ova poseta iskorišćena je da tim obiđe nekoliko agroturističkih jedinica u zaleđu Piranskog zaliva i upozna se sa iskustvima njihovog menadžmenta u vođenju poslovanja.

  20190830-1

  Projekat LANDS (2017 – 2020) finansira EU sa 780,854.00 EUR u okviru programa ERASMUS+CBHE. Za više informacija o projektu LANDS obratite se Marku Stojanoviću na marko.stojanovic(at)wb-institute.org ili posetite projektni website http://www.landsproject.net.

  Foto: WEBIN, 2019

 • Vrnjacka Banja, RS, 15.08.19.

  U Vrnjačkoj Banji je u protekla 3 dana održan seminar o primeni koncepta ‘’one stop shop’’ u oblasti zapošljavanja, socijalne i radne aktivacije mladih za predstavnike opštinskih uprava Raške i Svrljiga, Centara za socijalni rad i Nacionalnih službi za zapošljavanje. Ovim sminarom započet je višemesečni proces uspostavljanja inovativne usluge po principu ‘’one stop shop’’ u Raški i Svrljigu, sa ciljem smanjenja stope neaktivnosti kod mladih.

  20190815-1

  Direktor Trening akademije WEBIN Marko Stojanović koji vodi proces uspostavljanja inovativne usluge u 2 opštine, predstavio je društveni kontekst u kojem se ova inovativna usluga najčešće javlja, zatim ciljne grupe zbog kojih se ova usluga i uvodi, fiunkcije i način funkcionisanja usluge i uporedna iskustva iz EU i zemalja u okruženju.

  Na seminaru je dogovoren i proces kroz koji će se doći do uspostavljanja ‘’one stop shop’’ usluge, a predstavnici opštinskih usluga su predstavili fizičke prostore u kojima će ova usluga biti pružana.

  Aktivnost uspostavljanja inovativne usluge po principu ‘’one stop shop’’ realizuje se kroz projekat ‘’Podrška mladima u zapošljavanju’’ (skraćeni naziv: MATCHING!) koji se ko-finansira sredstvima EU i Republike Srbije u ovkiru grant šeme ‘’Podrška aktivnom uključivanju mladih’’. Za više informacija o procesu uspostavljanja inovativne usluge možete kontaktirati Marka Stojanovića na marko.stojanovic(at)wb-institute.org.

  Foto: Dostignuća mladih u Srbiji, 2019

 • Sremska Mitrovica, RS, 20.06.19.

  Na današnjem sastanku Tima za kvalitet i monitoring projekta KEY, WEBIN je predstavio Vodič kroz arhitekturu kvaliteta koji bliže objašnjava kakav će pristup biti zauzet u osiguravanju kvaliteta u projektu KEY. Arhitektura kvaliteta je metodologija osiguranja kvaliteta u složenim višepartnerskim i višegodišnjim projektima, koju je tokom proteklih godina razvijao WEBIN-ov tim za kvalitet na čelu sa Markom Stojanovićem.

  20190620-1

  Za više informacija o metodologiji arhitekture kvaliteta, molimo Vas kontaktirajte Jasminu Radoičić, vođu Tima za kvalitet na jasmina.radoicic(at)wb-institute.org. Projekat KEY finansira EU sa 877,732.00 EUR u okviru programa ERASMUS+ CBHE.

 • Sjenica, RS, 24.04.19.

  Obuka o upravljanju projektima prekogranične saradnje održana je danas u hotelu Borići u Sjenici. Učesnici obuke su bili predstavnici Opštinske uprave Gusinje iz Crne Gore i JKP ‘’Vrela’’ iz Sjenice, koji partnerski realizuju projekat prekogranične saradnje BinS (Bringing in sustainable waste management). Obuku je pripremio i vodio Marko Stojanović, jedan od WEBIN-ovih vodećih stručnjaka za EU projekte i programe.

  20190424-1

  Foto: Zlatan Halilović, 2019

 • Mostar, BA, 17.04.19.

  Radionica o kreiranju kratkih kurseva u Moodle-u, održana je od 15-17. aprila u Mostaru na Univerzitetu Džemal Bijedić. Radionica je bila namenjena predstavnicima partnerskih institucija koje učestvuju u projektu LANDS, koji su na ovaj način započeli prenos svojih kratkih kurseva na Moodle platformu.

  20190417-1

  Radionica je održana u okviru projekta LANDS koji ko-finansira EU sa 780,854.00 EUR  kroz program ERASMUS+ CBHE. Za više informacija o projektu LANDS obratite se Marku Stojanoviću na marko.stojanovic(at)wb-institute.org ili posetite projektni website http://www.landsproject.net.

  Foto: LANDS, 2019

 • 12.04.2019. Maribor i Murska Sobota, SI, 12.04.19.

  Predstavnici visokih škola za vaspitače iz Srbije i Crne Gore, vaspitači i treneri iz WEBIN boravili su u periodu od 08-12. aprila u studijskoj poseti partnerskim institucijama u Mariboru i Murskoj Soboti.

  20190412-1

  Institucija domaćin u Mariboru bila je Fakultet za obrazovanje Univerziteta u Mariboru, dok je domaćin u Murskoj Soboti bio Dvorac Rakičan.

  Projekat KEY finansira EU u iznosu od 877,732.00 EUR u okviru programa ERASMUS+CBHE.

  Foto: Dvorac Rakičan, 2019

 • Podgorica, ME, 29.03.19.

  Uvodna konferencija projekta KEY održana je od 28-29. marta u Podgorici. Konferenciju na kojoj je učestvovalo preko 100 predstavnika vaspitačke struke i visokog obrazovanja, otvorio je dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Goran Barović.

  20190329-1

  Ovom konferencijom, projekat je predstavljen stručnoj i široj javnosti u Crnoj Gori, a vaspitači su pozvani da se aktivno uključe u kreiranje i realizaciju različitih oblika stručnog usavršavanja.

  20190329-2

  Projekat KEY finansira EU u iznosu od 877,732.00 EUR u okviru programa ERASMUS+CBHE.

  Foto: Univerzitet Crne Gore, 2019

 • Beograd, RS, 17.03.19.

  Bazični trening o veštinama pripreme i pisanja projekata pod nazivom ‘’Kako napisati projekat i dobiti novac donatora’’ održan je od 15-17. marta u Gnezdu u Beograđanci.

  20190317-1

  Na treningu su učestvovali predstavnici/e beogradskih nevladinih organizacija. Tokom 3 dana obuke, učesnici su se osposobljavali da čitaju konkurse, razumeju prioritete donatora, definišu temu, definišu logičku matricu, razrađuju različite delove projektnih formulara i budžet.

  Trening su pripremili i realizovali Marko Stojanović i Jelena Nastić iz WEBIN trening akademije. Trening je organizovan kao deo programa Kancelarije za mlade Grada Beograda.

  Foto: SokolinaArt, 2019

 • Kozara, BA, 13.03.19.

  Poslednji ToT modul za trenere u oblasti agroturizma održan je u hotelu Monument u nacionalnom parku Kozara u Bosni i Herecegovini. Na ovom modulu učesnici su prezentovali svoje obuke i svoja trenerska iskustva i dogovoreni su naredni koraci u formiranju regionalnog tima trenera.

  20190313-1 (1)

  U narednim mesecima, Zapadnobalkanski institut kao koordinator ovog procesa, pripremiće sporazume o saradnji između visokoškolskih institucija i regionalnih razvojnih agencija, kojim će biti definisan način rada regionalnog tima trenera. Ovaj tim predstavljaće zajednički resurs Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Visoke turističke škole Beograd, Visoke škole strukovnih studija Užice, Visoke poljoprivredno-prehrambene škole Prokuplje, Regionalne razvojne agencije JUG iz Niša, Regionalne razvojne agencije Zlatibor iz Užica, Regionalne razvojne agencije Hercegovina iz Mostara, Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA i Zapadnobalkanskog instituta iz Beograda.

  20190313-2

  Učesnici 4. modula obišli su i etno selo Piskavica koje se nalazi na području grada Prijedora u blizini Kozare. Upriličena je tradicionalna večera sa jelima i pićem karakterističnim za taj kraj i prigodan kulturno-umetnički program u izvođenju KUD Piskavica.

  20190313-3

  Aktivnost treninga za trenere deo je trećeg radnog paketa projekta LANDS (2017 – 2020) koji finansira EU sa 780,854.00 EUR u okviru programa ERASMUS+CBHE. Za više informacija o projektu LANDS obratite se Marku Stojanoviću na marko.stojanovic(at)wb-institute.org ili posetite projektni website http://www.landsproject.net.

  Foto: Ivica Sivrić, 2019

 • Kragujevac, RS, 01.03.19.

  Projekat ‘’Modeliranje alternativnih alata i uslova za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija mladih’’ skraćenog naziva MATCHING! započeo je održavanjem uvodnog sastanka partnera u hotelu Kragujevac u istoimenom gradu. Projekat koji finansira EU a sufinansira Republika Srbija, treba da doprinese boljim politikama i mehanizmima socijalne i radne aktivacije mladih iz teže zapošljivih kategorija. Predviđeno je da kroz ovaj projekat, u opštinama Svrljig i Raška budu formirani jednošalterski servisi (tzv. one stop shop servisi) za aktivaciju mladih.

  Projekat partnerski realizuju Dostignuća mladih u Srbiji (Junior Achievement), Zapadnobalkanski institut iz Beograda, i opštinske uprave Svrljig i Raška.

 • Novi Sad, RS, 13.02.19.

  Uvodna konferencija projekta KEY, održana je 12. februara u Novom Sadu, u prostoru Visoke škole za obrazovanje vaspitače u Novom Sadu. Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta i šta će sve partneri raditi u naredne 3 godine u okviru ovog projekta. Sledećeg dana je održana obuka o finansijskom upravljanju za projektne koordinatore i šefove finansijskih službi institucija koje učestvuju u projektu KEY. Obuku je realizovao Marko Stojanović iz WEBIN.

  Projekat KEY finansira EU u okviru programa ERASMUS+CBHE.

   

 • Novi Sad, RS, 16.01.19.

  Uvodni sastanak projekta KEY (2018 – 2021), održan je danas u prostoru Visoke škole za obrazovanje vaspitače u Novom Sadu. Projekat u naredne 3 godine treba da doprinese kreiranju boljeg sistema u kojem će se vaspitači u Srbiji i Crnoj Gori usavršavati.

  U projektu učestvuju visoke škole za vaspitače iz Novog Sada, Pirota, Vršca, Kruševca i Sremske Mitrovice, Univerzitet Crne Gore, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, Zavod za školstvo Crne Gore, Udruženje vaspitača Vojvodine, Savez udruženja vaspitača Srbije, JPU Ljubica Popović iz Podgorice, Zapadnobalkanski institut iz Beograda, Dvorca Rakičan iz Murske Sobote, Visoka škola iz Baje, Mađarska, Univerzitet u Mariboru, Siti Univerzitet iz Birmingema, Velika Britanija, i Vest Univerzitet iz Temišvara, Rumunija.

  Projekat KEY nastavlja aktivnosti projekta TEACH (2013-2016) koji je finansiran kroz EU TEMPUS. Projekat KEY (2018 – 2021) finansira EU u okviru programa ERASMUS+CBHE.

 • Sarajevo, BA, 15.11.18.

  Treći modul treninga za trenere održan je 13 i 14. novembra u kampusu Univerziteta u Sarajevu. Tema ovog modula bila je davanje povratne informacije i razgovor o prvom trenerskom iskustvu.

  20181115-1

  Aktivnost treninga za trenere deo je trećeg radnog paketa projekta LANDS (2017 – 2020) koji finansira EU sa 780,854.00 EUR u okviru programa ERASMUS+CBHE. Za više informacija o projektu LANDS obratite se Marku Stojanoviću na marko.stojanovic(at)wb-institute.org ili posetite projektni website http://www.landsproject.net.

  Foto: Ivica Sivric, 2019

 • Turku, FI, 10.10.18.

  Univerzitet primenjenih nauka u Turkuu (Turku University of Applied Sciences TUAS) bio je juče i danas domaćin poslednjeg sastanka upravljačkog tima projekta PAPYRUS, koji je omogucio da se na adresi http://papyrus-project.org kreira baza resursa koje čine raznovrsni materijali za strucno usavrsavanje praktikanata koji rade sa migrantima.

  43386641_10155512578202001_6865360147250675712_o (2)

  Kreirani sui testirani sledeći materijali:
  * Alat za rad u muktikulturnom okruzenju (Work in multicultural environment)
  * Prirucnik o socijalnom ukljucivanju mladih migranata i njihovih porodica (Social inclusion)
  * Alat za socioekonimsko osnazivanje sa 10 modula (Socioeconomic support)
  * Prirucnik o psihosocijalnoj podrsci mladim migrantima (Psychosocial support)
  * Prirucnik o prevenciji zloupotrebe i zastiti mladih migranata (Abuse prevention & safeguarding)

  43458441_10160875841980557_2543053451676352512_o (2)

  Navedeni materijali i alati dostupni su na portalu papyrus-project.org. Projekat PAPYRUS realizovan je u period 2017-2018. godina pod vođstvom Metropolitan Univerziteta u Mančesteru a uz učešće Zapadnobalkanskog instituta iz Beograda, CESIE iz Palerma, Univerziteta primenjenih nauka u Turkuu, i KOPIN sa Malte. Projekat je finansirala Britanska Nacionalna agencija u okviru programa Erasmus+ strateška partnerstva u iznosu od 278,526.00 EUR.

  Foto: WEBIN & CESIE 2018

 • Beograd / Šabac, 05.10.18.

  U Srbiji je održan drugi modul programa obuke za edukatore u oblasti agroturizma.

  viber image5

  Nakon što je na prvom modulu fokus bio na pripremi i dizajniranju obuke, na drugom modulu smo se bavili metodikom obuka i trenerskim kompetencijama i veštinama. Tokom prvog dana koji je održan u Visokoj turističkoj školi na Novom Beogradu, predstavljena je metodika obuka i 18 metoda koje se najčešće koriste u obukama, kao i trenerske kompetencije i pojedine veštine. Drugog dana koji je održan na etno domačinstvu Vila Albedo u Varni kod Šapca, predstavljene sui provežbane pojedine trenerske veštine.

  viber image3

  Učesnici obuke bili su predstavnici Univerziteta u Sarajevu i Banjaluci, Visoke turističke škole iz Beograda, Visoke poslovno-tehničke škole iz Užica, Visoke poljoprivredno-prehrambene škole iz Prokuplja, kao i regionalnih razvojnih agencija JUG iz Niša, Zlatibor iz Užica i REDAH iz Mostara.

  viber image4

  Naredni modul biće održan na Univerzitetu u Sarajevu.

  Program obuke za edukatore se realizuje u okviru 3. Radnog paketa projekta LANDS koji finansira EU u okviru programa Erasmus+ za visoko obrazovanje u iznosu od 780,854.00 EUR.

  Foto: WEBIN

 • Beograd, 26.09.18.

  U okviru procesa konsultacija, u beogradskom Hotelu ZIRA danas je predstavljen nacrt izveštaja o razvoju i promociji preduzetničkog učenja u Srbiji.

  42586361_1947047242019267_6322445718048997376_o

  Izveštaj obrađuje nekoliko pokazatelja razvoja preduzetničkog učenja poput stanja nacionalnog partnerstva, legislativnog okvira, integracije preduzetničkog učenja u system formalnog i neformalnog obrazovanja, i uključenosti civilnog društva i mladih iz ruralnih i udaljenih područja. Proces konsultacija nastaviće se putem prikupljanja pisanih komentara od institucija i organizacija koje predstavljaju zainteresovane strane u ovoj oblasti.

  42586752_1947047085352616_8934686583148249088_o

  Na forumu su učestvovali predstavnici ministarstava zaduženih za prosvetu, privredu, omladinu i poljoprivredu, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, GIZ, EBRD, Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca Srbije, Fonda Ana i Vlade Divac, NVO ENECA, Dostignuća mladih u Srbiji, Udruženja studenata sa hendikepom, Fondacije TEMPUS, i drugih zainteresovanih strana.

  42570090_1947047178685940_8716911069563453440_o

  Izveštaj je pripremljen u okviru projekta WEB4YES koji Beogradska otvorena škola sa partnerima realizauje na Zapadnom Balkanu.

  Foto: BOŠ 2018

 • Niš, 12.09.18.

  Koliko su niška sela spremna da se uključe u turističku ponudu grada Niša? Imamo li čime da privučemo goste koji su u potrazi za odmorom i rekreacijom u prirodi uz domaću i zdravu hranu? U kojoj meri koristimo potencijale niških sela? Kakve su mogućnosti da se seoska i poljoprovredna domaćinstva uključe u stvaranje i podelu prihoda od turizma? Da li razvoj seoskih sredina kao turističke destinacije može dodatno da obogati turističku ponudu grada Niša?

  viber image 10 (2)

  O ovim i drugim pitanjima razgovarali smo danas na konferenciji o posebnim oblicima turzma ”Upoznajte Niš, grad za sva čula” koju je organizovao Zapadnobalkanski institut uz podršku Turistike organizacije Niša.

  Učesnici konferencije su ukazali su na veliki potencijal Nišavskog okruga za razvoj sela kao turističke destinacije tokom cele godine i posebnih oblika turizma u seoskim područjima, a naročito agroturizma, ekoturizma, vinskog turizma, lovnog turizma i sličnih oblika turizma.

  Niška banja, Sićevačka klisura, Kamenički vis, Cerjanska pećina, Suva planina, Jelašnička klisura i Bojanine vode, samo su neke od prirodnih ambijentalnih celina za odmor i rekreaciju koje zajedno sa smeštajnim kapacitetima u seoskim domaćinstvima, domaćom kuhinjom, i posebnim turističkim programima osmišljenim za goste na selu, čine nedovoljno iskorišćeni potencijal za dodatni rast i razvoj turizma u Nišu.

  Takođe je istaknuto da bi se razvojem sela kao turističke destinacije, ostvario veliki doprinos revitalizaciji i oživljavanju seoskih sredina u Nišavskom okrugu i jačanju dohotka seoskog i poljoprivrednog stanovništva.

  Imajući u vidu sve navedeno, učesnici su uputili podstrek stanovništvu sela u Nišavskom okrugu da se uključe u turističku ponudu grada Niša i iskoriste velike mogućnosti koje njihova domaćinstva poseduju da budu tražena i cenjena turistička destinacija za odmor i uživanje u gastronomiji i autentičnoj domačinskoj atmosferi.

  Na konferenciji su učestvovali predstavnici Turističkih organizacija Srbije i Niša, Visokih turističkih i poljoprivrednih škola iz Leskovca, Beograda i Prokuplja, Regionalne razvojne agencije Jug i drugi. Konferencija je okupila predstavnike turističkih organizacija, poljoprivrednih domaćinstava i zadruga, nevladinog sektora, zainteresovana javnost i mediji.

  Za više informacija o konferenciji možete nam poslati upit na е-mail: office@wb-institute.org.

  Foto: WEBIN 2018

 • Niš, 11.09.18.

  U Nišu je održan prvi modul programa za edukatore, na kojem su se učesnici upoznali sa način na koji treba pristupiti pripremi obuke.

  viber image8

  Na obuci je predstavljen koncept obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja, kao i mesto obuka na tržištu stručnog usavršavanja. Velika pažnja je posvećena pripremi obuka, od razumevanja zadatka i procene profila grupe, do pripreme trenera, materijala i logističke pripreme.

  viber image6

  U program obuke za edukatore u agroturizmu učestvuje 22 nastavnika i profesora visokoškolskih ustanova i projektnih menadžera iz regionalnih razvojnih agencija iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

  viber image7
  .
  Modul 1 je održan u period od 10-11. septembra u prostoru za kreativno delovanje DELI. Obuku je organizovala Regionalna razvojna agencija JUG iz Niša a izveo trenerski par iz Zapadnobalkanskog institute WEBIN. Naredni modul će biti održan od 04-05. oktobra 2018. godine u Beogradu u prostoru Visoke turističke škole. Nakon toga slede moduli u Sarajevu i Banja Luci.

  Obuka je održana u okviru projekta LANDS koji finansira EU u okviru programa Erasmus+ za visoko obrazovanje u iznosu od 780,854.00 EUR.

  Foto: WEBIN 2018

 • Portorož, SI, 25.08.18.

  Nasledili ste porodičnu kuću na selu? Ne znate šta sa njom da radite? Želite da je sačuvate od zaborava?

  viber image1 (2)

  Jedan od načina da je sačuvate je da je ponudite kao smeštajni kapacitet gostima koji žele odmor u prirodi. Značaj agroturizma je u poslednjoj deceniji značajno porastao, porasla je tražnja ali i ponuda. Na tržište su ušlo novi igrači, i konceptu agroturizma dali potpuno novo značenje (npr. Drvengrad ili Mokrin House). Uz neophodna ulaganja u investiciono održavanje objekta i njegovo privođenje nameni, seoska kuća se može ne samo sačuvati, već se celo selo može oživeti i popularizovati kao turistička destinacija. Međutim, ulaganja u investiciono održavanje starih seoskih kuća nije dovoljno. Da bi se delatnost razvila kao turistička destinacija, neophodna su još 2 faktora: a) postaviti odgovarajući sistem poslovnog upravljanja, i b) osvojiti simpatije gostiju svojim autentičnim programima za goste.

  viber image2 (2)

  Upravo su ova 2 faktora predmeti obuka stručnog usavršavanja koje razvijamo za ljude koji se bave ili žele da se bave agroturizmom. U narednih nekoliko meseci, u okviru projekta LANDS razvićemo 2 programa stručnog usavršavanja. Prvi program će biti posvećen upravljanju domaćinstvom koje obavlja privrednu delatnost u agroturizmu. Drugi program je posvećen kreiranju i sprovođenju programa za goste u agroturizmu. Programi treba osposobe lica zaposlena u agroturizmu da od svojih domačinstava na selu, naprave profitabilne biznise, koji će njihova sela i područja dovesti na mapu turističkih destinacija u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

  Sve ovo je proizvod 4. Radionice koja je održana na Fakultetu za turizam TURISTICA u Portorožu koja je održana od 20-24. avgusta 2018. Na razvoju programa zajednički rade Univerziteti u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, Visoka turistička škola u Beogradu, Visoka poslovno-tehnička škola u Užicu i Visoka poljoprivredno-prehrambena škola iz Prokuplja, regionalne razvojne agencije Sarajeva i Hercegovine, RRA Zlatibor i RRA Jug, kao i Zapadnobalkanski institute WEBIN iz Beograda, uz podršku Univerziteta Primorska iz Slovenije, Poljoprivrednog Univerziteta iz Atine, Slovačkog Poljoprivrednog Univerziteta iz Nitre i Univerziteta Transilvanija iz Brašova u Rumuniji.

  Aktivnosti se realizuju u okviru projekta LANDS koji finansira EU kroz program Erasmus+ za visoko obrazovanje u iznosu od 780,854.00 EUR.

  Foto: WEBIN 2018

 • Zlatar, 14.07.18.

  Obuka omladinskih grupa o javnom zagovaranju i kreiranju partnerstava održana je ove nedelje na jednoj od najlepših srpskih planina – Zlataru. Marko Stojanović, direktor WEBIN za razvoj i član TEACH tima trenera, održao je obuku koristeći materijale modula 11: Tiha voda breg roni. Modul 11 je razvijen je u okviru projekta PAPYRUS sa ciljem da osnaži mlade migrante kojima treba socioekonomska podrška da samozastupaju svoje interese pred organima javne vlasti u zemljama odredišta. Modul traje 16 časova i obuhvata segmente poput razumevanja društvenog konteksta, pojmova, bliskih koncepata, promene paradigme kampanje i elemenata kampanje zagovaranja. Tokom obuke na Zlataru, predstavnici 3 omladinske organizacije/organizacije za mlade iz Prijepolja, Kruševca i Obrenovca koncipirali su kampanju zagovaranja koju će sprovestiu okviru velikog regionalnog projekta Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske, koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac, ujedno i organizator obuke, a finansira EU kroz CSF.

  Modul 11 će biti objavljen u septembru 2018 na portal http://papyrus-project.net na strani Toolkits.

  Grupna foto by MS

 • Katanija, IT, 18.06.18.

  Tim projekta PAPYRUS održao je 7. radni sastanak o kreiranju materijala za podršku omladinskim radnicima u radu sa migrantima. Sastanak je održan u prostorijama CESIE u Palermu. Ovaj sastanak bio je posvećen razvoju studija slučaja koje treba da opišu iskustva omladinskih radnika u radu sa migrantima. Studije slučaja biće izvor informacija i material za učenje omladinskim radnicima, kako da organizuju svoje aktivnosti u sličnim situacijama poput onih koje su opisane u studijama slučaja.

  IMG_20180614_174356

  Aktivnosti razvoja studija slučaja započeće u julu 2018. Projektni partneri će u svojim zemljama identifikovati do 3 slučaja rada sa migrantima koji tematski pripadaju oblastima obrađenim u PAPYRUS projektu (rad u multikulturalnom okruženju, socijalna inkluzija, socioekonomska podrška, psihosocijalna podrška, zlostavljanje i zaštita). Nakon pripreme abstrakta, svaki slučaj će biti ispričan i objašnjen u formi intervjua i biće dostupan korisnicima kao video material. Očekuje se da studije slučaja budu objavljene u oktobru 2018. godine. Koordinator ovog procesa je Zapadnobalkanski institut WEBIN u okviru programa MLADOST.

  Studije slučaja realizuju se u okvkru projekta PAPYRUS koji sufinansira Britanski savet u ovkiru programa ERASMUS+ strateška partnerstva za mlade.

  Foto: WEBIN 2018

 • Banja Luka, BA, 21.05.18.

  Povodom međunarodne manifestacije “Noć muzeja” koju Javna Ustanova Muzej Republike Srpske tradicionalno organizuje trinaesti put ove godine, javila se ideja realizacije jedne popularističke izložbe pod nazivom “Priča o vinu”. Autor ove izložbe je Nataša Kovačevič, kustos JU Muzeja Republike Srpske.

  05Noć muzeja_Museum night_LANDS PRESENTATION 01

   

  Izložba je zvanično otvorena  19.05. 2018. Imajući u vidu da je izložba ove godine tematski posvećena vinu, učešće u njenoj realizaciji su uzele četiri vinarije sa područja severozapadnog dela Republike Srpske: “Jungić”, “Fazan”, “BonaVentura” i “Podrum Panić”. S obzirom da je izložba interaktivnog tipa, posetioci u imali priliku da neposredno od prisutnih izlagača i učesnika saznaju nešto više o vinu i vinogradarstvu severozapadnog područja Republike Srpske.

  Imajući u vidu činjenicu da je proizvodnja vina, nezaobilazni segment agroturističke ponude svake regije, na manifestaciji je predstavljen i projekat LANDS (Erasmus +) koji realizuje Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Osim samim izlagačima, projekat je predstavljen velikom broju posetilaca, kroz interaktivni razgovor, ali i putem informacija na promotivnom plakatu projekta. Izložbu “Priča o vinu” otvorila je doc. dr Tatjana Jovanović-Cvetković, inače jedan od učesnika na projektu LANDS. Pokrovitelji manifestacije “Noć muzeja” su Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i grad Banjaluka.

 • Mecavnik, RS, 19.05.18.

  Seminar o obrazovanju odraslih održan je 18. maja u Drvengradu na Mećavniku kao uvodna aktivnost radnog paketa 3.

  P_20180518_102839

  Seminar je okupio više od 20 učesnika iz 6 visokoškolskih ustanova iz Srbije i BiH. Cilj seminara je bio da obezbedi bolje razumevanje obrazovanja odraslih tako da mogu spremniji da pristupe procesu izrade obuke za zaposlene u agriturizmu.

  Seminar je facilitirao Marko Stojanović iz WEBIN. Stojanović je objasnio da je svrha radnog paketa 3 da obuči regionalni tim trenera u agriturizmu. On je predstavio Zakon o obrazovanju odraslih i koncept kompetencija i kvalifikacija kao i različite oblike obrazovanja i učenja kroz koje polaznici obuka treba da stiču znanja, razvijaju veštine i menjaju stavove. Obuke treba da budu organizovane kao aktivno učenje i treba da obuhvate procenu potreba, dizajniranje obuke, izvođenje obuke i evaluaciju.

  Nataša Jovanović iz Regionalne razvojne agencije Zlatibor podelila je svoje neposredno iskustvo u organizovanju obuka za odrasle. Ona je istakla značaj metodologije planiranja i izvođenja obuka i ilustrovala praktičnim primerima. Istakla je i da edukatori moraju imati sposobnost da podstaknu inicijativu i preduzetnički duh kod polaznika svojih obuka.

  Dragan Orović sa Visoke poljoprivredno-prehrambene škole iz Prokuplja predstavio je primere svoje prakse, odnosn aktivnosti koje sa odraslima realizuje Visoka škola u Prokuplju.

  Jelena Nastić-Stojanović je predstavila WEBIN-ovu obuku Snovi&strahovi, čiji je cilj da polaznike osposobi da nauče da prepoznavaju svoje snove i preovladavaju svoje strahove i promene svoje stavove o sebi i drugima. Ovu obuku WEBIN je razvio u okviru PAPYRUS projekta.

  P_20180518_124500

  Na kraju, Marko Stojanović je predstavio program ToT obuka koji se sastoji od 4 modula koji će biti održani tokom 2018. Visokoškolske institucije iz Srbije i BiH će odabrati po 3 svoja predstavnika koji će učestvovati u sva 4 modula. Nakon završetka programa obuke, biće formiran regionalni tim od min. 20 trenera u oblasti agriturizma.

  Program obuke za trenere realizuje se u okviru projekta LANDS koji sufinansira EU kroz program ERASMUS+ izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju.

  Za više informacija, kontaktirajte Marka Stojanovića na marko.stojanovic(at)wb-institute.org.

  Foto: WEBIN 2018

 • Kuća ljudskih prava i demokratije, Beograd, 19.04.18.

  Konferencija pod nazivom „Alati u omladinskom radu sa mladim migrantima“ održana je u sredu, 18. aprila 2018. godine u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu.

  Konferencija je okupila preko 80 učesnika a organizovao je Zapadnobalkanski institut u saradnji sa partnerima sa kojima sprovodi PAPYRUS projekat. Među učesnicima bili su brojni eksperti iz oblasti migracija,socijalni radnici, predstavnici KOMS-a, NAPOR-a, nekoliko fondacija, Nemačke asocijacije za međunarodnu saradnju,Mreže psihosocijalnih inovacija, Beogradskog centra za ljudska prava, Danskog saveta za izbeglice, Međunarodne mreže pomoći i brojni predstavnici iz oblasti omladinskog rada.

  Konferenciju je otvorio g. Marko Stojanović iz Zapadnobalkanskog instituta a prisutne su pozdravili g-đa Karolina Kardas sa Manchester Metropolitan Univerziteta koji je nosilac projekta, g. Nemanja Dragićević – predstavnik TEMPUS kancelarije u Srbiji, g. Ivan Topalović- član upravnog odbora NAPOR-a i g. Igor Stojilović- predstavnik KOMS-a.

  Nakon uvodnog dela g-đa Karolina Kardassa Manchester Metropolitan Univerziteta predstavila je primere dobre prakse u integraciji mladih migranata širom Evrope a g-đa Caroline Dickinson iz organizacije CESIE, Italija predstavila je alate za rad sa migrantima u multikulturalnom okruženju. Na temu socijalne inkluzije mladih migranata govorila je g-đa Maria Di Domenico iz KOPIN-a, Malta a g-đa Outi Linnossuo sa Turku Univerziteta primenjenih nauka predstavila je niz alata i materijala za pružanje socio-ekonomske podrške mladim migrantima. Na kraju, alate za zapošljavanje i socio-ekonomsko osnaživanje mladih migranata predstavio je g. Marko Stojanović iz Zapadnobalkanskog instituta.

  Svi materijali dostupni su na portal papyrus-project.org.

  Nakon prezentacija usledila je diskusija na temu izbeglica i migranata u našoj zemlji gde je g. Igor Stojilović istakao da se kroz edukativne programe može uticati na to da se izbeglice osete dobrodošlima a samim tim da se i nivo tolerancije povećava. G. Ivan Topalović govorio je o neophodnosti promena i društvenih sistema kroz promene u obrazovanju i socijalnoj zaštiti. Svi učesnici su se složili da alati koji su razvijeni u okviru PAPYRUS projekta doprinose boljoj inkluziji i integraciji mladih migranata u društvene organizacije.

  Konferenciju je zatvorio g. Marko Stojanović koji je zahvalio domaćim i inostranim učesnicima i partnerima na projektu na postignutim rezultatima.

  U popodnevnom delu dana održan je 6.radni sastanak PAPYRUS tima.

  Konferencija je organizovana u okviru PAPYRUS projekta koji finansira Nacionalna Agencija UK u okviru programa Erasmus+, Strateška partnerstva za mlade.

  image
 • Beograd, 12.04.18.

  U sredu, 18. aprila 2018. godine, od 10h, u Kući ljudskih prava i demokratije (Kneza Miloša 4) u Beogradu, biće održana konferencija pod nazivom ALATI U OMLADINSKOM RADU SA MLADIM MIGRANTIMA“.

  Konferencija se organizuje s ciljem da se relevantni akteri koji se bave migracijama, omladinskim radom i obukama upoznaju s alatima koji se mogu koristiti u pružanju podrške mladim migrantima a koji su razvijeni u okviru „PAPYRUS“ projekta.

  Nakon uvodnih izlaganja na konferenciji će biti reči o sledećim temama :

  • „PAPYRUS“ projektu
  • dobrim praksama u pružanju podrške mladim migrantima
  • alatima za rad u multikulturalnom okruženju sa mladim migrantima
  • setu materijala o socijalnoj inkluziji mladih migranata
  • materijalima za socio-ekonomsko osnaživanje mladih migranata i
  • materijalima za omladinske radnike/ice koji/e pružaju psiho-socijalnu podršku za mlade migrante.

  Konferenciju će obeležiti učešće istaknutih domaćih i inostranih gostiju, stručnjaka i praktičara u oblasti omladinskog rada, univerzitetskih profesora, i predstavnika institucija i medija.

  Organizator konferencije je Zapadnobalkanski institut sa partnerima sa kojima sprovodi projekat PAPYRUS: Metropolitan University (Mančester, UK), KOPIN (San Gwann, Malta), CESIE (Palermo, Italija) i Univerzitet primenjenih nauka (Turku, Finska).

  PAPYRUS projekat nastoji da opremi omladinske radnike i radnice interkulturalnim veštinama i znanjima neophodnim za svakodnevni rad sa migrantima i tražiocima azila. Projekat finansira Nacionalna agencija UK u okviru programa Erasmus+ KA2 Strateška partnerstva za mlade.
  Nacrt programa konferencije možete pronaći OVDE.

  Potvrdu učešća na konferenciji  možete poslati na sledeći e-mail: jasmina.radoicic(at)wb-institute.org, najkasnije do 16. aprila 2018. godine. Učesnicima/ama koji/e dolaze na konferenciju organizator nije u mogućnosti da nadoknadi putne troškove.

  Za više informacija o „PAPYRUS“ projektu možete se obratiti  Jasmini Radoičić na 011-3344387 ili jasmina.radoicic(at)wb-institute.org.

  Vidimo se na konferenciji!

  logo_Papyrus-sito

  E+ logo

 • Mostar, BA, 22.03.18.

  Konferencija pod nazivom SLEDEĆA DESTINACIJA BALKAN: RAZVOJ MOGUĆNOSTI ZA AGROTURIZAM održana je 22. marta 2018. godine u svečanoj sali Vijećnice Grada Mostara.

  IMG_20180322_121130

  Konferenciju je organizovao Univerzitet Džemal Bijedić iz Mostara sa ciljem da se stručnoj i opštoj javnosti predstavi projeat LANDS, pojasni šta znači agriturizam, i započne saradnja sa različitim akterima iz sfere turizma.

  Konferencija je okupila preko 50 učesnika a među učesnicima su bili brojni profesori i predavači, studenti, rukovodioci visokoškolskih ustanova, predstavnici turističkih organizacija, regionalnih razvojnih agencija, turističkih klastera, nevladinih organizacija, mediji i kao i predstavnici partnerskih institucija.

  U svečanom delu, prisutnima se obratio Prof. dr  Sead Pašić, rektor Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru predstavljajući aktivnosti koje je Univerzitet imao u okviru Erasmus+ programa. Prof. dr. Ahmed Džubur, Dekan Agromediteranskog fakulteta govorio je o značaju LANDS projekta dok je g. Marko Stojanović iz Zapadnobalkanskog instituta istakao saradnju visokoškolskih i neakademskih institucija kao ključnu kariku projekta LANDS.

  U okviru plenarnog dela, predstavnica Turističke organizacije HNK predstavila je tirustički potencijal HNK/Ž za razvoj ruralnog turizma. G. Nedžim Badžak, direktor Jaffa komerca predstavio je proces transformacije svog preduzeća od porodične firme do proširenja aktivnosti na agroturizam gde sada Jaffa komerc predstavlja jedinstven spoj voćarstva i turističkog doživljaja, pružajući pri tome priliku za promociju i distribuciju domaćih proizvoda iz kućne radinosti. Marko Marić, predstavnik Agroturizma Marić-Gaj predstavio je porodicu Marić i njihovo imanje kao prve u Bosni i Hercegovini koji su otvorili smeštajne kapacitete u seoskom turizmu. Razlike između Balkana i EU u razvoju agritoruzma predstavio je dr Nikos Emmanuoil sa Poljoprivrednog Univerziteta u Atini. G. Ivica Sivrić, predstavnik Regionalne razvojne agencije Hercegovina, istakao je spoj poljoprivrede i turizma kao pobedničku delatnost. Pružanje kontinuirane podrške u povećanju kvaliteta postojećih i razvoju novih proizvoda i usluga kroz primenu novih znanja i tehnologija predstavio je g. Stipe Primorac, predstavnik Turističkog klastera Hercegovine. Dr Simon Kerma sa Fakulteta za turizam Univerziteta Primorska istakao je da podsticaj za razvoj agroturizma treba tražiti u opštinama koje nisu usmerene na turizam. Dr Ivica Stančić sa Visoke poljoprivredno prehambene škole iz Prokuplja govorio je o principima na kojima počiva agroturizam-kulturni, ekonomski, društveni i sagledavanju agroturizma kao porodičnog turizma. Za sam kraj prepodnevne sesije učesnicima se obratio Vladislav Valach sa Slovačkog poljoprivrednog Univerziteta u Nitri predstavljajući ključna područja Nacionalne strategije u vidu uvođenja inovacije koje bi doprinele boljem iskorišćenju kapitala na selu.

  Popodnevna sesija konferencije bila je posvećena predstavljanju rezultata istraživanja o razvojnim potencijalima agroturizma na Zapadnom Balkanu. Istraživanje su sproveli dr Miljan Cvetković sa Univerziteta u Banja Luci i dr Milenko Đurić sa Visoke turističke škole u Beogradu zajedno sa saradnicima sa drugih partnerskih institucija. Razmatralo se o najpresudnijim faktorima za agroturizam kao i potrebama za obukama i stručnim usavršavanjem.

  Rezultate sprovedenog istraživanja možete pronaći na sajtu projekta LANDS.

  Konferencija je održana u okviru projekta LANDS koji finansira EU u okviru programa Erasmus+ CBHE.

  Kontakt osoba za projekat: Marko Stojanović, marko.stojanovic(at)wb-institute.org

 • Minhen, DE, 23.02.18.

  Dani Balkana 2018 otvoreni su večeras u Minhenu.

  BT10

  Ova kulturno-umetnička i edukativna manifestacija održava se deseti put za redom u trajanju od mesec dana. Svrha manifestacije je da promoviše kulturnu raznolikost naroda balkanskih zemalja u Minhenu i doprinese boljoj integraciji manjina u nemačko društvo.

  Čast da ove godine učestvuje u svečanom otvaranju manifestacije kao ključni govornik imao je i Marko Stojanović, predsednik Borda Zapadnobalkanskog instituta. On je ovom prilikom istakao važnost Dana Balkana kao mehanizma za integraciju i ukazao na veliki problem odliva stanovništva sa Zapadnog Balkana u razvijene evropske i prekookeanske države.

  Foto: Bavaria bilder 2018

 • Nitra, SK, 22.02.18.

  Obuka o upotrebi Moodle platforme u obrazovanju održana je na Slovačkom poljoprivrednom univerzitetu u Nitri.

  IMG_20180221_095228

  Učesnici obuke bili su profesori partnerskih visokoškolskih institucija i treneri partnerskih regionalnih razvojnih agencija. Obuku su održao prof. Ondrej Benuš sa Slovačkog poljoprivrednog univerziteta.

  IMG_20180221_095252

  Tokom obuke ulesnici su imali priliku da razumeju prednosti učenja na daljinu u odnosu na učenje u učionici, načine kako se organizuju obuke preko Moodle platforme i šta je sve neophodno da bi jedna institucija uvela Moodle platformu za učenje na daljinu.

  Tokom obuke, učesnici su obišli i AgroBiotehnički centar u okviru SUA, čije je osnivanje finansijski pomogla EU sa više od 27 miliona EUR.

  IMG_20180220_105732

  Obuka o upotrebi Moodle platforme u obrazovanju održana je u okviru radnog paketa 2 projekta LANDS koji finansira EU u okviru programa ERASMUS+.

  IMG_20180219_192233

  Za više informacija o projektu molimo vas kontaktirajte Marka Stojanovića na marko.stojanovic(at)wb-institute.org.

  Foto: WEBIN 2018

 • Banjaluka, BA, 24.01.18.

  Radionica o istraživanju o agriturizmu u Bosni i Hercegovini i Srbiji održana je na Univerzitetu u Banjoj Luci. Na radionici je učestvovalo više od 50 predstavnika projektnih partnera, akademske zajednice, regionalnih razvojnih agencija, turističkih radnika, entitetskih i lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini. Radionica je održana sa ciljem da se ključni donosioci odluka i zainteresovane strane konsultuju o važnim pitanjima pokrenutim u okviru istraživanja. Radionicu su vodili prof. Miljan Cvetković i prof. Gordana Rokvić sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Marko Stojanović iz Zapadnobalkanskog instituta WEBIN iz Beograda.

  EuroBlic     Rezultati istraživanja biće objavljeni na proleće i to u obliku 4 izveštaja:
  1. Izveštaj o potencijalu za razvoj agriturizma u Bosni i Hercegovini i u Srbiji
  2. Izveštaj o proceni potreba za stručnim obukama subjekata u agriturizmu
  3. Izveštaj o analizi subjekata u agriturizmu
  4. Preporuke praktične politike o unapređenju delatnosti agriturizma u Bosni i Hercegovini i u Srbiji.

       Ova aktivnost deo je radnog paketa 1 u projektu LANDS (2017-2020) koji sprovodi konzorcijum 13 institucija iz 6 evropskih zemalja. Projekat se finansira kroz program Erasmus+.

  Za više informacija o projektnu molimo vas kontaktirajte Marka Stojanovića na marko.stojanovic(at)wb-institute.org.

  Foto: WEBIN 2018

 • Beograd, 16.01.18.

  Na sastanku PAPYRUS tima u Mančesteru, koji je održan 15-16. januara, Maria Di Domeniko iz malteške organizacije KOPIN, predstavila je set materijala o socijalnoj inkluziji mladih migranata. Materijali će biti objavljeni na PAPYRUS portalu papyrus-project.org.

  Predstavnik WEBIN Marko Stojanović učestvovao je na sastanku putem Skype.

  Projekat PAPYRUS finansira Nacionalna agencija Velike Britanije kroz Erasmus+ projekat strateškog partnerstva u oblasti mladih.

 • Palermo, IT, 13.12.17.

  Portal namenjen omladinskim radnicima koji rade sa mladim migrantima počeo je sa radom na adresi: http://papyrus-project.org.

  PAPPYRUS website image

  Portal sadrži resurse koji se koriste u radu sa mladim migrantima poput setova materijala, obuka, smernica, vodiča, videa, istraživanja i sl.

  Portal je nastao u okviru projekta PAPYRUS koji finansira Nacionalna agencija Velike Britanije u okviru programa Erasmus+ strateška partnerstva u oblasti mladih.

   

 • Prokuplje, 08.12.17.

  Projekat o razvoju agroturizma na Zapadnom Balkanu NEXT DESTINATION BALKANS: AGRITOURISM LANDSCAPES DEVELOPMENT (skraćeno: LANDS) započeo je uvodnim sastankom partnera u Prokuplju.

  foto_LANDS Kick off MS1Photo: WEBIN 2017

  Na sastanku je predstavljen projekat, ključne aktivnosti i očekivani rezultati, raspodela budžeta i pravila potrošnje i formirani su projektni timovi (Tim koordinatora, Upravni odbor, Tim za kvalitet, Tim za finansije).

  Projekat LANDS trajaće naredne 3 godine i ojačaće kapacitet institucija visokog obrazovanja da budu aktivni subjekti u razvoju agroturizma.

  IMG_2944Foto: Ivica Sivrić

  Glavni korisnici projekta su institucije visokog obrazovanja i to: Visoka poljoprivredno-prehrambena škola iz Prokuplja, Visoka turistička škola iz Beograda, Visoka poslovno-tehnička škola iz Užica, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet U Banjoj Luci i Univerzitet Džemal Bijedić iz Mostara, Važnu ulogu u projektu imaće i regionalne razvojne agencije iz Niša, Užica, Mostara i Sarajeva kao i Zapadnobalkanski institut iz Beograda. Stručnu akademsku podršku pružaće Poljoprivredni univerzitet iz Atine, Fakultet za turozam Univerziteta Primorska iz Portoroža, Fakultet za agroturizam iz Brašova i Slovački poljoprivredni univerzitet iz Nitre.

  Više informacija o projektu LANDS možete pronaći ovde.

  Kontakt osoba za projekat: Marko Stojanović, marko.stojanovic(at)wb-institute.org.

  Foto: WEBIN 2017

 • Beograd, 11.11.17.

  Zapadnobalkanski institut rukovodi procesom pripreme seta materijala za pružanje socioekonomske podrške mladim migrantima.

  logo_Papyrus-sito

  Ovu aktivnost realizujemo u partnerstvu sa Metropolitan Univerzitetom iz Mančestera, Turku Univerzitetom primenjenih nauka, i organizacijama CESIE iz Palerma i KOPIN sa Malte u okviru PAPYRUS projekta koji finansira Nacionalna agencija Velike Britanije kroz Erasmus+ projekat strateškog partnerstva u oblasti mladih.

  Svrha seta je da pomogne omladinskim radnicima da što bolje pripreme i realizuju obuke socioekonomske podrške ciljnoj grupi migranata sa kojom rade.

  Set će se sastojati od 10 modula i to:

  M1 Strahovi i snovi

  M2 Timski rad

  M3 Komunikacija i interkulturalno razumevanje

  M4 Kreativno rešavanje problema

  M5 Upravljanje stresom i motivacija

  M6 Izuzetni kandidat

  M7 Sam svoj gazda

  M8 Pisanje biznis plana

  M9 Socijalno preduzetništvo

  M10 Pronađi lidera

   

  Svaki modul sastojaće se iz uvodnog dela, dizajna i toka obuke, kao i setova tutorijala, prezentacija, instrukcija, hendauta i radnih materijala.

  Setovi materijala za pružanje socioekonomske podrške biće predstavljeni na događaju u Beogradu koji se planira za proleće 2018. godine.

  Kontakt osoba za projekat je Đorđe Radoičić, djordje.radoicic(at)wb-institute.org.

 • Valletta, MT, 26.10.17.

  Novi sastanak PAPYRUS tima na kojem je predstavljen nacrt seta materijala za psihosocijalnu podršku mladim migrantima, održan je 25 i 26.10.2017. na Malti.

  photo_TNM 4 MT mtg

   

  Predstavnica Univerziteta primenjenih nauka iz Turkua u Finskoj gđa Inga Manzos koja i rukovodi procesom izrade ovim materijala, najavila je očekivanje da će materijali biti objavljeni počekom naredne godine. Materijali će biti stavljeni na raspolaganje omladinskim radnicima i drugim stručnim licima koja rade na pružanju podrške mladim migrantima preko portala PAPYRUS projekta koji će takođe uskoro biti dostupan.

  Na sastanku je predstavljena i struktura seta materijala za socio-ekonomsko osnaživanje mladih.

  Projekat PAPYRUS finansira Nacionalna agencija Velike Britanije u okviru programa Erasmus+ Strateška partnerstva u oblasti mladih.

  Kontakt osoba za projekat: Đorđe Radoičić, djordje.radoicic(at)wb-institute.org.

  Foto: PAPYRUS 2017

 • Beograd, RS, 18.10.17.

  rojekat RECI koji je doprineo poboljšanju uslova za školovanje dece iz socijalno ugroženih porodica, svečano je završen u Nišu, uručenjem didaktičke opreme školama. Opremu vrednu više od 1.4 miliona dinara školama su uručili predsednici opština Prokuplje, Bela Palanka i Knjaževac.

  Tokom dve godine trajanja projekta RECI, uslovi za školovanje dece iz socijalno ugroženih porodica od kojih je najviše romske dece, su unapređeni i broj romske dece koja upisuju osnovnu školu na jugu Srbije je značajno povećan. Zajedničkim naporima opštinskih uprava, školskih i predškolskih ustanova i tima projekta RECI, preko 400 dece Romske nacionalnosti je upisali i završilo prvi razred u Prokuplju, Beloj Palanci i Knjaževcu. TUTORING program uveden je u 4 nove škole sa preko 30 novih tutora. Više od 50 dece u riziku od napuštanja škole, uspešno je kroz TUTORING program završilo razred.

  U okviru projekta je razvijeno nekoliko priručnika koji doprinose boljim uslovima za obrazovanje dece:
  1. Vodič za vaspitače – inkluzivna i interkulturalna dimenzija predškolskog vaspitanja
  2. Uključivanje dece iz neformalnih naselja u sistem obrazovanja – priručnik za praktičare
  3. Škola u zajednici – zajednica u školi: sveobuhvatan pristup škole i zajednice i sprečavanju prevremenog napuštanja školovanja
  4. Introducing TUTORING SERBIA
  5. Priručnik za rad sa decom predškolskog uzrasta koji su bilingualni govornici romskog i srpskog jezika.

  Realizovane su obuke nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u kojima je učestvovalo preko 100 korisnika iz osnovnih škola i predškolskih ustanova iz 3 grada. Projekat je doprineo da opštine Knjaževac, Prokuplje i Bela Palanka pripreme bolje formulisane politike za decu i Rome.

  Projekat ’’Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje Roma: širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ (RECI) sprovodi konzorcijum partnera: World Vision Austria, Agroinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača ’’Mihailo Palov’’ Vršac i Kulturno informativni centar PRALIPE iz Pirota.
  Za više informacija o projektu možete nas kontaktirati na 011-3344387 ili nam pisati na tutoring(at)wb-institute.org.

 • Niš, 10.10.17.

  U Nišu je održana obuka registrovanih poljoprivrednih gazdinstava o mogućnostima za projektno finansiranje u poljoprivredi.

  IMG-af0e9fb9758504788cecb636d0650f36-V

  Predavač Marko Stojanović predstavio je projektni ciklus i koncept projektnog finansiranja a zatim i mogućnosti za finansiranje kroz pozive Uprave za agrarna plaćanja, Regionalne razvojne agencije i IPARD.

  IMG-507650e852b3910bd48cc085ada950c5-V

  Domaćin obuke je bilo Javno-komunalno preduzeće TRŽNICA iz Niša.

  Prilog na TV BELAMI možete pogledati ovde:

  Foto: JKP Tržnica 2017

 • Beograd, 09.10.17.

  Danas je promovisan film ‘’TUTORING: Vidimo se u školi’’ koji je kreirao studio Ciklotron i novinari Dušan Čavić i Dušan Šaponja.  Film predstavlja iskustva škola iz Knjaževca, prokuplja i Bele Palanke u realizaciji TUTORING programa. U filmu su prikazane pozitivne priče dece koja su kroz program uspela da ostvare izuzetne rezultate u obrazovanju.

   

  Film na srpskom jeziku možete pogledati ovde:

   

  Film je kreiran u okviru projekta ’’Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje Roma: širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ (RECI) sprovodi konzorcijum partnera: World Vision Austria, Agroinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača ’’Mihailo Palov’’ Vršac i Kulturno informativni centar PRALIPE iz Pirota.

  Za više informacija o projektu možete nas kontaktirati  na 011-3344387 ili nam pisati na tutoring(at)wb-institute.org.

 • Niš, 28.09.17.

  U hotelu New City u Nišu, danas su na svečanoj konferenciji uručeni sertifikati o donacijama osnovnim školama i predškolskim ustanovama i sertifikati i vaučeri za tablet uređaje tutorima.

  39380236640_3cb0beeb8e_k

  Sertifikate su uručili g. Miroljub Paunović, potpredsednik Opštine Prokuplje, g. Miroslav Marinković, zamenik predsednika Opštine Bela Palanka, i gđa Iva Kljakić, izvršna direktorka Agroinvest fondacije Srbija.

  27317309668_c6ad1dc723_k

  Donacije u ukupnoj vrednosti od preko 13,000 EUR su obezbeđene od strane Zapadnobalkanskog instituta u okviru projekta RECI: predškolsko i osnovno obrazovanje Roma – širenje mogućnosti za smanjenje ranog napuštanja školovanja i povećanje obuhvata.

  Foto: AFS 2017

 • Vršac, 27.09.17.

  Drugi dan konferencije „Škola u zajednici – zajednica u školi“ održan je 27. septembra u Vršcu u amfitetatru Visoke škole za vaspitače.

  20170927 VS 1 20170927 VS 2

  Na konferenciji su studenti koji nastavu prate na romskom jeziku i koji su učestvovali u programu stručnog usavršavanja IDEJAKCIJA, izneli svoje utiske o stručnoj praksi koju su obavili u predškolskim ustanovama i romskim naseljima na jugu Srbije, a profesorke Marija Aleksandrović i Slavica Komatina su predstavile dvojezični (romsko-srpski) priručnik za vaspitače „Inkluzivna i interkulturalna dimenzija predškolskog vaspitanja“.

  20170927 VS 2.2

  U završnom delu konferencije Marko Stojanović je studentima polaznicima programa IDEJAKCIJA uručio prigodne poklone – laptop računare.

  20170927 VS 3 20170927 VS 4

  Fotografije: Predrag Prtljaga 2017

   

 • Beograd, 26.09.17.

  U Beogradu je danas održana konferencija pod nazivom ‘’Škola u zajednici – zajednica u školi’’ kao završni događaj projekta RECI. Svrha konferencije je bila da se pitanje dostupnosti usluga za decu u zajednici otvori u krugu stručnih ljudi i donosioca odluka i da se istakne centralno mesto škole u organizaciji pružanja tih usluga. Skup su uvodnim govorima otvorili Iva Kljakić upraviteljka Agroinvest fondacije i Ivan Sekulović, menadžer SIPRU tima. Primere prakse iz Velike Britanije i Nemačke predstavile su gošće iz inostranstva – Geraldine Lee Treweek sa univerziteta Edge Hills u Liverpulu i Sadija Klepo iz organizacije Hilfe von Mensch zu Mensch iz Minhena.

  20160926 1.1

  Primere prakse iz Srbije predstavili su Branka Tišma iz OŠ Lazar Savatić iz Zemuna, Katarina Majkić iz mreže organizacija NS MEDE iz Novog Sada i Sonja Stamenković iz Opštine Zvezdara. Marko Stojanović kao menadžer projekta RECI izneo je zapažanje da je trenutni sistem sektorskog akreditovanja usluga nepovoljan za usluge u zajednici jer su one po pravilu intersektorske. S tim u vezi, zaključio je da je neophodno omogućiti jednu univerzalnu akreditaciju usluge koja će biti priznata u svim sektorima koji su uključeni u sprovođenje usluge.

   

  Konferencija je okupila preko 80 učesnika predstavnika škola, opština, nevladinih organizacija, univerziteta i lokalnih ustanova.

   

  Foto: AFS@2017

 • Prokuplje, 25.09.17.

  20170915 Donacija 1  20170915 Donacija 2

  ZAPADNOBALKANSKI INSTITUT iz Beograda u partnerstvu sa Agroinvest fondacijom donirao je tehničku i netehničku didaktičku opremu za 4 osnovne škole i 1 predškolsku ustanovu na jugu Srbije, u ukupnoj vrednosti od preko 1.4 miliona dinara.

   

  Osnovnoj školi ‘’Jovan Aranđelović’’ iz Crvene Reke, opština Bela Palanka, donirana je oprema koju čine multifunkcionalni uređaj, laptop i  desk računari.

  Osnovnoj školi ‘’Nikodije Stojanović Tatko’’ iz  Prokuplja donirana je oprema za salu za fizičko koju čine strunače, doskočište, kozlić i golovi za rukomet.

  Osnovnoj školi ‘’Vuk Karadžić’’ iz Knjaževca donirana je oprema koju čine projektor, multifunkcijski uređaj, laptop i dektop računari.

  Osnovnoj školi ‘’Milić Rakić-Mirko’’ iz Prokuplja donirani su tepisi, školske table, CD plejeri i laptop računar.

  20170915 Donacija 3

   

  Predškolskoj ustanovi ‘’Dragica Lalović’’ iz Bele Palanke, doniran je multifunkcijski uređaj.

  Svim školama su donirani i setovi potrošnog didaktičkog materijala za nastavno osoblje i đake poput lenjira, trouglova, svesaka, flomastera, papira, kolaž papira i sl. za više od 400 dece u Prokuplju, Knjaževcu i Beloj Palanci.

   

  Donirana oprema doprineće kreiranju boljih uslova za obrazovanje i vaspitanje dece na jugu Srbije.

   

  Donacije su uručene u januaru u oktobru 2017. godine a obezbeđene su kroz projekat RECI koji finansira EU u Srbiji u okviru projekta ‘’Evropska podrška socijalnoj inkluziji’’.

   

  Fotografije preuzete sa portala PROKUPLJE NA DLANU: http://prokupljenadlanu.rs/mladi-su-zakon/donacijom-poboljsali-uslove-3342.htm

 • Beograd, RS, 02.09.17.

  Trodnevna konferencija pod nazivom ’’Škola u zajednici – zajednica u školi’’ koja se od 26. do 28. septembra održava u Beogradu, Vršcu i Nišu, najaviće završetak projekta RECI koji se u protekle 2 godine sprovodio u Srbiji.

   

  TU2014

   

   

  Konferencija se organizuje sa idejom da se istakne značaj usluga u zajednici koje su usmerene na decu kroz uspostavljanje bliže saradnje izmežu škole i lokalne zajednice.

  Prvi dan konferencije organizuje se u utorak 26. septembra u Beogradu i okupiće veliki broj aktera u lokalnoj zajednici kao što su predstavnici opština i gradova, škola, javnih institucija, nevladinih organizacija i donatora. Tokom prvog dana razgovaraće se o bližoj saradnji škole i zajednice uz veliki broj domaćih i stranih govornika. Među njima su i profesorka sociologije na Edge Hills Univerzitetu u Liverpulu i Sadija Klepo, direktorka organizacije Hilfe von Mensch zu Mensch iz Minhena.

  Drugi dan konferencije biće organizovan u sredu 27. septembra u Vršcu u Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače. Tokom drugog dana, razgovaraćemo o obrazovanju i zapošljavanju Roma a polaznicima programa IDEAKCIJA biće uručeni sertifikati i laptop računari.

  Treći dan konferencije biće organizovan u četvrtak 28. septembra u Nišu. Tokom ovog konferencijskog dana, školama ina jugu Srbije biće uručeni sertifikati o donacijama didaktičkih materijala a tutorima će biti uručeni sertifikati i tablet uređaji.

  Organizatori događaja su partneri na projektu RECI – World Vision Austrija, Zapadnobalkanski institut WEBIN, Agroinvest fondacija Srbija, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Mihailo Palov iz Vršca i KIC Pralipe iz Pirota. Događaj je finansijski podržan od strane EU.

  Nacrt programa konferencije možete pronaći ovde.

  Za više informacija o projektu RECI možete se obratiti Đorđu Radoičiću na 011-3344387 ili djordje.radoicic(at)wb-institute.org.

  Foto: de:work 2014

 • Beograd, 25.08.17.

  Predmet nabavke:

  5.7.5. Service of delivering project dissemination conference

   

  Agroinvest fondacija Srbija poziva zainteresovane strane da dostave ponudu za nabavku dobara I usluga navedenih u predmetu nabavke.

  Dokumentaciju koja je sastavni deo ovog poziva a koju čine:

  1. Uputstvo za ponuđače
  2. ToR
  3. Dodatne informacije

  * Matrica za ocenu administrativne usklađenosti

  1. Formular ponude

  Annex 1 – Izjava o časti

   

  možete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/RECI-AFS-2017-01-Tender-dossier.zip

   

  Očekujemo da vase ponude pristignu do roka navedenog u Uputstvu za ponuđače. Podnošenjem ponude prihvatate da obaveštenje o ishodu ponude primite u formi objave obaveštenja na web sajtu www.wb-institute.org/library. Smatraćemo da ste obavešteni o ishodu ponude objavom Odluke o dodeli ugovora na dan I u vreme koji su navedeni u Uputstvu za ponuđače na web sajtu www.wb-institute.org/library.

   

  Komisija za sprovođenje nabavke

 • Pirot, 07.08.17.

  Predmet nabavke:

  Development of manual for practicioners working with Roma parents

   

  Kulturno-informativni centar Pralipe poziva zainteresovane strane da dostave ponudu za nabavku dobara I usluga navedenih u predmetu nabavke.

   

  Dokumentaciju koja je sastavni deo ovog poziva a koju čine:

  1. Uputstvo za ponuđače
  2. ToR
  3. Dodatne informacije

  * Matrica za ocenu administrativne usklađenosti

  1. Formular ponude

  Annex 1 – Izjava o časti

   

  možete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/RECI-PRALIPE-2017-01.zip

   

  Očekujemo da vase ponude pristignu do roka navedenog u Uputstvu za ponuđače. Podnošenjem ponude prihvatate da obaveštenje o ishodu ponude primite u formi objave obaveštenja na web sajtu www.wb-institute.org/library. Smatraćemo da ste obavešteni o ishodu ponude objavom Odluke o dodeli ugovora na dan I u vreme koji su navedeni u Uputstvu za ponuđače na web sajtu www.wb-institute.org/library.

   

  Komisija za sprovođenje nabavke

 • Beograd, RS, 07.08.17.

  Predmet nabavke:

  SUBJECT: 3.2. Purchase of technical didactical materials, 3.3. Computer sets for Roma students 3.4. Technical and non-technical didactical equipment sets for tutors, 3.5.2. Didactical materials and hospitality costs for children and pupils

   

  Zapadnobalkanski institut poziva zainteresovane strane da dostave ponudu za nabavku dobara I usluga navedenih u predmetu nabavke.

  Dokumentaciju koja je sastavni deo ovog poziva a koju čine:

  1. Uputstvo za ponuđače
  2. ToR
  3. Dodatne informacije

  * Matrica za ocenu administrativne usklađenosti

  1. Formular ponude

  Annex 1 – Izjava o časti

  možete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/RECI-WEBIN-2017-03-Tender-documentation.zip

   

  Očekujemo da vase ponude pristignu do roka navedenog u Uputstvu za ponuđače. Podnošenjem ponude prihvatate da obaveštenje o ishodu ponude primite u formi objave obaveštenja na web sajtu www.wb-institute.org/library. Smatraćemo da ste obavešteni o ishodu ponude objavom Odluke o dodeli ugovora na dan I u vreme koji su navedeni u Uputstvu za ponuđače na web sajtu www.wb-institute.org/library.

   

  Komisija za sprovođenje nabavke

 • Beograd, 30.05.17.

  U Beogradu je održan treći sastanak konzorcijuma PAPYRUS, na kojem su započete aktivnosti kreiranja seta materijala za socioekonomsko osnaživanje migranata. Ovi materijali su namenjeni omladinskim radnicima koji rade sa migrantima i izbeglicama, i njihova svrha je da ih snabdeju sa neophodnim znajima, veštinama i tehnikama socioekonomskog osnaživanja radi bolje integracije u društvo i na tržište rada. Ovaj set materijala obuhvatiće treninge, dizajne, priručnike, kratke audiovizuelne forme i reference ka najboljim evropskim praksama u socioekonomskom osnaživanju.

  Tokom sastanka, profesor Džeraldina Li-Trivik sa mančesterskog Metropolitan Univerziteta održala je obuku o online obukama i učenju.

  Za ovaj radni paket u konzorcijumu zadužen je Marko Stojanopvić iz WEBIN, koga možete kontaktirati na marko.stojanovic(at)wb-institute.org.

  Foto: WEBIN@2017

 • Beograd, 04.05.17.

  Prvi modul programa IDEJAKCIJA, koji je posvećen stručnom usavršavanju za rad u struci, realizovan je tokom protekle nedelje u Knjaževcu, Prokuplju i Beloj Palanci.

  Logo IDEAKCIJA (CIR)

  U okviru ovog modula, 10 studenata i studentkinja sa katedre za romski jezik Visoke škole strukovnih studija za vaspitače “Mihajlo Pavlov” u Vršcu, obavilo je radnu praksu u 3 predškolske ustanove kao i u romskim naseljima u kojima su radili sa decom predškolskog uzrasta.

  1 2

  Photos: Preschool Teacher Education College Vrsac

  Modul je započeo obukom o radu sa decom u interkulturalnom okruženju sa elementima romskog jezika i kulture koja je realizovana u Visokoj školi u Vršcu od strane profesora romskog jezika i književnosti Marije Aleksandrović i profesora Slavice Komatine. Zatim je nastavljen na jugu Srbije u nedelji od 24-28. aprila, obavljanjem radne prakse u predškolskim ustanovama ‘’Neven’’ u Prokuplju, ‘’Dragica Lalović’’ u Beloj Palanci i ‘’Bajka’’ u Knjaževcu. Studenti su deo radne prakse obavili i u romskim naseljima u ova 3 grada, gde su radili sa romskom decom predškolskog uzrasta koja nisu upisana u predškolske ustanove.

  3

  U ponedeljak 24. marta studenti i mentori su boravili u Beloj Palanci gde su učestvovali na okruglom stolu pod nazivom “Doprinos zapošljivosti mladih Roma: izazovi i mogućnosti”.

  Po završetku okruglog stola studenti su sa predstavnicima Opštinske uprave Bela Palanka obišli predškolsku ustanovu ‘’Dragica Lalović’’ i romsku mahalu gde su se upoznali sa ljudima koji čuvaju od zaborava stari kovački zanat i tradiciju.

  foto 4

  Photo: Ivoca Durmisevic

  U subotu, 30. aprila u prostorijama kreativnog centra ‘’DELI’’ u Nišu, studenti su prošli obuku pod nazivom “S uspehom do zaposlenja” na kojoj su učili kako se piše efektivna radna biografija i kako ostvariti uspešan nastup na intervjuu za posao.

  Copy of IMG_20170429_113531 Copy of IMG_20170429_141506

  Photos: WEBIN

   

  Obuku su držali Marko Stojanović, trener TEACH tima i Zlatan Halilović iz WEBIN. Ovom obukom zapošeo je drugi modul programa IDEJAKCIJA pod nazivom ‘’Ja preduzetnik/ca?’’ tokom kojeg će polaznici programa razvijati preduzetničke veštine.

  „Učenici obuke su istakli da je većina stvari za njih potpuno nova, jer ih tim znanjima i veštinama do sada niko nije naučio. Za njih je izuzetno interesantno bilo učešće u simulaciji razgovora za posao. Pohvalili su atmosferu i dinamiku obuke, kao i pripremljenost i spontanost trenera, a posebno ih raduje što svi pojedinačno, kao konkretan produkt obuke imaju spremne radne biografije sa kojim mogu konkurisati za zaposlenje, po završetku školovanja“, istako je Zlatan Halilović, koordinator programa.

  Program IDEJAKCIJA se realizuje u okviru projekta ’’Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje Roma: širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ (RECI), koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji, a sprovodi konzorcijum partnera: World Vision Austria, Agroinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut, Visoka škola za obrazovanje vaspitača ’’Mihailo Palov’’ Vršac i Kulturno informativni centar PRALIPE iz Pirota, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

  Za više informacija o programu obuke možete se obratiti Zlatanu Haliloviću na zlatan.halilovic(at)wb-institute.org ili na 011-3344387.

 • Niš, 30.04.17.

  Kako biti uspešan u traganju za zaposlenjem? Kako se uspešno predstaviti poslodavcu? Kako ostaviti dobar utisak na intervjuu i predstaviti se na pravi način?

  Copy of IMG_20170429_141528

  Ove teme obrađivane su na obuci koja je organizovana u subotu 29. aprila u prostoru za kreativno delovanje DELI u Nišu.

  Copy of IMG_20170429_113531 Copy of IMG_20170429_142527

  Obuka je organizovana sa namerom da se 10 studenata romske nacionalnosti osposobi za uspešno traženje zaposlenja u svojoj struci. Obuka je je organizovana u okviru 2. modula programa IDEAKCIJA 2017 u kojem učestvuju studenati katedre za romski jezik na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače u Vršcu.

  Copy of IMG_20170429_135136

  Obuka je imala 2 segmenta: pisanje efektivnog CV-a; i uspešan nastup na intervjuu za posao.

  U okviru prvog segmenta studenti su se upoznali sa namenom, različitim formatima i važnim elementima CV-a, kao i sa načinom formulisanja i prikazivanja različitih informacija u profesionalnoj biografiji. U okviru drugog segmenta realizovana je simulacija poslovnog intervjua.

  Copy of IMG_20170429_133503

  Obuku su vodili Marko Stojanović, trener TEACH tima i Zlatan Halilović iz Zapadnobalkanskog instituta WEBIN.

   

  Foto: WEBIN 2017

 • Bela Palanka, 24.04.17.

  Opština Bela Palanka ugostila je 24.04. okrugli sto o zapošljavanju Roma koji je organizovan u okviru programa IDEJAKCIJA.

  Više od 30 mladih, studenata, nastavnika i profesora, predstavnika opštinske uprave i drugih opštinskih institucija iz Bele Palanke razgovaralo je o važnosti integrisanog pristupa pitanju obrazovanja i zapošljavanja romske populacije koja u opštini Bela Palanka čini skoro ¼ stanovništva.

  foto 4

  Istaknuto je da mere podrške treba da počnu još u ranom detinjstvu kroz podršku vaspitanju i obrazovanju, i afirmativnim merama podstaći mlade Rome da razvijaju akademske i profesionalne ambicije i razmišljaju o sopstvenoj budućnosti. Takođe je istaknuto da programi poput ovih koje u Beloj Palanci realizuje Zapadnobalkanski institut, otvaraju dodatne mogućnosti ne samo za mlade Rome već i za opštinske institucije.

  foto 5.1

  Okrugli sto je organizovan u okviru programa stručnog obrazovanja i obuke IDEJAKCIJA čiji je cilj unapređenje zapošljivosti i preduzetničkog duha studenata koji pohađaju studije na romskom jeziku. Okrugli sto je moderirao Zlatan Halilović iz Zapadnobalkanskog instituta WEBIN. Program se realizuje uz finansijsku podršku Delegacije EU u Srbiji kroz projekat ”RECI”.

  Logo IDEAKCIJA (CIR)

  Za više informacija o programu IDEAKCIJA 2017 kontaktirajte Zlatana Halilovića na zlatan.halilovic(at)wb-institute.org.

   

  Foto: UG Đurđevdan

 • St. julians, MT, 21.04.17.
 • Palermo, 29.03.17.

  Konzorcijum institucija koji čine Metropolitan univerzitet iz Mančestera, Zapadnobalkanskog institute WEBIN iz Beograda, KOPIN sa Malte, CESIE iz Palerma i Turku univerzitet primenjenih nauka iz Finske, započeli su 27-28, marta u izradu seta materijala o interkulturnim kompetencijama u radu sa mladim migrantima.

  Copy of IMG_0020 Copy of IMG_0030

  Ovi materijali će biti namenjeni omladinskim radnicima koji rade sa migrantima na pružanju humanitarne pomoći ili na njihovoj integraciji u lokalne zajednice.

  Aktivnost se implementira u okviru projekta PAPYRUS,  finansira u okviru ERASMUS+ strateških partnerstava za mlade.

  Za vise informacija kontaktirajte Marka Stojanovića na marko.stojanovic(at)wb-institute.org.

   

  Foto: CESIE

 • Beograd, 15.03.17.

  IMG_20170426_163026Program stručnog obrazovanja i obuke IDEJAKCIJA 2017 prvi put se realizuje ove godine sa studentima katedre za romski jezik na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače ‘’Mihailo Palov’’ iz Vršca. Program je pokrenuo Zapadnobalkanski institut iz Beograda uz podršku Visoke škole sa ciljem da mladim ljudima koji završavaju obrazovanje omogući brzu tranziciju do započinjanja profesionalne karijere odnosno zaposlenja.

  Prateći potrebe mladih koji završavaju školovanje,  program je osmišljen tako da: unapređuje zapošljivost i podstakne kreativnost i preduzimljivost mladih koji završavaju školovanje. Program traje 6 meseci i nosi opterećenje od 180 sati ili 6 ESPB.

  Program se sastoji iz 3 modula i to:

  Modul 1: ‘’Praktično osposobljavanje za rad u struci’’

  Modul 2: ‘’Ja ja preduzetnik/ca?’’ i

  Modul 3: ‘’Vrednosti volontiranja’’.

  U okviru prvog modula polaznici će proći obuku o radu sa decom u interkulturalnom okruženju sa elementima romskog jezika i kulture u trajanju od 8 časova koja će biti organizovana u prostoru Visoke škole u Vršcu. Zatim će polaznici obaviti radnu praksu u trajanju od 5 radnih dana radi praktičnog osposobljavanja za rad u struci sa decom predškolskog uzrasta. Prva generacija polaznika će radnu praksu realizovati u predškolskim ustanovama u Knjaževcu, Prokuplju i Beloj Palanci.

  U okviru drugog modula polaznici će proći osmočasnovnu obuku o pisanju CV-a i pripremi za poslovni intervju. Obuka će biti organizovana u Nišu u prostoru za kreativno delovanje DELI. Svrha obuke je da polaznike što bolje pripremi za traženje zaposlenja. Ovaj modul će biti nastavljen obukom o omladinskom preduzetništvu u trajanju od 8 časova koja će biti organizovana u Beogradu u Zapadnobalkanskom institutu sa ciljem da podstakne preduzetnički duh kod polaznika. Studijska poseta biznis inkubatorima biće realizovana u trajanju od 8 časova radi sticanja znanja o postojećim oblicima podrške koji su na raspolaganju mladim preduzetnicima. Drugi modul će se završiti učešćem polaznika u istraživanju o omladinskom preduzetništvu.

  U okviru trećeg modula polaznici će volontirati u zajednici radi širenja volonterske kulture i vrednosti koje se vezuju za volontiranje: solidarnost, tolerancija, dobročinstvo, briga za drugoga i sl.

  Svečana dodela sertifikata biće organizovana u oktobru 2017. godine u prostoru Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u Vršcu.

  Za više informacija o programu molimo vas da kontaktirate Zlatana Halilovića na zlatan.halilovic(at)wb-institute.org ili na 011-3344387.

 • Beograd, 20.01.17.

  Predmet nabavke:

  Business cooperation in Printing of publications (5.1.1), Printing of posters (5.7.6), Production of mash banners (5.7.7), Printing of monthly reports of tutors (6.1), Printing of certificates (6.2), Printing of syllaby (6.4)

   

  ZAPADNOBALKANSKI INSTITUT poziva zainteresovane strane da dostave ponudu za nabavku dobara I usluga navedenih u predmetu nabavke.

  Dokumentaciju koja je sastavni deo ovog poziva a koju čine:

  1. Uputstvo za ponuđače
  2. ToR
  3. Dodatne informacije

  * Matrica za ocenu administrativne usklađenosti

  1. Formular ponude

  Annex 1 – Izjava o časti

   

  možete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/RECI-WEBIN-2017-02.zip

   

  Očekujemo da vase ponude pristignu do roka navedenog u Uputstvu za ponuđače. Podnošenjem ponude prihvatate da obaveštenje o ishodu ponude primite u formi objave obaveštenja na web sajtu www.wb-institute.org/library. Smatraćemo da ste obavešteni o ishodu ponude objavom Odluke o dodeli ugovora na dan I u vreme koji su navedeni u Uputstvu za ponuđače na web sajtu www.wb-institute.org/library.

   

  Komisija za sprovođenje nabavke

 • Beograd, RS, 20.01.17.

  Predmet nabavke:

  5.7.2. Izrada rolap banera, 5.7.4. Fascikle i setovi za pisanje, 5.7.5. Olovke i hemijske, 5.1.2. Izrada priručnika za praktikante u radu sa romskim roditeljima

   

  Agroinvest fondacija Srbija poziva zainteresovane strane da dostave ponudu za nabavku dobara I usluga navedenih u predmetu nabavke.

  Dokumentaciju koja je sastavni deo ovog poziva a koju čine:

  1. Uputstvo za ponuđače
  2. ToR
  3. Dodatne informacije

  * Matrica za ocenu administrativne usklađenosti

  1. Formular ponude

  Annex 1 – Izjava o časti

  možete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/RECI-AFS-2017-01-Tender-dossier.zip

   

  Očekujemo da vase ponude pristignu do roka navedenog u Uputstvu za ponuđače. Podnošenjem ponude prihvatate da obaveštenje o ishodu ponude primite u formi objave obaveštenja na web sajtu www.wb-institute.org/library. Smatraćemo da ste obavešteni o ishodu ponude objavom Odluke o dodeli ugovora na dan I u vreme koji su navedeni u Uputstvu za ponuđače na web sajtu www.wb-institute.org/library.

   

  Komisija za sprovođenje nabavke

 • Beograd, RS, 20.01.17.

  Predmet nabavke:

  Produkcija i emitovanje dokumentarnog videa o obrazovanju Roma

   

  Zapadnobalkanski institute poziva zainteresovane strane da dostave ponudu za nabavku dobara I usluga navedenih u predmetu nabavke.

  Dokumentaciju koja je sastavni deo ovog poziva a koju čine:

  1. Uputstvo za ponuđače
  2. ToR
  3. Dodatne informacije

  * Matrica za ocenu administrativne usklađenosti

  1. Formular ponude

  Annex 1 – Izjava o časti

  možete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/RECI-WEBIN-2017-01.zip

   

  Očekujemo da vase ponude pristignu do roka navedenog u Uputstvu za ponuđače. Podnošenjem ponude prihvatate da obaveštenje o ishodu ponude primite u formi objave obaveštenja na web sajtu www.wb-institute.org/library. Smatraćemo da ste obavešteni o ishodu ponude objavom Odluke o dodeli ugovora na dan I u vreme koji su navedeni u Uputstvu za ponuđače na web sajtu www.wb-institute.org/library.

   

  Komisija za sprovođenje nabavke

 • Prokuplje/Knjaževac, 30.12.16.

  Didakticki materijali 1

  Donacija didaktičkih materijala u ukupnoj vrednosti od 131.711 dinara uručena je obrazovnim ustanovama u Knjaževcu i Prokuplju u okviru projekta RECI ’’Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje Roma: širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje preranog napuštanja školovanja’’.
  Školske table, projekciona platna, geometrijski setovi i školski pribor, uručeni su osnovnim školama “Milić Rakić Mirko“ u Prokuplju, “Vuk Karadzić“ i “Dimitrije Todorović Kaplar“ u Knjaževcu i predškolskoj ustanovi ‘’Bajka’’ u Knjaževcu, kao donacija za podršku upisu i školovanju Romske dece predškolskog i školskog uzrasta. Zahvljujući ovoj donaciji 100 najugroženije dece romske nacionalnosti je dobilo neophodan školski pribor, a 4 obrazovne ustanove neophodnu opremu za efikasnije obavljanje nastave.
  “Veoma samo srećni što imamo priliku da ove godine ulepšamo predstojeće praznike romskoj deci u Knjaževcu i Prokuplju, ali i da ukažemo na važnost ulaganja u rani razvoj i rano obrazovanje naših najmlađih. Potrudili smo se da saznamo šta je to što nedostaje deci, i sa puno pažnje i ljubavi pripemili nedostajući školski pribor. Verujemo da će didaktička sredstva koristiti vaspitačima i nastavnicima u kreiranju toplog i podsticajnog ambijenta za obrazovanje i vaspitanje dece”, izjavio je Đorđe Radoičić, koordinator TUTORING programa.

  RECI
  Projekat RECI је nastao sa idejom da doprinese većem obuhvatu romske dece u predškolskom i osnovnom obrazovanju, kao i da smanji stopu osipanja dece iz osnovne škole. Projekat sprovodi konzorcijum koji čine World Vision Austria, Agroinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut iz Beograda, Visoka škola za obrazovanje vaspitača ’’Mihailo Palov’’ iz Vršca i Kulturno-informativni centar PRALIPE iz Pirota, uz podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji i Ministarstva za rad zapošljavanje, boračku i socijalnu politiku.

  Photo: OŠ Milić Rakić Mirko

 • Maribor, SI, 30.11.16.

  TEMPUS TEACH Maribor 2016 (400x250)

  Članice konzorcijuma TEACH sastale su se poslednji put u okviru TEMPUS TEACH projekta.   Domaćin sastanka je bio Pedagoški fakultet Univerziteta u Mariboru u period od 27-30. novembra. Na sastanku je rezimiran projekat TEACH i prodiskutovana je saradnja na novoj projektnoj prijavi.

 • Niš, RS, 16.11.16.

  OKRUGLI STO O PROBLEMU PREVREMENPG NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA I MERAMA PODRŠKE ŠKOLOVANJU (ROMSKE) DECE NA JUGU SRBIJE

  Okrugli sto o problemu preranog napuštanja školovanja i merama podrške obrazovanje (Romske) dece na jugu Srbije održan je u utorak 15. novembra u Nišu, u prostoru Regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. 25 praktičara u obrazovanju, socijalnoj i dečjoj zaštiti diskutovalo je na 3 teme:

  Tema 1: Prerano napuštanje školovanja na jugu Srbije, izazovi Romske zajednice i značaj ranog upisa dece u predškolski sistem obrazovanja i vaspitanja

  Tema 2: Identifikacija rizika i intervencija: ehanizam za rano upozoravanje i program podučavanja

  Tema 3: Nastavnici i roditelji na istom zadatku: da li dovoljno sarađujemo?

  Svaka tema započela je uvodnim izlaganjima 2 do 3 govornika koji su imali cilj da podstaknu diskusiju na zadatu temu. Panelisti su imali 30 minuta za razmenu mišljenja, gledišta i argumenata u vezi sa temom diskusije.  Na kraju svake diskusije, moderator je sumirao najznačajnije tačke izlaganja.

  Okrugli sto je moderirao Marko Stojanović.

  U svečanom uvodu na početku okruglog stola, gđa. Nena Radovanović, savetnica u Školskoj upravi Niša poželela je dobrodošlicu učesnicima. Gđa. Olgica Bajić iz Otvorenog kluba Niš istakla je da je malo urađeno na polju prevencije preranog napuštanja školovanja i da je država još uvek na početku kada je rešavanje ovog problema u pitanju, te da se do sada sve na tom polju, prepuštalo civilnom društvu da rešava. Ona je ukazala da je puno toga i na lokalnoj zajednici odnosno na lokalnim vlastima, i da se one ponašaju nezainteresovano i kao da to nije njihova odgovornost, a to je ilustrovala primerom lokalnih akcionih planova za decu koji se u brojnim opštinama ne sprovode. Kao pozitivan primer navaden je grad Pirot kao grad po meri dece.  Gđa. Jelena Nastić-Stojanović u ime projekta RECI poželela je dobrodošlicu učesnicima i sumirala šta je sve do sada urađeno na projektu.

  Nakon pause za kafu i izjave medijima, gđa. Ljubinka Simić iz Knjaževca predstavila je kampanju upisa Romske dece koja je sprovedena u proleće 2016. godine u Knjaževcu, Prokuplju i Beloj Palanci. Ona je ukazala da je u Romskoj zajednici kada je o obrazovanju reč, najveći problem odlazak porodica u tzv. ’’azil’’, jer sa sobom vode i decu na sezonske poslove u trajanju od 6 meseci, a zatim se u maju vraćaju i mole škole da deci opravdaju šestomesečni izostanak kako bi ostvarili pravo na novčanu socijalnu pomoć. U ovakvim slučajevima kojih je puno, najveći gubitnici su ta deca, jer su uskraćena za obrazovanje i vaspitanje i da rešenje problema leži u zadržavanju te dece u zemlji. Prema tome, gđa Simić smatra da je u tretiranju ovog problema kritičan rad sa roditeljima. Zatim su prof. Marija Aleksandrović i prof. Slavica Komatina, sa Visoke škola za vaspitače u Vršcu, predstavile priručnik za vaspitače o inkluzivnim praksama sa elementima romskog jezika i kulture. Priručnik je namenjen kako vaspitačima koji ne govore romski jezik a rade sa decom iz romskih porodica, tako i romskim vaspitačima i nastavnicima tako i predagoškim i romskim asistentima. Prof. Komatina predstavila je rezultate istraživanja o  zastupljenosti predškolskog obrazovanja u Knjaževcu, Prokuplju i Beloj Palanci gde su ustanovile da je nedovoljan obuhvat romske dece u Knjaževcu i Prokuplju (10% upisanih u osnovne škole čine Romska deca dok je udeo Romske dece u pripremnim predškolskim programima samo 5% od ukupnog broja upisane dece). Istovremeno identifikovani su i primeri dobre prakse u sve 3 opštine i to: u Beloj Palanci gde je u OŠ Ljupče Španac 1/3 učenika romske nacionalnosti dok su u predškolsko obrazovanje uključena sva deca romske nacionalnosti; u opštini Prokuplje u kojoj predškolska ustanova Neven ima savetovalište za roditelje i program socijalnog rada; Opština Knjaževac je dobar primer po uključenosti lokalne zajednice u život predškolske ustanove. Poslednja uvodničarka je bila gđa. Bojana Pešić iz OŠ Čegar iz Niša koja je govorila o iskustvu organizovanja pripremnog predškolskog programa u osnovnoj školi. Ona je istakla da je prednost održavanja PPP u prostoru osnovne škole u tome što se deca pripremaju u realnom školskom okruženju, pa je i proces prilagođavanja deteta u prvim danima škole jednostavniji.

  Drugu temu je otvorila gđa. Anđelija Roglić iz TUTORING programa, predstavljanjem iskustava opštine Raška u organizovanju programa podučavanja u osnovnim školama. Gđa Jelena Nastić-Stojanović je predstavila mehanizam za rano upozoravanje. U okviru diskusije, Đorđe Radoičić iz Zapadnobalkanskog instituta WEBIN, istakao je važnost uključivanja svih aktera u lokalnoj zajednici u realizaciju mera podrške, kao i da je TUTORING program koji nastavlja da se primenjuje i ove godine u Raški postao sastavni deo LAP za mlade. Naveo je da je preko 80 % tutora imalo uspeh u Raški i da ove godine tutori dobijaju nadoknadu od 5000 dinara mesečno koja se obezbeđuje iz budžeta lokalne samouprave. Izneo je svoje predloge: da treba povećati ulogu roditelja, da TUTORING program treba uvesti pored osnovnih i u srednje škole i da treba zagovarati uvođenje programa u nastavni plan. Dušica Radoičić iz Raške koja je bila tutor u pilot projektu navela je svoja iskustva: da je radila sa devojčicom koja je imala problem sa diskalkulijom, da je radila na resocijalizaciji deteta, da je nakon završetka programa nastavila rad sa devojčičom i da ove godine ponovo učestvuje u programu.  Jasmina Mladenović iz TUTORING programa iz Prokuplja, takođe tutor iz pilot projekta iznela je svoja iskustva u realizaciji programa u opštini Aleksinac: u ovoj opštini je program naišao na brojne poteškoće, nije bilo podrške roditelja, a nezainteresovanost su pokazivali i nastavnici. Tutori su sa druge strane pokazivali veliki motiv i entuzijazam, kao studenti Visoke strukovne škole za vaspitače u Aleksincu, za ovaj društveni i praktični angažman dobijali su ECTS poene od škole.

  Uvode u treću temu napravili su gđa. Dragana Ljubisavljević, direktorka OŠ Vuk Karadžić iz Knjaževca i gđa. Dragana Soćanin iz AFS koje su govorile o neophodnosti i dobrim praksama u uspostavljanju saradnje između škola i roditelja. Gđa. Ljubisavljević je objasnila da se u njihovoj školi organizuju brojne tribine i seminari za roditelje, ali da generalno postoji nedostatak obrazovanja roditelja i da je sistemski problem to što je porodia u krizi. Dragana Soćanin predstavila je značaj saradnje i aktivnog učešća roditelja  u obrazovnom sistemu i navela primer da u Zemunu postoji 5 vrlo aktivnih škola koje uključuju roditelje, da se u okviru tih škola organizuje veliki broj predavanja, da se uključuju i specijalne škole i da škole gostuju jedna drugoj sa predavanjima i seminarima. Održavaju se i radionice na kojima su deca držala obuke drugoj  deci: deca sa oštećenim vidom vajanje  dok su deca sa oštećenjem sluha učila drugu decu znakovni jezik.

  Svi panelisti su se složili da je obrazovnom sistemu potrebno malo podsticaja da se pokrene, i da kada se školi ukaže pažnja da škola to vrati dobrim. Takođe je zajednički zaključeno da mala grupa aktivnijih članova prosvetnog sistema može da pokrene lavinu ako se organizuje.

  Za više informacija o okruglom stolu možete se obratiti Marku Stojanoviću na sarko.mtojanovic(at)gmail.com ili na 011-4095-141.

  Projekat ’’Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje Roma: širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ (RECI) finansira Evropska unija, a sprovodi konzorcijum partnera: World Vision Austria, roinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut, isoka škola za obrazovanje vaspitača ’’Mihailo Palov’’ Vršac i Kulturno informativni centar PRALIPE iz Pirota  uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i sovijalna pitanja.

  image
 • Novi Sad, RS, 07.11.16.

  Konzorcijum koji sprovodi projekat TEMPUS TEACH (2013-2016), okupio je u petak 04. novembra 2016. godine preko 100 učesnika na završnoj konferenciji o usklađivanju studijskih programa za strukovne vaspitače.

  Konferencija je održana u amfiteatru Visoke škole za vaspitače a među učesnicima su bili brojni profesori i predavači, studenti, vaspitači i rukovodioci predškolskih ustanova, rukovodioci udruženja  vaspitača, nacionalne, pokrajinske i lokalne obrazovne vlasti, predstavnici stručnih obrazovnih institucija, predstavnici udruženja roditelja, nevladin sektor, mediji  i predstavnici partnerskih visokoškolskih institucija iz inostranstva: Mančestern Metropolitan Univerziteta iz Velike Britanije, Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Mariboru i Koledža Etvos Jozef iz Baje u Mađarskoj.

  Na završnoj konferenciji se razgovaralo o zajedničkom iskustvu u okviru projekta TEACH: o procesu usklađivanja; unapređivanju metodičo-didaktičkih veština; unapređivanju prenosivih veština; akreditaciji studijskih programa i nabavci nove tehničke opreme; kako se komuniciralo i pozicioniranju u javnom mnjenju; održivosti i upotrebi rezultata i postignućima; posvećenosti kvalitetu procesa; upravljanju heterogenim konzorcijumom.

  U svečanom delu, prisutnima su se obratili gđa. Anamarija Viček, državni sekretar za douniverzitetsko obrazovanje u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; g. Zoran Milošević, Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost; g. Zoran Avramović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; kao i gđa. Jovanka Ulić, direktorka Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad i ujedno domaćin skupa i gđa. Jelena Prtljaga, koordinatorka projekta, i direktoka Visoke škole strukovnih studija za vaspitače “Mihajlo Palov” iz Vršaca.

  U okviru prve sesije, gđa. Geraldine Lee-Treewek sa mančesterskom Metropolitan Univerziteta predstavila je proces usaglašavanja kurikuluma između 4 visoke škole u Srbiji. Ovaj proces vodio je tim stručnjaka sa Metropolitan Univerziteta u Mančesteru na čelu sa prof. Lee-Treewek na čelu, koji su činili i prof. Jenifer Fisher i Julia Bennet. Profesor sa Pedagoškog fakulteta u Maroboru g. Miran Muhič i g. Marko Stojanović iz Zapadnobalkanskog instituta WEBIN iz Beograda, predstavili su komponente unapređivanja metodičko-didaktičkih i prenosivih veština. Prof. Maria Kanizsai sa Koledža Etvos Jozef iz Baje u Mađarskoj, govorila je o značaju studentske prakse. Prof. Ivan Tomić sa Visoke škole za vaspitače iz Kruševca predstavio je proces akreditacije usaglašenih studijskih programa kao i proces kupovine tehničke opreme i softvera. Prof. Tanja Nedimović sa Visoke škole Mihailo palov iz Vršca predstavila kako je projekat komunicirao sa javnošću i zainteresovanim stranama. Prof. Otilija Velišek-Braško iz Novog Sada, prof. Gordana Mijailović iz Sremske Mitrovice i prof. Jelena Prtljaga iz Vršca predstavile su komponente održivosti, kvaliteta i upravljanja projektom.

  Popodnevna sesija konferencije bila je posvećenja profesionalnom usavršavanju vaspitača. Razgovarali smo o izazovima koji postoje u sistemu stručnog usavršavanja vaspitača, o katalozima i kvalitetu obuka, o sprovođenju nadzora i osiguranju kvaliteta. Uvodničari u ovu sesiju bili su gđa. Olivera Todorović iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, gđa. Radmila Petrović, predsednica Udruženja vaspitača Vojvodine i gđa. Ljiljana Dragutinović, predsednica Udruženja vaspitača Beograda. Sesiju je vodio Marko Stojanović iz WEBIN.

  Zaključke konferencije možete naći ovde.

  Za više informacija o konferenciji možete se obratiti Neveni Filipović na nevena.filipovic(at)wb-institute.org.

  image
 • Beograd, RS, 18.10.16.

  Direktori/ke četiri osnovne škole u Knjaževcu, Beloj Palanci i u Prokuplju, i predsednica Upravnog odbora WEBIN-a, Ana Opalić, potpisali su  sporazume o saradnji na sprovođenju programa podučavanja prema metodologiji TUTORING programa.

  Svrha saradnje jeste zajedničko učešće u sprovođenju TUTORING programa koji ima za cilj doprinos smanjenju stope preranog napuštanja školovanja u osnovnim školama dok istovremeno promoviše jednake šanse za sve, volonterski rad u zajednici, solidarnost i toleranciju.

  U okviru sastanaka koji su održani u Prokuplju, Knjaževcu i Beloj Palanci školama je predstavljen TUTORING program na efikasan način što je rezultiralo time da su škole ubrzo donele efektivnu odluku o učestvovanju u programu.

  Tokom pilot faze  koja je trajala od avgusta 2013. godine do juna 2014. godine, u gradu Vranju i opštinama Aleksinac i Raška, veoma značajan broj dece je uspešno završilo program, popravilo ocene, smanjilo izostanke i unapredilo socijalizaciju.

  Škole su prepoznale značaj TUTORING programa kroz pružanje podrške mladim ljudima i njegov pozitivan uticaj i uvrstile ga u godišnji plan rada.

  Sporazumi o saradnji su potpisani u okviru projekta „Predškolsko i osnovno obrazovanje Roma- širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje osipanja u obrazovanju (RECI)“ koji finansira Evropska Unija a sprovodi konzorcijum partnera: World Vision Austria, Agroinvest fondacija Srbija, WEBIN, Visoka škola za obrazovanje vaspitača Mihailo Pavlov Vršac i Kulturno informacioni centar Pralipe iz Pirota uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

  Projekat je deo šireg projekta „Evropska podrška inkluzivnom društvu“ koji finansira Evropska Unija a sprovodi Delegacija Evropske Unije u Srbiji.

  Projekat “RECI“ je nastao sa idejom da doprinese većem obuhvatu romske dece u predškolskom obrazovanju kao i da smanji stopu osipanja romske dece iz osnovnih škola.

  image
 • Beograd, RS, 01.08.16.

  Predmet nabavke:

  Konsultantske usluge (Podrška obrazovanju Roma)

   

  Zapadnobalkanski institute poziva zainteresovane strane da dostave ponudu za nabavku dobara I usluga navedenih u predmetu nabavke.

  Dokumentaciju koja je sastavni deo ovog poziva a koju čine:

  1. Uputstvo za ponuđače
  2. ToR
  3. Dodatne informacije

  * Matrica za ocenu administrativne usklađenosti

  1. Formular ponude

  Annex 1 – Izjava o časti

  msožete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/RECI-WEBIN-2016-03.zip

   

  Očekujemo da vase ponude pristignu do roka navedenog u Uputstvu za ponuđače. Podnošenjem ponude prihvatate da obaveštenje o ishodu ponude primite u formi objave obaveštenja na web sajtu www.wb-institute.org/library. Smatraćemo da ste obavešteni o ishodu ponude objavom Odluke o dodeli ugovora na dan I u vreme koji su navedeni u Uputstvu za ponuđače na web sajtu www.wb-institute.org/library.

   

  Komisija za sprovođenje nabavke

 • Srbija, 29.07.16.

  U petak 29. jula 2016. godine vise od 100 organizacija širom Sjedinjenih država i širom sveta, uključujući i Srbiju, organizovalo je događaje u cast Miltona Fridmana, dobitnika Nobelove nagrade koji se smatra jednim od najuticajnijih ekonomista XX veka i osnivačem pokreta za slobodan obrazovni izbor.

  20160729_181219

   

  Ovo je bilo 10-to i poslednje obeležavanje Fridmanovog dana koje je ustanovljeno nakon njegove smrti 2006. godine radi podsećanja na njegov doprinos razvoju ekonomske teorije i tržišne privrede.

   

  Zapadnobalkanski institute WEBIN u sraadnji sa Kancelarijom za mlade Raška organizovao je Fridmanov dan u Srbiji i javnu debate o životu i radu Miltona Fridmana. Glavni govornik i presenter Fridmanovog rada bio je professor ekonomske grupe predmeta u Srednjoj tehničkoj školi gdin. Veljko Raković, ujedno i opštinski većnih za obrazovanje i mlade. Nakon profesorovog izlaganja, upriličena je diskusija u kojoj je učestvovalo preko 20 mladih.

  20160729_185255

   

  Ovaj događaj je ko-sponzorisan od strane  Fridmanove fondacije za obrazovni izbor, neprofitne organizacije koja je osnovana od strane Miltona Fridmana i njegove supruge Roze.

   

  Za vise informacija o događaju pratite website ili pišite na office(at)wb-institute.org.

   

  Foto: WEBIN

 • Niš, RS, 18.07.16.

  ПОЧИЊЕ РЕВИЗИЈА АКЦИОНИХ ПЛАНОВА У КЊАЖЕВЦУ И ПРОКУПЉУ

  КОЈИ ЋЕ ДОПРИНЕТИ ВЕЋЕМ УЧЕШЋУ РОМСКЕ ДЕЦЕ У ОБРАЗОВАЊУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА РЕЦИ

  Logo RECI sa izpisom

  Пројекат ”Предшколско и основно образовање Рома – ширење могућности за већи обухват и смањење осипања у образовању” (РЕЦИ) финансира Европска унија, а спроводи конзорцијум партнера: World Vision Austria, Агроинвест фондација Србија, Туторинг програм Западнобалканског института, Висока школа за образовање васпитача Михаило Палов из Вршца и Културно-информативни центар Пралипе из Пирота уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Овај пројекат је део ширег пројекта Европска подршка инклузивном друштву који Европска унија финансира у вредности од  4.331.275,56 евра, а којим управља Делегација Европске уније у Републици Србији.

   

  Пројекат РЕЦИ је настао са идејом да допринесе већем обухвату ромске деце у предшколском образовању, као и да смањи стопу осипања ромске деце из основне школе.

   

  Прва радионица посвећена изради локалног акционог плана за децу и младе у Прокупљу одржаће се 18.07.2016. са почетком у 10 сати у Прокупљу, у просторијама у просторијама Општинске управе. Наредна радионица на којој ће бити започета ревизија Локалног акционог плана за инклузију Рома биће одржана у Књажевцу у згради Општинске управе у уторак 19.07.2016. са почетком у 11 часова.

   

  Учесници радионица су делегирани представници свих релевантних институција које брину о деци и младим укључујући представнике општинских управа, основних и средњих школа и предшколских установа, центара за социјани рад, канцеларија за младе и локалних удружења за децу, млади и удружења родитеља.

   

  Током прве радионице, учесници ће дискутовати и договарати се око изгледа процеса ревизије и израде ЛАП-ова као и различитих фаза и етапа у овом процесу, а затим и око евалуације претходних акционих планова и њихових испуњења, и процене потреба за циљних група у наредном периоду.

   

  Радионице ће водити Славица Станисављевић, дугогодишња стручњакиња за процесе израде ЛАП-ова за децу, са сарадницама Мајом Гавриловић и Аном Опалић.

   

  За више информација о процесу израде ЛАП, можете контактирати Славицу на slavicas52(at)gmail.com.

 • Beograd, RS, 11.07.16.

  Visoke škole za obrazovanje vaspitača iz Vršca (VSVS), Novog Sada (VSVNS) i Sremske Mitrovice (VSSM) uspešno su završile proces akreditacije studijskih programa za obrazovanje vaspitača dobijanjem Uverenja o akreditaciji izdatih od strane Komisije za akreditaciju i osiguranje kvaliteta (KAPK). Ovime su sve četiri visoke škole učesnice projekta TEMPUS TEACH (544141) uspešno prošle kroz proces usaglašavanja jer je prethodno i Visoka škola za obrazovanje vaspitača iz Kruševca dobila pozitivno mišljenje KAPK na Odluku o izmeni studijskog programa.

  cover

   

  Dobijanjem akreditacije je potvrđeno da je proces usaglašavanja studijskih programa za vaspitače na 4 visoke škole sproveden u skladu sa visokim standardima i dugoročnim pravcem razvoja predškolskog obrazovanja definisanim u Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine.

   

  Podsetimo, četiri visoke škole uključujući Visoku školu za obrazovanje vaspitača ”Mihailo Palov” Vršac, Visoku školu strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu, Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu i Visoku školu strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum iz Sremske Mitrovice, uz podršku organizacije Zapadnobalkanski institut iz Beograda i 3 evropska univerziteta – Metropolitan Univerziteta iz Mančestera (UK), Univerziteta u Mariboru (SLO) i Univerziteta u Baji (HU), izvršile su usaglašavanje i modernizaciju studijskih programa za vaspitače i osavremenjivanje nastavne metodike u skladu sa najboljim savremenim praksama koje se primenjuju u ovoj oblasti u EU.

   

  Harmonizacija je izvršena u okviru projekta TEACH koji je započet u novembru 2013. godine i trajaće do kraja 2016. godine a koji se finansira sredstvima EU kroz program TEMPUS. Projekat treba da doprinese modernizaciji strukovnog obrazovanja za vaspitače a u ključne aktivnosti spadaju harmonizacija studijskih programa, osavremenjivanje nastavne metodike, formiranje tima trenera i kupovina opreme.

   

  Više informacija o projektu možete naći na projektnom sajtu http://teach.edu.rs.

 • Beograd, RS, 07.07.16.

  MF_official_logo_2016

  Preko 100 organizacija u Americi i širom sveta obeležiće u petak 29. jula 2016. godine Dan Miltona Fridmana, dobitnika Nobelove nagrade i jedan od najuticajnijih ekonomista u poslednjem veku.

   

  Ovo će biti 10. godina obeležavanja Fridmanovog Dana koji je ustanovljen 2006. godine nakon njegove iznenadne smrti sa ciljem da se sačuva sećanje na njegov neprocenjivi doprinos tržišnoj ekonomiji i ekonomskoj teoriji.

   

  Zapadnobalkanski institut WEBIN iz Beograda obeležiće Dan Miltona Fridmana u Srbiji organizovanjem javnog razgovora o životu i radu Miltona Fridmana. Ovaj događaj je podržan od strane ”Fridmanove fondacije za obrazovni izbor” (eng. ‘Friedman Foundation for Educational Choice”), nacionalne neprofitne organizacije osnovane od strane Miltona i Roze Fridman.

   

  Za više informacija o ovom događaju molimo vas pratite ovaj websajt ili nam pišite na e-mail: office(at)wb-institute.org.

   

   

   

 • Beograd, RS, 01.06.16.

  Sedmi sastanak Upravnog odbora TEACH projekta održan je u prostoru Gnezda u Beograđanci u organizaciji WEBIN. Svrha sastanka je bila da se rukovodioci institucija iz konzorcijuma sastanu uživo pred letnju pauzu a ulaska u poslednjih 6 meseci trajanja projekta i prodiskutuju o preostalim obavezama, aktivnostima i otvorenim pitanjima.

   

  Više informacija i materijale sa sastanka možete preuzeti na projektnom sajtu teach.org.rs.

   

  Foto: WEBIN

 • Beograd, RS, 30.05.16.

  Tim trenera iz oblasti prenosivih veština (TEACH TIM) konstitutisan je danas na prvom radnom sastanku koji je održan u Beogradu u organizaciji WEBIN.

  ????????????????????????????????????????????????

   

  Tim čini 23 trenera i trenerice različitih struka (sociologija, psihologija, pedagogija, vaspitanje, ekonomija, informatika i sl.) specijalizovanih za različite veštine i kompetencije koje se smatraju veštinama prenosivim i primenjivim i različitim radnim kontekstima.

  Copy of DSC_0093

   

  WEBIN će biti zadužen za administriranje aktivnosti TEACH tima a vise informacije će biti objavljeno uskoro.

   

  Nakon sastanka TEACH treneri/ce i drugi gosti imali su priliku da uživaju u krstarenju Dunavom i Savom i razgledanju obala starog grada Zemuna i Beograda.

  IMG_8123

   

  Photos: Predrag Prtljaga (VSVS & WEBIN

 • Baja, HU, 04.05.16.

  Predstavnici Visokih škola, učesnica u TEMPUS TEACH projekta iz Srbije, i Zapadnobalkanskog instituta WEBIN iz Beograda boravili su u periodu od 25. do 28. aprila 2016. u Mađarskoj u okviru studijske posete Visokoj školi za vaspitače u Baji.

  New Picture (2)

   

  Studijska poseta omogućila je učesnicima da se upoznaju sa materijalnim uslovima i oblicima nastavnog rada na Visokoj školi za vaspitače u Baji.

   

  Tokom posete Baji partneri iz Srbije su imali prilike da posmatraju rad sa studentima, ali i da diskutuju o daljoj saradnji visokih škola iz Srbije i Baje u okviru Erazmus+ projekta i sličnih inicijativa.

  New Picture (3)

   

  Foto: P. Prtljaga (VSVS)

 • Beograd, RS, 11.04.16.

  Predmet nabavke:

  Konsultantske usluge (održavanje ToT obuka za partnere ’’Tutoring’’ programa i sprovođenje radionica)

   

  Zapadnobalkanski institute poziva zainteresovane strane da dostave ponudu za nabavku dobara I usluga navedenih u predmetu nabavke.

   

  Dokumentaciju koja je sastavni deo ovog poziva a koju čine:

  1. Uputstvo za ponuđače
  2. ToR
  3. Dodatne informacije

  * Matrica za ocenu administrativne usklađenosti

  1. Formular ponude

  Annex 1 – Izjava o časti

  msožete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/RECI-WEBIN-2016-02.zip

   

  Očekujemo da vase ponude pristignu do roka navedenog u Uputstvu za ponuđače. Podnošenjem ponude prihvatate da obaveštenje o ishodu ponude primite u formi objave obaveštenja na web sajtu www.wb-institute.org/library. Smatraćemo da ste obavešteni o ishodu ponude objavom Odluke o dodeli ugovora na dan I u vreme koji su navedeni u Uputstvu za ponuđače na web sajtu www.wb-institute.org/library.

   

  Komisija za sprovođenje nabavke

 • Pirot, RS, 11.04.16.

  Predmet nabavke:

  Romski ekspert za saradnju i rad u zajednici

   

  KIC PRALIPE poziva zainteresovane strane da dostave ponudu za nabavku dobara i usluga navedenih u predmetu nabavke.

   

  Dokumentaciju koja je sastavni deo ovog poziva a koju čine:

  1. Uputstvo za ponuđače
  2. ToR
  3. Dodatne informacije

  * Matrica za ocenu administrativne usklađenosti

  1. Formular ponude

  Annex 1 – Izjava o časti

  msožete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/RECI-PRALIPE-2016-03.zip

   

  Očekujemo da vase ponude pristignu do roka navedenog u Uputstvu za ponuđače. Podnošenjem ponude prihvatate da obaveštenje o ishodu ponude primite u formi objave obaveštenja na web sajtu www.wb-institute.org/library. Smatraćemo da ste obavešteni o ishodu ponude objavom Odluke o dodeli ugovora na dan I u vreme koji su navedeni u Uputstvu za ponuđače na web sajtu www.wb-institute.org/library.

   

  Komisija za sprovođenje nabavke

 • Pirot, RS, 11.04.16.

  Predmet nabavke:

  Romski LAP eksperti

   

  KIC PRALIPE poziva zainteresovane strane da dostave ponudu za nabavku dobara I usluga navedenih u predmetu nabavke.

  Dokumentaciju koja je sastavni deo ovog poziva a koju čine:

  1. Uputstvo za ponuđače
  2. ToR
  3. Dodatne informacije

  * Matrica za ocenu administrativne usklađenosti

  1. Formular ponude

  Annex 1 – Izjava o časti

  msožete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/RECI-PRALIPE-2016-02.zip

   

  Očekujemo da vase ponude pristignu do roka navedenog u Uputstvu za ponuđače. Podnošenjem ponude prihvatate da obaveštenje o ishodu ponude primite u formi objave obaveštenja na web sajtu www.wb-institute.org/library. Smatraćemo da ste obavešteni o ishodu ponude objavom Odluke o dodeli ugovora na dan I u vreme koji su navedeni u Uputstvu za ponuđače na web sajtu www.wb-institute.org/library.

   

  Komisija za sprovođenje nabavke

 • Pirot, RS, 11.04.16.

  Predmet nabavke:

  Eksperti za upisne kampanje i eksperti za rad i saradnju u romskim zajednicama

   

  KIC PRALIPE poziva zainteresovane strane da dostave ponudu za nabavku dobara I usluga navedenih u predmetu nabavke.

  Dokumentaciju koja je sastavni deo ovog poziva a koju čine:

  1. Uputstvo za ponuđače
  2. ToR
  3. Dodatne informacije

  * Matrica za ocenu administrativne usklađenosti

  1. Formular ponude

  Annex 1 – Izjava o časti

  možete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/RECI-PRALIPE-2016-01.zip

   

  Očekujemo da vase ponude pristignu do roka navedenog u Uputstvu za ponuđače. Podnošenjem ponude prihvatate da obaveštenje o ishodu ponude primite u formi objave obaveštenja na web sajtu www.wb-institute.org/library. Smatraćemo da ste obavešteni o ishodu ponude objavom Odluke o dodeli ugovora na dan I u vreme koji su navedeni u Uputstvu za ponuđače na web sajtu www.wb-institute.org/library.

   

  Komisija za sprovođenje nabavke

 • Vršac, RS, 04.04.16.

  Predmet nabavke:

  1. Eksperti za analizu ranog obrazovanja romske dece i druge ranjive dece
  2. Eksperti za razvoj interkulturalnog priručnika za predškolske vaspitače
  3. ToT eksperte
  4. Mentor za romske praktikante
  5. Usluge prevoda

   

  Visoka škola za vaspitače poziva zainteresovane strane da dostave ponudu za nabavku dobara I usluga navedenih u predmetu nabavke.

   

  Dokumentaciju koja je sastavni deo ovog poziva a koju čine:

  1. Uputstvo za ponuđače
  2. ToR
  3. Dodatne informacije

  * Matrica za ocenu administrativne usklađenosti

  1. Formular ponude

  Annex 1 – Izjava o časti

   

  msožete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/RECI-PTEC-2016-01.zip

   

  Očekujemo da vase ponude pristignu do roka navedenog u Uputstvu za ponuđače. Podnošenjem ponude prihvatate da obaveštenje o ishodu ponude primite u formi objave obaveštenja na web sajtu www.wb-institute.org/library. Smatraćemo da ste obavešteni o ishodu ponude objavom Odluke o dodeli ugovora na dan I u vreme koji su navedeni u Uputstvu za ponuđače na web sajtu www.wb-institute.org/library.

   

  Komisija za sprovođenje nabavke

   

   

   

 • Maribor, SI, 02.04.16.

  Predstavnici visokih škola učesnica u TEMPUS projektu iz Srbije i organizacije WEBIN iz Beograda boravili su u Mariboru u okviru studijske posete u period od 30. marta do 02. aprila 2016. godine.

  IMG_20160331_092816

   

  Studijska poseta Pedagoškom fakultetu u Mariboru omogućila je učesnicima da se upoznaju sa materijalnim uslovima i oblicima nastavnog rada na departmanu za predškolsko obrazovanje. Predstavnici svih uključenih partnera imali su sastanak i sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju u okviru Univerziteta u Mariboru.

   

  Sledeća aktivnost bila je obilazak kampusa Univerziteta. Uz prijatnu šetnju kroz ceo kompleks u okviru kog se nalaze i domovi za smeštaj studenata, učesnici TEMPUS projekta imali su priliku da posete i steknu uvid u izgled i opremljenost učionica, kabineta, amfiteatara, radnu atmosferu na predavanjima, veličinu (brojnost) studijskih grupa, opremljenost nastavnim sredstvima. Posetili su studentsku biblioteku, učionice, raznovrsne kabinete, pozorišnu scenu, studentsku kantinu, studentski klub, unutrašnje i spoljašnje objekte za fizičko vežbanje, čitaonicu i sl.

  Gosti iz Srbije su potom imali sastanke sa svojim kolegama profesorima za Departmana za predškolski odgoj, kada su razgovarali o interesovanju za ovaj studijski program (izuzetno popularan – svake godine imaju 3 kandidata na jedno mesto), kurikulumu, visokoškolskoj didaktici, metodama rada sa studentima i studentskoj praksi. Pokrenuti su i dogovori oko mogućnosti dalje saradnje – suorganizacija konferencija, objavljivanje zajedničkih monografija, gostovanja professor. Nakon toga, učesnici studijske posete imali su priliku da razgovaraju i sa studentima o mogućnostima međuinstitucionalne razmene, odnosno mobilnosti studenata u okviru Erazmus+ programa.

   

  Tokom studijske posete za predstavnike projektnih partnera iz Srbije organizaovana je i poseta Rektoratu Univerziteta – Kancelariji  za međunarodu saradnju.

   

  Foto: WEBIN

 • Novi Sad, RS, 27.02.16.

  U periodu od 19-21.02.2016. godine, u prostoru Visoke škole za vaspitače u Novom Sadu, realizovan je poslednji V modul ToT obuke: POVRATNA INFORMACIJA – FEEDBACK.

  IMG_6281

   

  Ovaj modul bio je posvećen povratnoj informaciji ili feedback-u koju učesnici dobijaju od trenera, ali i treneri od učesnika. Tokom ovog modula, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa dinamikom grupe, sa različitim karakteristikama „teških“ učesnika tokom treninga, kao i kako se nositi sa njima.

   

  Drugi dan je obuhvatio individualne intervjue sa učesnicima. Svi učesnici/ce su od trenerica dobili povratnu informaciju o svojim trenerskim kapacitetima, kao i o elementima koje je potrebno razvijati i unapređivati u daljem radu, nakon čega je obuka i zvanično završena.

   

  Ovim modulom završena je ToT obuke tokom koje je obučeno 23 novih trenera sa 4 visoke škole za vaspitače (Vršac, Novi Sad, Kruševac i Sremska Mitrovica) i 1 nevladine organizacije (WEBIN) koji zajedno čine novoformirani TEACH tim trenera. Zvanično predstavljanje TEACH tima biće organizovano na proleće 2016. godine.

   

  Foto: Predrag Prtljaga (VSVS)

 • Beograd, RS, 18.02.16.

   

  Predmet nabavke:

  Projektna bejzlajn studija, procena rizika i mehanizam ranog upozoravanja

   

  Agroinvest fondacija Srbija poziva zainteresovane strane da dostave ponudu za nabavku dobara i usluga navedenih u predmetu nabavke.

   

  Dokumentaciju koja je sastavni deo ovog poziva a koju čine:

  1. Uputstvo za ponuđače
  2. ToR
  3. Dodatne informacije

  * Matrica za ocenu administrativne usklađenosti

  1. Formular ponude

  Annex 1 – Izjava o časti

   

  msožete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/RECI-AFS-2016-01.rar

   

  Očekujemo da vase ponude pristignu do roka navedenog u Uputstvu za ponuđače. Podnošenjem ponude prihvatate da obaveštenje o ishodu ponude primite u formi objave obaveštenja na web sajtu www.wb-institute.org/library. Smatraćemo da ste obavešteni o ishodu ponude objavom Odluke o dodeli ugovora na dan I u vreme koji su navedeni u Uputstvu za ponuđače na web sajtu www.wb-institute.org/library.

   

  Komisija za sprovođenje nabavke

 • Beograd, RS, 09.02.16.

  Predmet nabavke:

  Usluge grafičkog dizajna i programiranja vebsajta

   

  Zapadnobalkanski institute poziva zainteresovane strane da dostave ponudu za nabavku dobara I usluga navedenih u predmetu nabavke.

   

  Dokumentaciju koja je sastavni deo ovog poziva a koju čine:

  1. Uputstvo za ponuđače
  2. ToR
  3. Dodatne informacije

  * Matrica za ocenu administrativne usklađenosti

  1. Formular ponude

  Annex 1 – Izjava o časti

   

  msožete preuzeti na sledećoj adresi: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/RECI-WEBIN-2016-01.zip

   

  Očekujemo da vase ponude pristignu do roka navedenog u Uputstvu za ponuđače. Podnošenjem ponude prihvatate da obaveštenje o ishodu ponude primite u formi objave obaveštenja na web sajtu www.wb-institute.org/library. Smatraćemo da ste obavešteni o ishodu ponude objavom Odluke o dodeli ugovora na dan I u vreme koji su navedeni u Uputstvu za ponuđače na web sajtu www.wb-institute.org/library.

   

  Komisija za sprovođenje nabavke

 • Varna, BG, 05.02.16.

  U bugarskom primorskom gradu Varna od 02-04. februara 2016. održana je druga radionica razvoja resursa za učenje odraslih u oblasti poljoprivrede.

  IMG_20160202_101413

   

  Ova radionica bila je posvećena razvoju materijala za učenje na engleskom jeziku za specifične namene. Radionica je održana na Tehničkom Univerzitetu u Varni a osim predstavnika domaćina i Zapadnobalkanskog instituta WEBIN, na radionici su učestvovali i predstavnici Radničkog Univerziteta ‘’Vančo Prke’’ iz Štipa, Univerziteta ‘’18. decembar’’ iz Alba Julije u Rumuniji, Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Fođi i prištinskog koledža ‘’Ilirija’’.

   

  Naredna radionica biće održana u Adani na istoku Turske polovinom marta 2016. godine i biće posvećena razvoju metodologije celoživotnog učenja u oblasti poljoprivrede.

   

  Foto: WEBIN

 • Travnik, BA, 26.01.16.

  Delegacija WEBIN posetima je po drugi put u poslednjih mesec dana Univerzitet u Travniku.

  image-6054109b5619220d8ffd34ff7c43f4d5650b9c5acf295a61109dcb0604decc32-V

  Svrha ove posete bila je uobličavanje međunarodnog projekta koji dve institucije pripremaju za 2016. godinu u oblasti visokog obrazovanja. Ovom prilikom su dogovoreni i novi zajednički projekti i inicijative koje će se pokrenuti tokom 2016. godine.

  Foto: Aldin Obućina

 • Vršac, RS, 23.01.16.

  Visoka škola za vaspitače u Vršcu bila je od 19-20. januara mesto održavanja 4. ToT modula koji WEBIN realizuje u okviru TEACH projekta.

  IMG_3695

   

  Tema ovog modula bila je ‘’samostalno trenersko iskustvo’’. Prethodno se od trenerskih parova očekivalo da do početka 4. modula realizuju po jednu obuku koju su dizajnirali na prethodnim modulima i kroz ovu vežbu steknu prva samostalna trenerska iskustva. Tokom 4. modula, 11 trenerskih parova je predstavilo po jednu 45-minutnu sesiju sa održane obuke i podelilo sa drugim trenerskim parovima svoja prva trenerska iskustva.

  IMG_3637

   

  Svi trenerski parovi su prikazali značajan napredak u ovladavanju trenerskih veština a finalna sesija individualnog demonstriranja trenerskih veština biće održana u okviru poslednjeg ToT modula koji će biti održan u poslednjoj nedelji februara 2016. u Novom Sadu na Visokoj školi za vaspitače.

  IMG_3673

   

  Foto: Predrag Prtljaga (VSVS)

 • Beograd, RS, 19.01.16.

  U utorak 19.01.2016. u Kući ljudskih prava u Beogradu održan je konsultativni sastanak organizacija civilnog društva o osnivanju Regionalne kancelarije za mlade (Regional Youth Cooperation Office). Učešćem na ovom sastanku WEBIN se uključio u proces osnivanja kancelarije kao jedan od regionalnih aktera.

   

  Svrha sastanka je bila da se zainteresovanim stranama iz Srbije predstavi dosadašnji napredak i prikupe relevantni komentari. Marija Bulat iz KOMS i Đuro Blanuša iz Ministarstva omladine i sporta Srbije kao predstavnici Srbije u zvaničnoj radnoj grupi za RYCO predstavili su učesnicima sastanka napredak, izazove, plan rada u narednim mesecima i nacrte osnivačkih dokumenata RYCO.

   

  Očekuje se da će RYCO biti osnovan tokom 2016. godine ali je prethodno neophodno rešiti brojna otvorena pitanja od sedišta do načina finansiranja. Kada je reč o predlozima za finansiranje RYCO, predstavnik WEBIN je istakao da treba voditi računa da RYCO ne optereti i ovako nedovoljna izdvajanja iz fonda Erasmus+ za zemlje Zapadnog Balkana i da je neophodno zagovarati da se u okvkru IPA izdvoje dodatna sredstva za finansiranje RYCO.

   

 • Novi Sad, RS, 18.01.16.

  Uvodni sastanak partnera na projektu ‘’RECI’’ (Obrazovanje i vaspitanje Roma: širenje mogućnosti za postizanje boljeg uspeha dece i smanjenje osipanja iz obrazovanja) održan je od 15-18. januara 2016. u Novom Sadu. Na sastanku je izvršeno detaljno planirnje kako će projekat biti sproveden.

   

  Kroz projekat ‘’RECI’’ u opštinama Prokuplje, Knjaževac i Bela Palanka biće uspostavljen TUTORING program za prevenciju preranog napuštanja školovanja. Na ovoj projektnoj komponenti radiće tim WEBIN iz opštine Raška u kojoj je TUTORING program uspešno pilotiran tokom 2013-14 godine.

   

  Projekat ‘’RECI’’ sastoji se iz 6 radnih paketa. U okviru prvog radnog paketa biće pripremljen početak sprovođenja projekta.

   

  Drugi radni pakt ima dve komponente:

  1) Romska deca u sistemu obrazovanja i vaspitanja i

  2) procena rizika i mehanizam prevencije.

   

  U okviru prve komponente biće analizirani pripremni predškolski programi i prakse koji se primenjuju u predškolskim ustanovama u projektnim opštinama i biće pripremljen dvojezični priručnik za rad sa Romskom decom u predškolskom uzrastu. U okviru druge komponente biće razvijen i pilotiran mehanizam za analizu rizika i rano upozoravanje na rizik od preranog napuštanja školovanja.

   

  Treći radni paket se odnosi na direktan rad sa korisničkom grupom i ima 2 komponente: 1) direktan rad sa Romskim porodicama u naseljima i 2) podučavanje u školi.

   

  Četvrti radni pakt se odnosi na kreiranje lokalnih intersektorskih mreža koje će biti obučene da samostalno sprovode TUTORING program u svojoj opštini.

   

  Peti radni paket odnosi se na promociju i distribuciju rezultata i obuhvata 2 pres konferencije i završnu konferenciju.

   

  Poslednji radni paket je menadžment projekta.

   

  Projekat sprovodi konzorcijum koji čine World Vision Austria, Agroinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institute WEBIN, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača ‘’Mihailo Palov’’ Vršac i Kulturno-informativni centar Pralipe iz Pirota.

   

  Projekat finansira Delegacija EU u Beogradu u okviru poziva ‘’Support to the social inclusion of the most vulnerable groups, including Roma, through more diversified community-based social services’’.

 • Beograd, RS, 19.12.15.

  Predstavnici Zapadnobalkanskog instituta WEBIN Jelena Nastić, Marko Stojanović i Zlatan Halilović boraviće od 22-24. decembra u Travniku u poseti Univerzitetu.

  img_WB karta

  Svrha posete je uspostavljanje saradnje na projektima u oblastima od zajednilkog interesa. Univerzitet u Travniku je prema broju studenata najveća privatna visokoobrazovna institucija u Bosni i Herzegovini.

 • Kruševac, RS, 14.12.15.

  Treći modul ToT obuke održan je u Kruševcu 11. i 12. decembra. Učesnici podeljeni u trenerske timove prezentovali su dizajne svojih pripremljenih treninga i dobijali povratne informacije od trenerica. Nakon toga su izveli vežbu ’’Tvojih 5 minuta’’ tako što je svaki učesnik izveo javni nastup u trajanju od 5 minuta dok su drugi učesnici davali povratne informacije prema zadatim kriterijumima. Na kraju obuke održano je predavanje o ko-trenerskom radu.

   

  Naredni. 4. modul biće oržan u Vršcu 22-23. januara 2016. godine. Progran ToT obuka biće završen krajem februara 2016. godine samostalnim izvođenjem treninga.

   

  ToT program realizuje WEBIN u okviru 3. radnog paketa TEACH projekta koji finansira Evropska komisija kroz TEMPUS program.

 • Rim, Italija, 08.12.15.

  Tijana Morača, doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka, sociologije i komunikacije, Univerziteta Sapienza izabrala je Zapadnobalkanski institut WEBIN da bude predmet njenog doktorskog istraživanja.  Predmet istraživanja je uloga organizacija civilnog društva tranzicionim reformama u Srbiji a fokus će biti na proučavanju uloge eksperata i načina kreiranja ekspertskog znanja.

  SAPIENZA

  Tijana će aktivnosti Zapadnobalkanskog instituta pratiti kroz 3 multuipartnerska evropska projeka:

  1. TEACH (Harmonizacija studijskih programa za vaspitače u Srbiji – finansiran kroz TEMPUS)
  2. AGRI BASE (Podsticaj razvoja sistema obrazovanja odraslih u poljoprivredi – finansiran kroz Erasmus+)
  3. RECI (Pre and elementary schooling of Roma: fostering opportunities for greater attainment and early school leaving reduction – finansiran od strane Delegacije EU u Srbiji)

   

  Tijana ce posmatrati ulogu WEBIN u različitim aktivnostima na ovim projektima (sastanci, radionice, obuke, studijske posete) i analizirati na koji način projekti usmereni na različite domene tranzicionih reformi i ekspertski rad izgledaju u praksi. Analiza će biti sastavni deo doktorske disertacije koja je prevashodno namenjena akademskoj zajednici.

 • Sremska Mitrovica, RS, 04.12.15.

  Tim za kvalitet (QAC) na projektu TEACH održao je sastanak u petak 04. decembra 2015. godine u prostoru Visoke škole za vaspitače i poslovne informatičare ’’SIRMIJUM’’ u Sremskoj Mitrovici. Sastanak je otvorio prof. Zoran Gudović predsedavajući a učestvovali su još i prof. Lada Marinković i prof. Jovan Ljuštanovic sa Visoke škole za vaspitače iz Novog Sada, Marko Stojanović iz Zapadnobalkanskog instituta WEBIN iz Beograda i prof. Edit Babits Sztanáné sa Univerziteta u Baji. Preko Skype veze sastanak je pratila saradnica WEBIN iz Rima Tijana Morača koja u okviru istraživanja na doktorskim studijama prati aktiuvnosti WEBIN.

   

  Na sastanku je pročitano pismo o usvajanju periodičnog izveštaja od strane projektnog desk ofisera u EACEA i zapisnik sa poslednjeg sastanka Upravnog odbora projekta. Zatim je usledila diskusija o tačkama dnevnog reda i to: napredak u harmonizaciji kurikuluma, kupovina opreme i obuke.

   

  Zaključeno je da se UO preporuči da stupi u pisanu komunikaciju sa KAPK kako bi se procenilo da li postoji mogućnost da se akreditacija svih studijskih programa na projektu obavi do kraja maja 2016. godine kako se ne bi tražio produžetak projekta. Kada je reč o opremi, konstatovano je da postoji zastoj i zaključeno je da se od Upravnog odbora zatraži pisana informacija o tom zastoju. Konstatovano je da se obuke sprovode u skladu sa planom i da se direktori škola zamole za pisanu informaciju o obukama iz engleskog jezika.

   

  Dogovoreno je da QAC počne pripremu 2. godišnjeg izveštaja krajem decembra 2015. i da se izveštaj preda Upravnom odboru početkom februara 2016. godine.

   

  Za više informacija o radu QAC i projektu TEACH posetite projektni web site http://teach.edu.rs

 • Sremska Mitrovica, RS, 30.11.15.

  U okviru projekta TEACH, u petak subotu i nedelju (27-29.11.) održan je 2. modul ToT obuke za TEACH tim koji čine 20 predavača na visokim školama za vaspitače i 3 predstavnika/ce Zapadnobalkanskog instituta WEBIN.

  ????????????????????????????????????????????????

  Obuka je održana u Sremskoj Mitrovici u Visokoj školi za strukovne vaspitače i poslovne informatičare ’’SIRMIJUM’’. Obuku su vodile trenerice Ivana Koprivica i Tatjana Lazor Obradović. Tema druge obuke je bila ’’Kako odrasli uče?’’. Na ovoj obuci učesnici su razgovarali o različitim stilovima učenja odraslih, igricama i tzv. ledolomcima i kreirali su svoj dizajn treninga.

  2. ToT SM (SM)

  Naredni 3. modul čija će tema biti ’’Izvođenje treninga – trenerske veštine’’ biće održan 11 i 12. decembra u Kruševcu u Visokoj školi za strukovne vaspitače. Više informacija o projektu TEACH možete naći na projektnom vebsajtu http://teach.edu.rs.

   

  Foto: Predrag Prtljaga

  Foto: Visoka škola za vaspitače i poslovne informatičare ’’Sirmijum’’

 • Fođa IT, 27.11.15.

  Foggia vinarija - mala

  U okviru AGRI BASE projekta održan je prvi tranasnacionalni sastanak na Univerzitetu u Fođi na jugu Italije. Skup je pozdravio prorektor Chiarra Poro a zatim su analizirana finansijska pravila programa. Svrha sastanka je bio dogovor u vezi prvog projektnog rezultata: sprovođenje uporedne analize programa obrazovanja odraslih u oblasti poljoprivrede u 10 partnerskih zemalja. Nakon što su dogovoreni svi detalji u vezi komparativne analize, usledila je tzv. ’’knowledge cafe’’ radionica i prezentacija kolege Grujice Vica sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji je i koordinator ove aktivnosti.

   

  Sastanak je u okviru svog istraživanja pratila i Tijana Morača, saradnica WEBIN i doktorantkinja na Univerzitetu La Sapienza u Rimu.

   

  Očekivani rok za objavljivanje uporedne analize je mart 2016. godine na konferenciji koju će u Beogradu organizovati Zapadnobalkanski institut WEBIN.

   

  Više informacija o projektu možete naći na projektnoj FB strani: www.facebook.com/agribase

  Foto: projekat AGRI BASE

 • Vršac, RS, 10.11.15.
  1. sastanak Upravnog odbora projekta TEACH održan je u Vršcu u prostoru Visoke škole strukovnih studija za vaspitače ’’Mihailo Palov’’. Na sastanku su prisustvovali predstavnici/e svih institucija partnera na projektu dok je predstavnica iz UK učestvovala preko Skype veze.

   

  Na sastanku su razmotrene dosad realizovane aktivnosti uključujući proces harmonizacije studijskih programa, priprema za akreditaciju, obuke o metodičkim i transverzalnim veštinama i priprema publikacija. Dogovoreni su termini narednih studijskih poseta i to:

  – Studijska poseta Metropolitan Univerzitetu u Mančesteru od 01-05. marta 2016.

  – Studijska poseta Univerzitetu u Mariboru od 30 marta do 01. aprila 2016.

  – Studijska poseta Univerzitetu u Baji od 25 – 28 aprila 2016.

   

  Dogovoreno je i da se u okviru studijske posete Baji održi i naredni sastanak Upravnog odbora projekta. Na sastanku su razmatrana i budžetska pitanja i saradnja sa revizorom. Više o TEACH projektu pročitajte na projektnom sajtu teach.edu.rs ili FB strani www.facebook.com/TempusTEACH.

 • Vršac, RS, 04.11.15.

  teach 568 x 280

  Na sajtu www.javne-nabavke.com objavljen je

  POZIV

  za prikupljanje ponuda u postupku za objedinjenu nabavku opreme, interaktivnih tabli, knjiga i didaktičke opreme za potrebe partnera na TEMPUS PROJEKTU
  „Harmonizacija kurikuluma u obrazovanju vaspitača u Srbiji“
  (Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia)
  broj projekta je: 544141 – Tempus-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR; broj ugovora: 2013 – 4523/ 001 – 001

  Poziv na sajtu javnih nabavki možete preuzeti na linku: http://www.javne-nabavke.com/tenderInfo/showTender/d9413f3e-763c-11e5-aee8-002655ffd6c8?edit=true&user=acaa4491e47a400b9e39140ef9016629&id=88160&sp=88458&token=afa97792675348ed9950ec5a075c47de

 • Beograd, Srbija, 30.10.15.

  NEZAPOSLENOST

  Beograd 30. oktobar 2015 – Danas je u Beogradu u Vladi Republike Srbije održan veoma značajan sastanak na ministarskom nivou, čiji je ishod od posebne važnosti za sve mlade osobe u Srbiji. Sastanku su prisustvovali ministri Ministarstva omladine i sporta Vanja Udovičić, privrede Željko Sertić, rada i zapošljavanja Aleksandar Vulin, prosvete Srđan Verbić i predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić kojima su predstavnici KOMS-ovog Radnog tela za zapošljavanje i preduzetništvo mladih Nemanja Glavinić i Marko Stojanović predstavili Nacionalni program zapošljavanja mladih do 2020. godine (#NAPZM) i predočili potrebu za formiranjem međusektorskog tela za sprovođenje #NAPZM.

  Ovom događaju predhodio je sastanak na kome su članovi KOMS Radnog tela četvorici ministara i njihovim saradnicima predstavili ideju i ciljeve #NAPZM.

  Na sastanku sa premijerom Vučićem i prisutnim ministrima koji su već ranije podržali #NAPZM, došlo se do zaključka da je ovakav mehanizam neophodan kako bi sistematskim delovanjem nadležnih institucija, privrednih subjekata i organizacija civilnog društva došlo do stvaranja uslova za povećanje zapošljivosti mladih osoba u Srbiji. Članovi Vlade, naveli su da postoje brojna ograničenja i izazovi sa kojima se susreću u sprovođenju strategija i planova iz svojih resora relevantnih za mlade i svesrdno podržali osnivanje posebne Jedinice usmerene na rezultate (tzv. Delivery Unit) čija će funkcija biti sprovođenje #NAPZM. Premijer Aleksandar Vučić istakao je da u našem sistemu postoje brojne nelogičnosti i loša zakonska rešenja, koja usporavaju i ometaju ne samo razvoj mladih nego i ukupan razvoj našeg društva, i da pod hitno treba menjati ta rešenja. S tim u vezi, dogovoreno je da ministar omladine i sporta Vanja Udovičić u što kraćem roku preduzme korake ka formiranju Jedinice usmerene na rezultat koja će biti odovorna za intersektorsko sprovođenje #NAPZM.

  Pogledajte izjavu premijera povodom današnjeg sastanka

  Radno telo KOMS-a za zapošljavanje i preduzetništvo mladih nastaviće da igra značajnu ulogu u osiguranju kvaliteta i usmeravanju ovog procesa. S obzirom na značaj ovog procesa i važnu ulogu koju KOMS u njemu ima, početkom oktobra 2015. godine otvoren je poziv za nove članove i članice KOMS-ovog Radnog tela za zapošljavanje mladih koji je još uvek otovoren, gde očekujemo da se mladi u još većoj meri uključe u proces operacionalizacije jedne ovako značajne intersektorske inicijative.

  Za više informacija o ovom procesu pratite vesti na veb-sajtu, Facebook, Twitter i LinkedIn stranici KOMS-a.

  (Vest preuzeta sa www.koms.rs)

 • Beograd, RS, 26.10.15.

  Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu bila je ovog vikenda (23-25.10.2015) domaćin prvom modulu obuke za trenere koji realizuje Zapadnobalkanski institut WEBIN u okviru projekta TEACH.

  Dobrodosli na TOT

  Program obuke vodi trenerski par koji čine Tatjana Lazor i Ivana Koprivica a učestvuje ukupno 23 učesnika profesionalno vezanih za  visokog obrazovanje i nevladin sektor.

  IMG_20151024_124245

  Tokom prvog dana obuke, učesnici su razgovarali o iskustvima iz prethodnih obuka, očekivanjima od ove obuke i dogovorili se oko pravila rada tokom obuke. Zatim su učesnici slušali i razgovarali o tome kako odrasli uče. Drugog dana učesnici su u malim grupama razmatrali karakteristike uspešnog i neuspešnog trenera i nastavnika i razgovarali o razlikama između nastavnika i trenera i formalnog i neformalnog obrazovanja. Zatim su učesnici slušali i razgovarali o ciklusu obuke, ulozi i značaju trenera, uticaju trenera na promenu stavova, ciljevima i ishodima treninga. Naredna sesija je bila posvećena ciklusu obuka i ispitivanju potreba ciljne grupe kao prvoj fazi obuke. Poslednjeg dana obuke učesnici su vežbali različite tehnike procene potreba.

   

  Pored ovog uvodnog modula, polaznici će proći još 4 modula do kraja februara 2016. godine nakon čega će biti predstavljeni široj javnosti kao novi tim trenera.

   

  Naredni modul će biti održan u Sremskoj Mitrovici u prostoru Visoke škole za obrazovanje vaspitača i poslovnih informatičara Sirmium. Više informacija o ovoj obuci možete naći na projektnom websajtu http://teach.edu.rs.

 • Beč, AT, 24.10.15.

  Zapadnobalkanski institut WEBIN čini deo konzorcijuma koji će krajem ove godine početi da sprovodi projekat ’’RECI’’ koji će Romskoj deci na jugu Srbije omogućiti bolje uslove za školovanje. Projekat se sastoji iz sledećih komponenti:

  1. Povećanje obuhvata Romske dece u predškolskim programima
  2. Prevencija preranog napuštanja školovanja
  3. Razvoj i institutcionalizacija mera podrške školovanju Romske dece.

   

  U okviru druge komponente WEBIN će u 4 lokalne zajednice realizovati TUTORING program.

  tutoring srbija

  Projekat koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji sprovodiće se u Prokuplju, Dimitrovgradu, Beloj Palanci i Knjaževcu od strane konzorcijuma koji čine World Vision Austria, Agroinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut WEBIN, Visoka škola za strukovne vaspitače iz Vršca i Kulturno-informativni centar ’’Pralipe’’ iz Pirota. Više informacija o projektu uskoro će biti dostupno na web sajtu www.wb-institute.org.

 • Štip, Makedonija, 17.10.15.

  AGRI BASE kisk off web photo

  Evropski AGRI BASE projekat koji se finansira iz sredstava Erasmus+ programa (strateška partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih) zvanično je počeo sa radom uvodnim sastankom koordinatora koji se održava u Štipu, Makedonija.

  Na sastanku učestvuju koordinatori sa 10 evropskih institucija (Španija, Italija, Turska, Estonija, Bugarska, Rumunija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija).

   

  Svrha sastanka je da se koordinatori detaljno upoznaju sa svim projektnim detaljima i dogovore sprovođenje narednih aktivnosti. Institucija koja vodi projekat je Privatni univerzitet za obrazovanje odraslih ’’Vančo Prke’’ iz Štipa. Od skoro je dostupna i Facebook strana projekta www.facebook.com/agribase a uskoro će biti predstavljen i projektni website.

   

  Za više informacija o projektu možete kontaktirati Marka Stojanovića na marko.stojanovic(at) wb-institute.org.

 • Beograd, RS, 12.10.15.

  U oktobru počinje program obuka za trenere u okviru TEACH projekta.

  7

  Program će pohađati 20 profesora/ke i nastavnika/ce, po 5 sa svake visoke škole koja učestvuje u projektu. Svrha programa obuka je da osnaži potencijal za sprovođenje kratkih obuka (crash courses) na visokim školama za vaspitače. Obuke za trenere treba da doprinesu unapređivanju transverzalnih veština nastavnog kadra kroz kreiranje školskih trenerskih timova i organizovanje kratkih obuka unutar kolektiva u oblastima u kojima su one neophodne u skladu sa izvršenom procenom potreba.

  Program obuka u trajanju od 5 meseci počinje 23. oktobra 2015. godine dostavljanjem profila učesnika/ca a završava se početkom marta 2016. godine dogovorom o daljem radu trenera.

  Program obuka sastoji se iz sledećih celina:
  5 modula u ukupnom trajanju od 80 sati
  rad kod kuće u ukupnom trajanju od 16 sati
  pisanje delova uputstva za organizovanje obuka
  demonstracija trenerskih znanja i veština

  Program će voditi saradnice Zapadnobalkanskog instituta. Dizajn obuka biće dostupan početkom oktobra meseca.

  Više informacija o programu biće dostupno na projektnom sajtu teach.edu.rs.

 • Prokuplje, RS, 12.10.15.

  Visoka poljoprivredno-prehrambena škola u Prokuplju ugostila je u petak 09. oktobra preko 100 učesnika Završne AGRIVOC konferencije na kojoj su prezentovani rezultati i postignuća AGRIVOC projekta i njegov uticaj na modernizaciju poljoprivrednih studija kako na akademskom tako i na strukovnom nivou.

  image-f6d6565182d771a3c94798c6687d8f31b52ca3cb7dc97a8446312539e69e9f06-V

  Konferenciju su otvorili projektni koordinator prof. Nebojša Zlatković, direktor škole domaćina prof. Saša Petrović i predstavnica TEMPUS kancelarije u Srbiji Nina Stojanović.

   

  O uticaju projekta na reformu studijskih programa i programa prakse govorio je prof. Grujica Vico sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. Dragana Stanisavljević sa Visoke škole iz Prokuplja je predstavila strukturu i primenu opreme koja je kroz projekat nabavljena dok je prof. Miljan Cvetković sa Univerziteta u Banjoj Luci govorio o unapređivanju nastavne metodike na studijskim programima iz oblasti poljoprivrede. Marko Stojanović iz Zapadnobalkanskog instituta WEBIN predstavio je značaj interne evaluacije za unapređenje sopstvene prakse u projektnom menadžmentu.

   

  Nastavak konferencije je imao karakter događaja za umrežavanje partnera i razmenu ideja i u ovom delu konferencije predstavljeno je nekoliko tekućih projekata i novih projektnih ideja. Prof. Vesna Poleksić sa poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna predstavila je projekat TEMPUS CaSA dok je prof. Jelena Prtljaga sa Visoke škole za vaspitače u Vršcu predstavila projekat TEMPUS TEACH. U toku svog izlaganja prof. Prtljaga je predstavila i ideju jačanja saradnje između visokih škola dok je prof. Saša Petrović predstavio ideju u oblasti agroturizma i agropreduzetništva. Marijana Dimitrova sa Univerziteta Goce Delčev u Štipu predstavila je dobru praksu u funkcionisanju kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte.

   

  Tokom konferencije predstavnicima partnerskih institucija podeljen je po jedan primerak potpisanog sporazuma o nastavku saradnje nakon završetka projekta.

   

  Po završetku AGRIVOC projekta, u okviru WEBIN će biti formiran AGRIVOC program kroz koji će se zajedno sa Visokom školom iz Prokuplja čuvati nasleđe i arhiva AGRIVOC projekta i razvijati nove inicijative u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

  Photo by: WEBIN

 • Banjaluka, BiH, 11.09.15.

  HANDBOOK RS

  Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Zapadnobalkanski institut iz Beograda zajedno su objavili ’’Priručnik o nastavnim metodama na poljoprivrednim studijama – iskustva visokoškolskih institucija iz Srbije i Bosne i Hercegovine’’ koji je od danas dostupan i na sajtu WEBIN-a na srpskom i engleskom jeziku i to: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/FINAL_E-HANDBOOK-SRB.pdf (na SR/BS jeziku) i http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/FINAL_E-HANDBOOK-EN.pdf (na EN jeziku) kao i na sajtu AGRIVOC projekta na www.agrivoc.org.

   

  Priručnik je namenjen  primarno mlađem nastavnom kadru: mladim profesorima, docentima, asistentima i saradnicima u nastavi, od kojih se očekuje da u budućnosti postanu nosioci nastavnog procesa na svojim institucijama. Ovaj priručnik će biti koristan izvor informacija o organizovanju nastavnog procesa svim profesorima i predavačima koji žele da unaprede svoju praksu i stil držanja predavanja.

   

  Priručnik se sastoji od 5 delova. U prvom delu je predstavljan nastavni proces na partnerskim institucijama po ciljanim studijskim programima. U drugom delu su predstavljene standardne (univerzitetsko predavanje ’’ex-cathedra’’, interaktivna nastava, seminarski rad, vežbe u praktikumu, laboratorijske vežbe, računske vežbe, terenske vežbe, stručne ekskurzije) i inovativne metode u nastavnom procesu na poljoprivrednim studijskim programima (studentska debata, studija slučaja, istraživački rad studenata, predavanje gostujućeg predavača, simulacija projekta). U trećem delu je predstavljen značaj uvođenja preduzetničkog obrazovanja u nastavni proces kao i najčešće nastavne metode iz ove ublasti. U četvrtom delu je predstavljen koncept celoživotnog učenja u poljoprivredi i najčešće korišćene metode. U petom delu je dat rečnik pojmova.

   

  Priručnik su pripremili stručni saradnici Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Zapadnobalkanskog instituta iz Beograda uz podršku koleginica i kolega sa drugih partnerskih institucija učesnica AGRIVOC projekta u okviru koga je priručnik i objavljen.

   

  AGRIVOC projekat sprovodi konzorcijum 15 institucija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Grčke i Slovačke u periodu od oktobra 2012 do oktobra 2015. godine a finansira ga Evropska komisija u okviru programa TEMPUS.

 • Prokuplje, RS, 07.09.15.

  AGRIVOC projekat poziva sve zainteresovane strane (strukovna udruženja i nevladine organizacije, studente, kompanije, predstavnike donatorske zajednice i medije) na završnu konferenciju i događaj umrežavanja pod nazivom: STRUKOVNA POLJOPRIVREDA: ŠKOLOVANJE KADROVA ZA NEPOSREDNU PROIZVODNJU’’ koja će se održati u okviru AGRIVOC projekta u petak 09. oktobra 2015. godine u Amfiteatru Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju sa početkom u 13 časova.

  Preuzmite radnu agendu

  Svrha konferencije je da predstavi postignuća AGRIVOC projekta u reformi poljoprivrednih studijskih programa i inicira nove projekte i oblike saradnje između obrazovnih institucija, privrednih subjekata, lokalne zajednice i donatorske zajednice. Konferencija će okupiti sve ključne aktere u oblasti obrazovanja i poljoprivrede, releventne organe državne uprave i donatorske institucije. S tim u vezi, konferencija je namenjena širem stručnom auditorijumu i svim zainetresovanim stranama koje žele da budu aktivni deo budućih razvojnih procesa u ovoj oblasti.

   

  Na kraju konferencije će biti održan koktel umrežavanja okom kojeg će česnici imati prilike da se upoznaju sa novim projektnim inicijativama i partnerima i ostvare saradnju na budućim projektima i procesima.

   

  Svoje učešće na konferenciji možete prijaviti na e-mail: nebojsa.zlatkovic79@gmail.com najkasnije do ponedeljka 05. oktobra do 14 časova. Dodatne informacije i upite u vezi sa konferencijom možete dobiti slanjem e-maila na pomenutu adresu.

   

  Konferencija se organizuje u okviru AGRIVOC projekta koji finansira Evropska komisija kroz TEMPUS VI. Projekat je započeo 15. oktobra 2012. i trajaće do 14. oktobra 2015. godine a sprovodi ga konzorcijum 15 institucija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Grčke i Slovačke. Koordinator projekta je Visoka poljoprivredno-prehrambena škola iz Prokuplja. Više informacija o projektu možete naći na projektnom sajtu www.agrivoc.org.

 • Štip, BJR Makedonija, 04.08.15.

  Zapadnobalkanski institut WEBIN zajedno sa 9 evropskih partnera (Makedonija, Španija, Estonija, Italija, Turska, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Rumunija, Kosovo*) počinje aktivnost razvoja savremenih programa kratkih obuka za neposredne poljoprivredne proizvođače.

  logo_ERASMUS PLUS (mali)

  Programi će biti kratki, praktični, prilagođeni specifičnim lokalnim potrebama i na lokalnom jeziku i služiće neposrednim proizvođačima da unaprede svoja znanja, usvoje nove metode i načine rada i poboljšaju proizvodni proces. Obuke će u Srbiji i BiH biti dostupne u prvoj polovini 2016. godine preko partnerskih poljoprivrednih visokoškolskih institucija kao programi za obrazovanje odraslih.

   

  Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta AGRI BASE koji će trajati od 15. oktobra 2015. do 15. oktobra 2017. godine a finansiraće ga Evropska komisija u okviru programa Erasmus Plus – strateška partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih. Kontakt osoba za više informacija je Marko Stojanović marko.stojanovic(at)wb-institute.org.

 • Beograd, RS, 06.07.15.

  Agroinvest fondacija Srbija objavila je praktični priručnik za umrežavanje aktera za decu u lokalnoj zajednici, koji je od danas dostupan na linku: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/pub_Prirucnik-za-lokalne-zajednice.pdf. Prevod na engleski jezik će takođe biti dostupan uskoro.

  Prirucnik za lokalne zajednice (mala)

   

  Priručnik se bavi umrežavanjem aktera i jačanjem intersektorske saradnje sa ciljem unepređenja usluga za decu. Namenjen je svim akterima za decu u zajednici: opštinskim i gradskim upravama, predškolskim ustanovama, školama, nevladinim organizacijama, savetima roditelja, centrima za socijalni rad, ustanovama socijalne zaštite i drugim akterima.

   

  Priručnik se sastoji iz 5 celina. Prvu celinu čini objašnjenje međunarodnog konteksta za brigu o deci u koji spadaju opšti međunarodni okvir, evropski okvir i međunarodna i evropska praksa. Drugu celinu čini normativni okvir sistema brige o deci u Republici Srbiji koji obuhvata i ratifikovane međunarodne ugovore, nacionalni propisi i nadležnosti lokalnih samouprava u sistemu brige o deci. Treću celinu čini briga o deci na lokalnom nivou i predstavljanje primera iz 5 lokalnih zajednica. U četvrtom delu su predstavljene faze u uspostavljanju saradnje prema modelu usmerenom ka detetu i to pripremna i razvojna faza, formalizacija i faza osnaživanja. U petom delu su izlistane preporuke.

   

  Priručnik je nastao u okviru projekta ‘’Zajednice za decu’’. Priručnik je pripremio autorski tim WEBIN na čelu sa Markom Stojanovićem koji je u projektu učestvovao kao stručnjak za umrežavanje u zajednici. Projekat ‘’Zajednice za decu’’ sproveo je konzorcijum koji čine World Vision Austrija, Agroinvest fondacija Srbija, Mreža organizacija za decu Srbije i Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu a finansirala je Evropska Unija u okviru programa CSF Srbija i Austrijska razvojna agencija.

 • Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 20.06.15.

  Od 18 do 20. juna 2015. g. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci bio je domaćin poslednje radionice o priručniku o nastavnoj metodici u poljoprivredi.

  agrivoc UNIBL  ?????????

  Timovi Poljoprivrednog fakulteta i Zapadnobalkanskog instituta iz Beograda zajednički su analizirali nastavne metode koje su pripremile visokoškolske institucije učesnice AGRIVOC projekta i izvršili selekciju metoda koje će biti objavljene u priručniku.

   

  Priručnik o nastavnoj metodici u poljoprivredi predstavljaće praktičan vodič za pripremu nastave koji je namenjen mlađem nastavnom kadru bez dovoljno iskustva u pripremi i organizaciji nastave. Priručnik će ponuditi uporedni prikaz kako se nastava u oblasti poljoprivrede organizuje u Srbiji, BiH i zemljama EU kao i prikaz najčešće korišćenih nastavnih metoda.

   

  Priručnik će zajednički objaviti Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Zapadnobalkanski institut u Beogradu u okviru TEMPUS AGRIVOC projekta. Očekuje se da priručnik bude objavljen u septembru 2015. godine i predstavljen na završnoj konferenciji AGRIVOC projekta koja će biti održana krajem septembra u Prokuplju.

   

  Za više informacija o AGRIVOC projektu posetite projektni sajt na www.agrivoc.org ili FB stranicu na https://www.facebook.com/Agrivocstudies?ref=hl.

 • Bratislava, SK, 15.05.15.

  ???????????????????????????????

  U toku je realizacija jedne od poslednjih aktivnosti na TEMPUS AGRIVOC projektu – priprema priručnika o nastavnoj metodici. S tim u vezi u na Slovačkom poljoprivrednom univerzitetu u Nitri od 11-14. maja održan je radni sastanak autorskog tima koji radi na priručniku. Na sastanku su analizirani materijali koji su u proteklom periodu pripremljeni za priručnik i dogovoren finali izgled i sadržaj priručnika.

   ???????????????????????????????

  Priručnik se sastoji iz 4 dela. U prvom delu su predstavljeni načini na koji se izvodi nastava na poljoprivrednim studijama na partnerskim institucijama sa navođenjem nastavnih metoda. U drugom delu su detaljno predstavljene nastavne metode koje se koriste na partnerskim institucijama. U trećem delu je predstavljena primena stečenih znanja dok se u četvrtom delu elaborira način evaluacije nastavnih metoda.

  ???????????????????????????????

  Priručnik priprema tim koji čine Jelena Nastić-Stojanović i Marko Stojanović iz Zapadnobalkanskog instituta WEBIN, Miljan Cvetković i Branimir Nježić sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Alisa Hadžiabulić sa Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Saša Petrović, Jelica Živić i Zvonko Zlatanović sa Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, Miloš Purić sa Visoke tehničke škole iz Požarevca, Jovica Nikolovski sa Visoke poljoprivredne škole u Šapcu, Grujica Vico sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Vladimir Vietoris sa Slovačkog poljoprivrednog univerziteta.

  ???????????????????????????????

  Priručnik će biti objavljen tokom leta i predstavljen na završnoj projektnoj konferenciji koja će se održati početkom oktobra u Prokuplju.

   

  Foto: Petar Kovacevic

   

 • Vršac, RS, 15.04.15.

  Dokument ”Okvir za harmonizaciju studijskih programa” koji je usaglašen na 4. radionici održanoj u januaru 2015. g. u Novom Sadu, objavljen je na sajtu projekta TEACH.

  Ovaj dokument predstavlja okvir za usaglašavanje studijskih programa za obrazovanje strukovnih vaspitača koji će visoke strukovne škole za vaspitače koristiti u procesu ujednačavanja svojih studijskih programa. Krajnji rezultat ovog procesa treba da budu unapređeni i usaglašeni studijski programi za vaspitače sa strukturom, sadržajima i kompetencijama koje su kompatibilne, lako uporedive i omogućavaju horizontalnu i vertikalnu mobilnost.

  Ovaj dokument će od strane projektnog konzorcijuma biti kandidovan i kao nacionalni standard za obrazovanje strukovnih vaspitača.

  Dokument možete naći na sledećem linku: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/FINAL_Okvir-za-usaglasavanje-kurikuluma-2015.pdf

 • Beograd, RS, 13.03.15.

  Rezultati pilotiranja TUTORING programa u Raški predstavljeni su na konferenciji ‘’Intersektorska saradnja u zajednici – dete u fokusu’’ u okviru druge sesije posvećene intersektorskoj saradnji za decu.

  DSCF3975 - Copy

  Đorđe Radojičić iz Kancelarije za mlade Raške predstavio je kako je došlo do pilotiranja, kako je formirano lokalno intersektorsko telo, i kako su podeljene uloge između partnera. Đorđe je predstavio način na koji su partneri okupljeni i podršku koju je dala opština, objašnjene su radionice na kojima je razrađivano javno privatno partnerstvo i način na koji će sprovoditi TUTORING program u Raški. Đorđe je takođe predstavio i pozitivna iskustva i zadovoljstvo tutora.

   

  Anđelija Roglić zamenica direktora OŠ Sutjeska iz Raške predstavila je konkretne rezultate rada tutora sa decom, izuzetno pozitivna iskustva dece, roditelja i nastavnika i ostvareni napredak u učenju, ponašanju i socijalizaciji dece.

   

  Prezentacija TUTORING programa u Raški izazvala je veliku pažnju učesnika konferencije.

   

  Više informacija o iskustvima TUTORING programa u opštini Raška možete dobiti od Đorđa Radoičića na radoicic.djordje(at)gmail.com. Više informacija o TUTORING PROGRAMU možete naći na stranici programa na: http://www.wb-institute.org/rs/tutoring/.

   

  Foto: WEBIN

 • Beograd, Srbija, 13.03.15.

  U Beogradu je u ponedeljak i utorak 09-10. marta održana međunarodna konferencija posvećena dobrobiti dece i važnoj ulozi lokalne zajednice u ostvarivanju boljeg položaja dece.

  IMG_3299

  Na konferenciji je učestvovalo preko 80 učesnika iz gradova i opština u Srbiji iz institucija i organizacija koje rade sa decom kao i govornici iz inostranstva (Engleska, Bugarska, Rumunija) koji su predstavili najbolje prakse u radu sa decom iz svojih zemalja. Svrha konferencije je bila da osnaži predstavnike lokalnih institucija koje rade sa decom u Novom Sadu, Užicu, Pirotu i Knjaževcu.

  U uvodnim izlaganjima čuli smo kako su Bugarska i Rumunija iskoristile evropske integracije za poboljšanje položaja dece i kako bi Srbija mogla da iskoristi ovaj proces za efikasnije reformisanje sistema dečije zaštite. Nacionalna koordinatorka za Index dečje zaštite Tamara Lukšić Orlandić predstavila je najnovije podatke Indexa za Srbiju i informaciju da je svega 619 dece u Srbiji smešteno u institucije. Sa druge strane ona je navela da je saradnja između organa i institucija još uvek na nezadovoljavajućem nivou, da institucije ne vode ažurne podatke i da je neophodno uraditi više na ovom planu. Jelena Hrnjak predstavila je uspešan primer umrežavanja u zajednici iz prakse NVO Atina. Đorđe Radoičić iz opštine Raška i Anđelija Roglić iz OŠ Sutjesta iz Raške predstavili su program TUTORING SRBIJA i kako intersektorska saradnja u zajednici može doprineti rešavanju konkretnih problema u radu sa decom. Geraldina Li-Trivik sa Metropolitan univerziteta iz Mančestera predstavila je različite oblike saradnje i najbolje prakse iz Velike Britanije i ukazala da se u Velikoj Britaniji sistem dečje zaštite zasniva na suštinskoj saradnji institucija kao izricaoca mere i nevladinih organizacija kao pružalaca usluge za dete.

  Na konferenciji su govorili i Nevena Stojanović, Narodna poslanica i članica Odbora za prava deteta Narodne Skupštine Republike Srbije, Laslo Čikoš, Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Tatjana Lukšić Orlandić, nacionalna koordinatorka za implementaciju Indeksa dečje zaštite u Srbiji, Saša Stefanović direktor Mreže organizacija za decu Srbije, Mirela Oprea, sekretarka Child Pact-a, Džeraldina Li-Trivik sa Metropolitan univerziteta iz Mančestera, Anđelija Roglić, zamenica direktora OŠ Sutjeska iz Raške, Jelena Hrnjak iz udruženja Atina i Georgi Dimitrov iz Bugarske mreže za decu.

  Konferenciju je organizovala Agroinvest fondacija Srbija u saradnji sa World Vision Austrija, Mrežom organizacija za decu Srbije i Zapadnobalkanskim institutom u okviru projekta ’’Zajednice za decu’’ koji finansira Delegacija EU u Srbiji.

  Fotografij konferencije možete videti na ovom linku: https://www.flickr.com/photos/99680205@N05/

  Video izveštaj sa pres konferencije možete pogledati ovde: https://www.youtube.com/watch?v=Flr063daQ6s

  Za dodatne informacije o konferenciji i audio-vizualne materijale obratite se Ivi Kljakić na Iva_Kljakic@wvi.org ili Jeleni Bubanji na jelena.bubanja@wb-institute.org.

  Foto: FONET

  Zapadnobalkanski institut, dečja zaštita, intersektorska saradnja, tutoring program

 • Novi Sad. Srbija, 17.01.15.

  Copy of IMG_20150115_103853_371

  Četiri visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača (iz Vršca, Novog Sada, Sremske Mitrovice i Kruševca) koje učestvuju u projektu TEACH, usvojile su na radionici u Novom Sadu okvir za harmonizaciju studijskih programa. Okvir harmonizacije je skup elemenata i činilaca studijskog programa za obrazovanje vaspitača koji su dogovoreni tokom prethodne četiri radionice između 4 visoke škole a koji će biti usaglašavani sa ciljem da se kurikulimi ujednače i da smanje postojeće razlike naročito u stečenim kompetencijama svršenih studenata.

  Okvir harmonizacije obuhvatio je usaglašavanje generičkih kompetencija ali i elemenata poput naziva studjskog programa, trajanja, raspodele ECTS, odnos izbornih i obaveznih predmeta, diplomskkog i završnog rada, broja sati stručne prakse, i sl.).

  IMG_20150115_122106_203

  Proces harmonizacije kurikuluma facilitirao je Metropolitan Univerzitet iz Mančestera na čelu i tim koji čine Dr Geraldine Lee-Treeweek, Dr Jenny Fisher i Dr Julia Bennet.

  Više informacija o dogovorenom okviru harmonizacije i dokument pod nazivom ”Okvir za harmonizaciju studijskih programa” biće objavljeni do kraja januara na projektnom sajtu teach.edu.rs kao i na web prezentacijama visokih škola.

  U narednom periodu, visoke škole će izraditi individualne planove harmonizacije i pristupiti pripremi dokumentacije za reakreditaciju usaglašenih studijskih programa sa ciljem da se do septembra 2015. godine podnesu zahtevi akreditacionoj komisiji.

  Projekat TEACH sprovodi konzorcijum 8 institucija a finansira ga Evropska komisija u okviru programa TEMPUS.

  Copy of IMG_20150115_094533_708   Copy of IMG_20150115_103932_101

  Foto: WEBIN

 • Novi Sad Srbija, 16.01.15.

  Drugi sastanak Komiteta za kvalitet održan je 16.01.2015. u Novom Sadu u prostoru Visoke škole za strukovne predavače. Predsedavajući QAC prof. Zoran Gudović iz Visoke škole Sirmijum  iz Sremske Mitrovice, otvorio je sastanak podećanjem na dosadašnji tok projekta, aktivnosti koje su realizovane i na zadovoljstvo koordinatora i direktora škola dosadašnjim napretkom. Podsetio je i da su aktivnosti u okviru 1. radnog paketa intenzivnije realizovane od aktivnosti iz drugih radnih paketa. Članovi QAC prokomentarisali su napredak ostvaren na projektu. Istaknuta dobra atmosfera među visokim školama učesnicama projekta.

  Zatim je prof. Lada Marinković sa Visoke škole iz Novog Sada predstavila plan rada QAC kao i indikatore praćenja napretka sprovođenja projektnih aktivnosti koje će QAC pratiti. Istaknuto da će QAC analizirati i interne i eksterne rizike koji mogu uticati na dalji tok projekta i da će QAC na te rizike ukazivati Upravnom odboru projekta. Jedan od takvih rizika jeste i najava da će prijemni ispiti biti ukinuti od 2017. godine i da u procesu usaglašavanja  taj segment treba izostaviti.

  Prof. Marinković pripremila je i podelila materijale za sastanak: vremenski okvir aktivnosti (time frame of activities), prezentaciju aktivnosti po mesecima, logičku matricu i opis rada QAC preuzet iz projektnog predloga.

  U nastavku je prof. Gudović prezentovao 2 anketna upitnika, jedan namenjen učesnicima projekta a drugi namenjen poslodavcima koje QAC treba da realizuje. Upitnik namenjen učesnicima projekta treba da sagleda stepen zadovoljstva učesnika projekta dosadašnjim aktivnostima. Drugi upitnik namenjen poslodavcima treba da analizira zadovoljstvo poslodavaca kompetencijama svršenih studenata i saradnjom sa školama za vaspitače. Plan istraživanja će biti prezentovani Upravnom odboru i drugim javnim događajima na projektu. Dogovoreno je da prof. Gudović konsultuje Jelenu Prtljagu koordinatorku projekta u vezi sprovođenja ankete za poslodavce kako se nebi preklapali sa Upravnim odborom koji isto planira da ispita poslodavce. Pošto su u predstavljene radne verzije upitnika, dogovoreno je da se sugestije pošalju prof. Gudoviću do 01. februara.

  Predstavljeno je i da je zadatak QAC da nakon prve i nakon druge godine pripremi prelazne izveštaje o napretku projekta i da prvi izveštaj treba početi pripremati što pre i to na sledeći način:

  – analiza će se sprovesti prema radnim paketima

  – analiziraće se a) proces i faktografski podaci, b) vremenska usklađenost sa planom aktivnosti, c) kvalitet ostvarenog i d) uticaj tj. učinkovitost

  Osnov za analizu paketa biće indikatori definisani za svaki radni paket u dokumentu ’’Logical Framework Matrix’’. Dogovoreno je da u okviru svakog pakata procene i rizici i daju sugestije Upravnom odboru kako da njima upravlja.

  Procesom pripreme izveštaja rukovodiće prof. Gudović kao predsedavajući QAC koji će i kompilirati materijale koje pripreme drugi članovi QAC.

  Marko Stojanović iz WEBIN predstavio je sledeću strukturu izveštaja:

  1. Uvod – kratko predstaviti projekat, opredstaviti QAC, njegove zadatke, svrhu postojanja, sastav, način rada i sl.
  2. Predmet – predstaviti šta je predmet izveštaja
  3. Cilj – cilj izveštaja i kome je izveštaj namenjen
  4. Metod – opisati kako je izveštaj sačinjen, proces, izvore i sl.
  5. Nalazi i interpretacija – narativno predstavljeni nalazi evaluacije po radnim paketima
  6. Preporuke za UO – preporuke kako unaprediti kvalitet sprovođenja projekta u narednom periodu

  Svi materijali iz dosadašnjeg toka projekta (vesti, kvantitativni i kvalitativni podaci, izveštaji sa sastanaka i konferencija, agende, audiovizuelni materijali i sl.) nalaze se na projektnom web sajtu teach.edu.rs u DOWNLOAD sekciji i na strani AKTIVNOSTI/VESTI.

  Priprema izveštaja i usvajanje finalne verzije treba da se završi do maja kako bismo početkom maja prvi prelazni izveštaj prosledili UO i TEMPUS kancelariji u Srbiji.

 • Novi Sad, Srbija, 14.01.15.

  ?????????????

  Poslednja projektna radionica o harmonizaciji kurikuluma održaće se od 15-17 januara na Visokoj školi za strukovne vaspitače u Novom Sadu. Radionica će ugostiti više od 15 predstavnika partnera uključujući i visoke škole za strukovne vaspitače iz Novog Sada, Vršca, Kruševca, Sremske Mitrovice (RS) i Baje (HU), Metropolitan univerziteta iz Mančestera (UK) i Zapadnobalkanskog instituta iz Beograda (RS).

  Radionica će se sastojati iz 3 dela. U uvodnom delu biće predstavljeni rezultati analize poželjnih kompetencija. Zatim će uslediti diskusija o predloženoj listi poželjnih kompetencija kao i njeno usvajanje u finalnom obliku.

  U drugom delu, učesnici radionice će se baviti elementima finalnog okvira harmonizacije kurikuluma i to onim oko kojih postoji saglasje između svih škola i onim oko kojih postoje različita stanovišta. Drugim delom će biti obuhvaćena i poseta predškolskoj ustanovi ”Radosno detinjstvo” u Novom Sadu.

  Treći deo koji će se održati u subotu 17. januara, biće posvećen zaključcima radionice i diskusiji o okviru harmonizacije studijskih programa. Četiri visoke škole će usvojiti finalne verzije planova harmonizacije kurikuluma i biće dogovoreni naredni koraci u vezi sa postupkom akreditacije kurikuluma.

  Detaljnu agendu možete naći u download sekciji na http://teach.edu.rs/downloads/materijali-o-dogadajima/. Detaljni izveštaj sa radionice će biti publikovan na projektnom web sajtu nedugo nakon završetka radionice.

 • Ohrid, FYR Macedonia, 12.01.15.

  Konzorcijum institucija iz regiona Zapadnog Balkana pripremio je tokom trodnevnog radnog sastanka održanog u Ohridu projekat modernizacije i internacionalizacije univerziteta na Zapadnom Balkanu.

  IMG_20150109_112932_191

  Ovaj projekat se fokusira na jačanje transverzalnih veština nastavnog osoblja i stvaranje preduslova za internacionalnizaciju visokoškolskih institucija. Zapadnobalkanski institut ima ulogu vodeće institucije u pripremi projektnog predloga dok će Univerzitet Goce Delčev u Štipu biti nosilac projekta.

  IMG_20150108_134039_463

  Konzorcijum čine Goce Delčev University Štip, Univerzitet Crne Gore iz Podgorice, Universita degli studi di Foggia, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, UPCT Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Murcia, Univerzitet ”Džemal Bijedić” u Mostaru, Akdeniz University iz Antalije, Megatrend univerzitet – Fakultet za biofarming iz Bačke Topole, Visoka škola iz Prokuplja i Zapadnobalkanski institut iz Beograda.

   

  Foto: WEBIN

 • Niš, Srbija, 22.12.14.

  U skladu sa odlukom sa 3. redovne skupštine održane u novembru 2014. godine u Beogradu, Mreža organizacija za decu Srbije MODS podnela je zahtev za upis u registar kao savez udruženja i od 01. decembra 2014. postaje pravno lice.

  Mreza organizacija za decu Srbije-MODS - large web pic

  WEBIN je jedan od 19 osnivača MODS kao saveza udruženja.

   

  MODS ima sedište u Nišu, u prostoru Otvorenog kluba, u ulici Trg Učitelja Tase 2, 18000 Niš. Izvršni direktor MODS je Saša Stefanović.

   

  Više informacija o radu MODS možete naći na websajtu www.zadecu.org ili FB strani www.facebook.org/zadecuMODS.

   

 • Novi Sad, Knjaževac, Pirot, Kruševac, Užice, Srbija, 20.12.14.

  Poslednji krug sastanaka u lokalnim zajednicama u Novom Sadu, Užicu, Knjaževcu, Pirotu i Kruševcu održan je u periodu od 04 – 18. decembra 2014.

  IMG_20141216_131944_148

  Tema sastanaka bilo je usaglašavanje Memoranduma o saradnji aktera u lokalnoj zajednici po modelu usmerenom na decu. Na sastancima je učestvovalo preko 60 predstavnika/ca lokalnih samouprava, škola, domova i centara za decu, visokoškolskih institucija, centara za socijalni rad, drugih ustanova socijalne zaštite, zdravstvenih centara i domova zdravlja, nevladinih organizacija, učeničkih parlamenata i udruženja roditelja. Sastanke je moderirao Marko Stojanović, direktor za razvoj u WEBIN.

   

  Memorandumom o saradnji je artikulisana potreba za uspostavljanjem fleksibilnog modela saradnje aktera u lokalnoj zajednici, osmišljenog prema konkretnim potrebama i okolnostima dece i mladih, koji treba da olakša obavljanje svih funkcija zajednice kojima se pravi optimalno okruženje za život i razvoj dece i mladih.

   

  Nakon ovog sastanka, prisutni učesnici će učestvovati u koncipiranju završne konferencije na kojoj će predstaviti projekte relevantne za zaštitu dece i mladih u ovih 5 gradova.

   

  Aktivnost je realizovana u okviru projekta ‘’Zajednice za decu’’ koji sprovodi World Vision Austrija u partnerstvu sa Mrežom organizacija za decu MODS i Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu iz Novog Sada a finansira Evropska Unija i Austrijska razvojna agencija.

   

  Foto: WEBIN

 • Mančester, UK, 20.11.14.

  U periodu od 10-14. novembra 2014 predstavnici projekta TEACH učestvovali su u trećoj radionici harmonizacije kurikuluma koja je održana na Metropolitan Univerzitetu u Mančesteru.

  Foto VSVS (2)

  Svrha ove radionice bila je da se preoblikuje okvir harmonizacije kao i da se profesori/ke visokih strukovnih škola za obrazovanje vaspitača u Srbiji upoznaju sa načinom rada kolega na Metropolitan Univerzitetu. Aktivnosti su realizovane u kampusu u Češiru hao i u glavnoj univerzitetskoj zgradi u Mančesteru. Domaćin radionice bila je prof. Geraldine Lee-Treeweek sa departmana za interdisciplinarne studije. Radionicu su facilitirale prof. Lee-Treeweek, prof. Julia Bennet i prof. Jenny Fisher.

   

  Kroz rad u grupama i diskusiju učesnici radionice usaglasili su širu listu kompetencija koje strukovni vaspitači po diplomiranju treba da poseduju. Prezentovano je 7 širih lista kompetencija koje su razvrstane o sledećim grupama predmeta: metodička grupa predmeta, umetnička, pedagoška, psihološka, fiziološka, jezička, medicinsko-zdravstvena, IKT i praksa. Nakon predstavljanja lista kompetencija usledila je tzv. peer-review sesija na kojoj su predstavnici strukovnih škola iz Srbije kritički se osvrnuli na predložene liste kompetencija.

  Foto VSVS (1)

  Dogovoreno je da finalna lista kompetencija kao i plan usaglašavanja kurikuluma budu usvojeni na poslednjoj radionici koja će se održati u januaru 2015. godine u Novom Sadu.

  teach 568 x 280

  Projekat TEACH sprovodi konzorcijum 8 institucija iz Srbije, Engleske, Mađarske i Slovenije a finansira ga Evropska komisija u okviru programa TEMPUS. Više informacija o TEACH projektu možete naći na projektnom web sajtu na teach.edu.rs ili FB strani na www.facebook.com/tempusTEACH.

  webin-slider

  Kontakt osoba za TEACH projekat u WEBIN je Marko Stojanović, direktor za razvoj koga možete kontaktirati na marko.stojanovic(at)wb-institute.org.

   

  Foto: VSVS

 • Beograd, Srbija, 08.11.14.

  U Beogradu je 07. novembra održana 3. redovna skupština Mreže organizacija za decu Srbije (MODS) na kojoj je doneta odluka da se Mreža registruje kao organizacija. doneta odluka da se MODS registruje.

  2. skupstina MODS

  Na početku su učesnike skupštine pozdravili direktor UNICEF-a u Srbiji, Michel Saint-Lot, Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Olgica Bajić, direktorka Otvorenog kluba.

   

  Skupština je usvojila godišnji izveštaj o radu, razmatrala nacrt novog statuta i predlog Strategije MODS-a za period 2015-2020. Učesnici skupštine su zatim doneli odluku da se rad mreže formalizuje i u skladu sa tim započne proces registracije. Pored toga, na skupštini je usvojen Statut MODS-a i izabran Upravni odbor koji čine 9 predstavnika/ca članica MODS-a i to: predsednica UO MODS-a Dragana Soćanin (UG Roditelj), zamenik predsednice UO MODS-a Radomir Jevtić (Korak napred), Jasmina Miković (Praxis), Tatjana Lazor Obradović (Centar za proizvodnju znanja i veština) Marija Petrović (Centar za prava deteta), Milan Đorđević (Denizen), Kenan Rašitović (Omladinski forum za edukaciju Roma) Vesna Cvetković (Nexus-Vranje), Ana Jovanović (Centar za kreativni razvoj).

   

  Izabran je i Nadzorni odbor koji čine Olgica Bajić (Otvoreni klub), Aleksandra Jović (UNICEF) i Dražen Zacero (Prijatelji dece Srbije). Na prvoj sednici Upravnog odbora izabran je Saša Stefanović za direktora MODS-a.

   

  Dosadašnjim članicama MODS-a biće poslat poziv da se priključe i postanu članovi registrovanog MODS-a. WEBIN je punopravna članica MODS i na skupštini je predstavljala Jelena Bubanja, koordinatorka WEBIN YOUTH programa.

   

  Više informacija o radu MODS možete naći na www.zadecu.org.

   

  Foto: MODS

 • Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 05.11.14.

  U univerzitetskom kampusu u Banjoj Luci, u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta 04.11.2014. održan je akademsko-poslovni forum pod nazivom “Studenti – izazovi školovanja i zapošljavanja”. Ovaj skup je okupio preko 40 predstavnika preduzeća, zadruga i poljoprivrednih gazdinstava kao i profesore, studente i alumniste Poljoprivrednog fakulteta kako bi zajednički razmotrili izazove u usklađivanju kompetencija svršenih studenata sa potrebama privrede.

  Akademsko-poslovni forum UNIBL (1) Akademsko-poslovni forum UNIBL (2)

  Na početku skupa Miljan Cvetković sa Poljoprivredenog fakulteta iz Banje Luke naglasio je da je cilj skupa da inicira stalni dijalog između fakulteta i privrede, kako bi oni koji školuju stručni kadar bili upoznati sa potrebama privrede. Na forumu je istaknuta potreba da strudenti više budu uključeni u radne procese i praksu i da fakultet završavaju spremniji da se odmah bez puno dodatne obuke uključe u privredu. Rukovodilac prakse na Poljoprivrednom fakultetu prof. Miodrag Hrnić, govorio je o ograničenjima sadašnje organizacije prakse kao i o problemu neusklađenosti kalendara prakse i potrebe da studenti na praksi isprate celokupan višemesečni ciklus razvoja kulture u poljoprivredi.

   

  Marko Stojanović iz Zapadnobalkanskog instituta iz Beograda istakao je značaj preduzetničkog obrazovanja za razvoj preduzetničkog duha kod studenata.

   

  Svi učesnici foruma a naročito predstavnici privrede, pozdravili su održavanje ovakvog skupa i istakli koliko je njima značajno da imaju priliku da kolegama koji školuju stručni kadar ukažu na veštine koje svršeni student treba da poseduje da bi bio koristan privredi.

   

  Zaključke sa banjalučkog akademsko-poslovnog foruma možete videti na www.agrivoc.org. Forum je organizovan u okviru AGRIVOC projekta koji sprovodi konzorcijum 15 institucija a finansira ga Evropska komisija kroz program TEMPUS.

   

  Foto: WEBIN

 • Beograd, Srbija, 15.10.14.

  U Beogradu je juče održana visoka konferencija o brizi o deci o organizaciji World Vision / Agroinvest fonda Srbija i Austrijske ambasade a uz podršku Zapadnobalkanskog instituta.

  IMG_20141014_102618_358 Foto: WEBIN

   

  Cilj konferencije je bio da se na jednom mestu čuju poruke lokalnih i nacionalnih aktera koji rade sa decom i međusobno sarađuju kako bi doprinelo rešavanju brojnih otvorenih pitanja zbog kojih deca i roditelji ne dobijaju adekvatnu uslugu. Na konferenciji su govorili predstavnici nacionalnih institucija (ministarstva i zavodi), lokalnih samouprava i lokalnih institucija koje rade sa decom (škole i predškolske ustanove, domovi zdravlja, centri za socijalni rad), nevladinih organizacija, mediji i domaći i austrijski eksperti.

  Konferencija je bila podeljena u 4 panela. U okviru prvog panela “Decentralizacija: podela nadležnosti između lokalnog i centralnog nivoa vlasti” razgovaralo se o ulozi lokalnih aktera (pre svega lokalne samouprave i sistema socijalne zaštite) u decentralizovanom sistemu socijalne zaštite, usklađenosti odgovornosti sa kapacitetima, kao i o potrebi da se sa republičkog i pokrajinskog nivoa obezbedi podrška institucijama na lokalnom nivou u razumevanju i sprovođenju novih nadležnosti. Moderatorka panela bila je Ivana Koprivica iz pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu a među panelistima su bili Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ivan Bošnjak, državni sekretaru  Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Roland Lengauer, bivši šef kabineta tri ministra rada i socijalne politike u austrijskoj vladi, Kurt Gassner, bivši poslanik austrijskog parlamentabivši i gradonačelnik Schwertberga, Rada Mitrović, direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitui Vera Kovačević iz Centra za socijalnu politiku.

  Drugi panel, “Održivost lokalnih usluga i mera za decu” bio je posvećen diskusiji o novim lokalnim uslugama (uglavnom pokrenutim kroz donatorske programe), faktorima koji utiču na njihovu održivost, poziciju i nadležnosti državne uprave i lokalne samouprave u obezbeđivanju stabilnosti finansiranja, pogotovo u kontekstu finansijske krize; zatim poteškoćama sa kojima se suočavaju pružaoci usluga, kao i poziciji korisnika i porodica korisnika usluga koje nisu održive. Panel je moderirao Željko Plavšić, direktor Edukacionog centra iz Leskovca a među panelistima su bili Josef Ackerl, bivši zamenik pokrajinskog premijera Gornje Austrije i pokrajinski ministar za socijalna pitanja, zaštita dece i omladine, Laslo Čikoš, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalna pitanja, Božidar Dakić, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Vladan Jovanović, nezavisni konsultant u socijalnoj zaštiti, Ljiljana Mihajlović, predsednica Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, Trstenik i Maja Nešić, predsednica Udruženja porodica osoba sa smetnjama u razvoju “Stvaran svet”,  Aleksinac.

  Treći panel, “Međusektorska koordinacija i saradnja na nacionalnom i lokalnom nivou”, bavio se temom koordinacije i saradnje sektora koji rade sa decom i na politikama za decu na nacionalnom i lokalnom nivou (socijalna zaštita, obrazovanje zdravstvo, lokalna samouprava, udruženja građana), i to u različitim segmentima rada- ispitivanju potreba, prikupljanju podataka, radu sa korisnicima, planiranju sredstava i sl. Panel je moderirao Božidar Dakić, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu a među panelistima su bili Ljubiša Antonijević, pomoćnik ministra prosvete, Ingrid Poeschmann iz Magistrat a11 Grada Beča – služba za omladinu i porodicu, Jasmina Ivanović, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Beograda, dr Milka Budakov, predsednica Interresorne komisije Novi Sad, Olga Jovančićević, Školska Uprava Užice i Slavica Stanisavljević, bivša šefica za poslove društvene brige o deci, omladinu i zdravstvenu zaštitu i koordinatorka za izradu i implementaciju LPA za decu u Pirotu.

  Na četvrtom panelu pod nazivom “Udruženja građana kao pružaoci usluga u zajednici” diskutovalo se o dostugnućima u uvođenju pružalaca iz civilnog sektora u sistem usluga socijalne zaštite i izazovima u ovoj oblasti tri godine nakon usvajanja Zakona o socijalnoj zaštiti. Moderatorka panela je bila Jelena mihailović iz Fondacije TRAG iz Beograda a među panelistima su bili i Robert Bacher iz Socijalnog fonda Grada Beča, Laslo Čikoš, državni sekretar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Gabor Ric, koordinator u Caritas-u iz Subotice (pružalac usluga u Subotici, Senti, Bečeju, Malom Iđošu, Kanjiži), Željko Plavšić, Edukacioni centar Leskovac & Mreža pružalaca usluga socijalne zaštite, Radomir Jevtić, udruženje građana Korak napred, Kruševac i Jelena Žunić Cicvarić, Užički centar za prava deteta.

  Konferencija je organizovana u okviru projekta “Zajednice za decu: umrežavanje zajednica prema modelu usmerenom ka detetu” koji sprovode World Vision Austria, Agroinvest Fondacija Srbija i Otvoreni klub/MODS, u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu i uz podršku Delegacije EU u Srbiji, Austrijske razvojne agencije i Kancelarije atašea za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača Republike Austrije (kancelarija Saveznog ministarstva za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača Republike Austrije) u okviru kojeg WEBIN učestvuje kroz aktivnosti eksperta za umrežavanje po modelu usmerenom na dete.

   

 • Sremska Mitrovica, Srbija, 22.09.14.

  Komitet za osiguranje kvaliteta (QAC) projekta TEACH konstituisan je na inicijalnom sastanku održanom 17.09.2014. godine na Visokoj školi za strukovne vaspitače i poslovne informatičare u Sremskoj Mitrovici.

  ?????????????

  Sastanak je održan u okviru druge radionice o harmonizaciji kurikuluma koja je održana od 15-17. septembra.

   

  Sastanku QAC su prisustvovali sledeći članovi/ce: Zoran Gudovic (VSSM), Lada Marinkovic (VSVNS), Adelheid Manz (EJF), Ana Marković (VSVKS), Ljubiša Stojanovic (VSVS) i Marko Stojanovic kao zamena za Jelenu Bubanju (WEBIN). Profesor Zoran Gudovic iz VSSM izabran je za predsedavajućeg QAC.

   

  Sastanak je iskorišćen da se članovi/ce QAC međusobno upoznaju i da se dogovori metod rada i donošenja odluka.  Dogovoreno je i da se svi članovi/ce upoznaju sa dosadašnjim rezultatima i aktivnostima  i da se upriliči diskusija na sledećem sastanku QAC. Takođe je dogovoreno da se do sledećeg sastanka pogledaju indikatori kako bi se moglo nastaviti sa pripremom procesa prve evaluacije napretka u sprovođenju projektnih aktivnosti.

   

  Naredni QAC sastanak biće održan u Novom Sadu u januaru 2015. godine.

   

 • Sremska Mitrovica, Srbija, 15.09.14.

  Na Visokoj školi za obrazovanje strukovnih vaspitača i poslovnu informatiku ‘’Sirmium’’ u Sremskoj Mitrovici započela je druga radionica u okviru projekta TEACH.

  Gerry SM 640x480

  Visoke vaspitačke škole iz Vršca, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Kruševca dogovaraće se kako će harmonizovati studijske programe za obrazovanje vaspitača. Očekivani ishod ove radionice treba da bude definisan okvir u kojem će se kretati proces harmonizacije i formiranje međuinstitucionalnih timova za pripremu pojedinih elemenata harmonizacije.

  Radionicu moderira prof. Geraldine Lee-Treweek sa katedre za interdisciplinarne studije Metropoliten univerziteta u Mančesteru (UK).

  Početku radionice prethodio je sastanak upravnog odbora projekta na kojem je donesena odluka o rokovima i ishodima koje do tih rokova treba postići.

  Više informacija o radionici biće dostupno na projektnom sajtu teach.edu.rs.

  TEACH sprovodi konzorcijum 8 institucija iz Srbije, Engleske, Mađarske i Slovenije a finansira Evropska komisija kroz TEMPUS program.

  Foto: WEBIN

 • Bijeljina, BiH, 13.09.14.

  U petak 12. septembra u prostorijama Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini održan je 4. redovni sastanak Upravnog odbora projekta AGRIVOC.

  4. AGRIVOC SC meeting UES

  Na sastanku je učestvovalo 11 predstavnika 8 institucija a domaćin je bio Poljoprivredni fakultet Univertziteta u Istočnom Sarajevu. Sastanak je moderirao prof. Saša Petrović sa Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju.

  Na sastanku je predstavljen dopis iz EACEA u kojem se komentariše i odobrava prvi prelazni izveštaj projekta. Koordinator projekta Nebojša Zlatković se zahvalio svim partnerima na doprinosu u izradi prelaznog izveštaja i istakao da je EACEA pohvalila kvalitet izveštaja, dosadašnja postignuća na projektu i način na koji konzorcijum funkcioniše.

  Zatim je predstavljen proces pripreme finalnog finansijskog izveštaja. Marko Stojanović iz Zapadnobalkanskog instituta WEBIN predstavio je primer popunjenog finansijskog izveštaja i objasnio ulogu svakog partnera u ovom procesu.

  U nastavku sastanka formiran je tim za pripremu vodiča za organizovanje interaktivne nastave u oblasti poljoprivrednih studija. Tim će činiti sledeći predstavnici: Miljan Cvetković i Branimir Nešić (UNIBL, koordinatori aktivnosti, zaduženi za oblast zaštite bilja), Nebojša Zlatković i Saša Petrović (VPPŠ Prokuplje, zaduženi za stočarstvo i tehnologiju), Vera Milošević (VPSSA Šabac, zadužena za oblast ratarstva), Ahmed Džubur (DBU Mostar, zadužen za oblast voćarstva i vinogradarstva) i Jelena Nastić i Marko Stojanović (WEBIN, zaduženi za uvodne i završne delove i strukturu vodiča). Predstavljen je i plan i metodologija pripreme vodiča i najavljena je radna poseta Slovačkom poljoprivrednom univerzitetu u Nitri zakazana za kraj okrtobra.

  Nakon toga, koordinator projekta Nebojša Zlatković predstavio je rezultate druge interne evaluacije projekta sprovedene tokom leta 2014.

  Na kraju sastanka, Grujica Vico sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Vera Milošević sa Visoke poljoprivredne škole u Šapcu informisali su prisutne o aktivnostima u vezi sa organizacijom akademsko-poslovnih foruma zakazanih za oktobar 2014.

  Za više informacija o AGRIVOC projektu, posetite projektni sajt: www.agrivoc.org. AGRIVOC sprovodi 15 partnerskih institucija iz Srbije, BiH, Grčke. Mađarske i SLovačke a finansira ga Evropska komisija u okviru programa TEMPUS.

  Foto: Mirjana Radovic (UES)

 • Podgorica, Crna Gora, 25.07.14.

  Centar za građansko obrazovanje i WEBIN YOUTH predstavili su 23. jula u Podgorici regionali predlog praktične politike ’’ Participacija mladih – više od fraze?’’ koji je nastao u okviru istoimenog projekta.

  cgo-cce-participacija-mladih-vise-od-fraze(1)

  Ovo je zajednički predlog krovnih organizacija mladih Srbije, Hrvatske i Slovenije i organizacija WEBIN YOUTH, Centar za građansko obrazovanje iz Podgorice i Koalicije omladinskih organizacija SEGA iz Makedonije a namenjen je vladama zemalja regiona.

   

  Predstavljanje predloga praktične politike održano je u Medija centru u Podgorici uz učešće mladih i preko šestoro novinara iz različitih TV, radio, novinskih i elektronskih medija. Na predstavljanju su govorili Tamara Milaš i Miloš Knežević iz Centra za građansko obrazovanje i Jelena Bubanja iz WEBIN YOUTH-a.

  cgo-cce-participacija-mladih-vise-od-fraze(2)

  Tokom ove pres konferencije, predočeno je da su kroz projekat YOUPA, krovne organizacije mladih, njihove članice i zainteresovani akteri iz zemalja regiona, prepoznali značaj uključivanja mladih u pripremu nacionalnih izveštaja o mladima 2015. godine, te stoga izražavaju želju za uključivanjem u ovaj proces na ravnopravnom nivou i uz partnerstvo mladih i odraslih i predstavnika vladinog i nevladinog sektora, te kreiranju politika utemeljenih na realnom stanju i potrebama mladih. U predlogu praktične politike navedeni su podaci iz različitih izvora u regionu koji govore o tome da je omladinska participacija u Evropi i u zemljama regiona još uvek na niskom nivou i da su ključni uzroci nedostatak motiva i mogućnosti, slabo razvijena svest i nedovoljna informisanost, kao i nedostatk suštinskog partnerstva sa  donosiocima odluka. U dokumentu se takođe navodi da postojeći regulatorni okviri (zakoni i strategije) ističu važnost i omogućavaju omladinsku participaciju te se zbog toga zahteva da se mladi kao ravnopravni partneri u procesu uključe u proces pripreme nacionalnih izveštaja o mladima 2015. godine.

   

  Preporuke u predlogu praktične politike podeljene su u 2 dela: preporuke koje se odnose na vlade zemalja u regionu i preporuke koje se odnose na omladinske organizacije i organizacije za mlade. Više informacija o preporukama možete naći u predlogu praktične politike na sledećem linku: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/pub_Regional-Policy-Brief_Youth-Participation-More-Than-A-Catchword-BHS.pdf

  cgo-cce-participacija-mladih-vise-od-fraze(3)

  Predlog praktične politike pripremljen je u okviru projekta YOUPA čiji je cilj bio da osnaži kapacitete omladinskih organizacija iz regiona Zapadnog Balkana (Crna Gora, Makedonija, Hrvatska, Slovenija i Srbija) za aktivno učešće u procesu pripreme nacionalnih izveštaja o sprovođenju Evropske strategije za mlade kroz 9-odnevnu obuku održanu tokom maja i juna 2014. godine, u Beogradu. Projekat su realizovale krovne organizacije mladih Srbije, Hrvatske i Slovenije i Koalicija omladinskih organizacija SEGA iz Makedonije, Centar za građansko obrazovanje iz Podgorice i WEBIN YOUTH iz Beograda. Projekat je finansirala Evropska komisija kroz program Mladi u akciji.

   

  Više informacija o predlogu praktične politike možete dobiti od nacionalnih koordinatora:

  Srbija: Jelena Bubanja jelena.bubanja(at)wb-institute.org i Marija Bulat marija.bulat(at)koms.rs

  Crna Gora: Tamara Milaš tamara@cgo-cce.org

  Makedonija: Geogrina Vuzeska georgina@sega.org.mk

  Hrvatska: Anamarija Sočo anamarija@mmh.hr

  Slovenija: Tanja Baumkirher pisarna@mss.si

   

  Fotografije: Centar za građansko obrazovanje Podgorica

 • Aleksinac, Srbija, 22.07.14.

  U ponedeljak, 21. jula u sali Preduzetničkog centra u Aleksincu, održana je svečana dodela sertifikata tutorima/kama, institucijama koje čine lokalno javno-privatno partnerstvo u oblasti obrazovanja i predstavnicima/ama stručnog tima koji su učestvovali u pilotiranju TUTORING programa u Aleksincu.

  JMS

  Sertifikati su dodeljeni sledećim tutorima/kama: Mladen Anđelković, Milica Zagorac, Miljana Mladenović, Ivana Osmanović, Jovana Stošić, Zorana Vojinović, Isidora Djogo, Natalija Ilić, Ana Petrović, Milena Stanković, Andrijana Stojanović, Jovana Stojković, Jovana Cvetković, Dijana Janković, Stefan Radivojević. Članovi/ce stručnog tima kojima su uručeni sertifikati su: Jasmina Mladenović (Visoka škola strukovnih studija za vaspitače), Danijel Frfalanović (Visoka škola strukovnih studija za vaspitače), Ivan Janković (Visoka škola stručnih studija za vaspitače), Jasna Nikolić i Milena Ilić (Centar za socijalni rad), Stefan Đurić (Kancelarija za mlade), Snežana Petrović i Mirjana Luković (OŠ Vožd Karađorđe), Snežana Živadinović (Otvoreni klub) i Danijela Petković (opštinska uprava).

  Institucije i organizacije kojima su uručene zahvalnice za učešće u pilot projektu jesu sve institucije koje čine JPP u oblasti obrazovanja u opštini Aleksinac, uključujući Opštinsku upravu, Centar za socijalni rad, OŠ Vožd Karađorđe,Kancelariju za mlade, NVO Društvo za razvoj kreativnosti.

  Jasmina Mladenović i Milena Ilić, kao članice Stručnog tima u Aleksincu, istakle su značaj ovakvog programa podrške mladim ljudima i njegov pozitivan uticaj, kao i važnost pune saradnje institucija. Tutri/ke su naglasili značaj učešća škola i školskog osoblja za uspešnost ovog programa, i predstavili svoja iskustva u radu sa decom. Jelena Bubanja iz WEBIN-a se zahvalila kako istitucijama i organizacijama JPP-a, tako i tutorima/kama na radu i izrazila želju da će se pogram sa uspešno nastaviti i od naredne školske godine, sa malim dopunama postojećeg modela, radi kvalitetnijeg i efikasnijeg rada.

  Tokom pilot faze, koja je trajala od marta do juna 2014. godine, 14 dece iz osnovne škole “Vožd Karađorđe” je, uglavnom, uspešno završilo program, popravilo ocene, smanjilo izostanke i unapredilo socijalizaciju. Sa njima je radilo 15 tutora/ki, od kojih je veći deo izrazio želju da i dalje učestvuje na programu.

  Sertifikati Aleksinac

  Foto: Jasmina Mladenović

 • Raška, Srbija, 18.07.14.

  U utorak 15. jula u Omladinskom klubu u Raški, održana je svečana dodela sertifikata tutorima/kama, institucijama koje čine lokalno javno-privatno partnerstvo u oblasti obrazovanja i predstavnicima/ama stručnog tima koji su učestvovali u pilotiranju TUTORING programa u Raški.

  IMG_20140715_131959_613  IMG_20140715_131922_635

  Sertifikati su dodeljeni sledećim tutorima/kama: Ana Zečević (tim liderka), Dušica Radoičić, Tijana Vasović, Nikola Goljović, Sanja Trifunović, Marko Miljković, Bojana Savić Radosavljević, Marina Kučević,  Dejana Drazović, Marina Milošević, Natalija Đorđević, Aleksandra Krivčević. Članovi/ce stručnog tima kojima su uručeni sertifikati su: Vesna Kurandić (članica opštinske uprave i koordinatorka JPP u oblasti obrazovanja u Raški), Đorđe Radoičić (koordinator KzM), Anđelija Roglić (zamenica direktora OŠ Sutjeska iz Supnja), Nataša Pejčinović (direktorka Centra za socijalni rad u Raški), Gorica Pešović (vd direktora, OŠ Josif Pančić iz Baljevca), Marija Jemuović (pedagog, OŠ Josif Pančić iz Baljevca), Liljana Aleksić (Centar za socijalni rad).

  IMG_20140715_132010_320

  Institucije i organizacije kojima su uručeni sertifikati jesu sve institucije koje čine JPP u oblasti obrazovanja u opštini Raška uključujući Opštinsku upravu, Centar za socijalni rad, OŠ Sutjeska iz Supnja, OŠ Josif Pančić iz Baljevca, Kancelarija za mlade, NVO CentRa,

   

  Vesna Kurandić kao koordinatorka JPP u Raški istakla je značaj ovog programa za unapređivanje ljudskog kapitala u opštini Raška i zahvalila se WEBIN-u na poverenju i podršci. Marko Stojanović, direktor za razvoj WEBIN, istakao je da je opština Raška primer dobre prakse i uspešne intersektorske saradnje. On se zahvalio tutorima/kama na doprinosu uspešnom pilotiranju i istakao da su oni najbolji promoteri vrednosti poput solidarnosti, brige za lokalnu zajednicu i volontiranja. Jelena Bubanja iz WEBIN izrazila je očekivanje da će se pogram sa podjednakim uspehom nastaviti i od naredne školske godine ali ovog puta kao vlasništvo JPP u Raški i njenih članica.

   

  Prilog o svečanosti dodele sertifikata možete pogledati na ovom linku: https://www.youtube.com/watch?v=zgdjGgN19lA

   

  Tokom pilot faze, koja je trajala od februara do juna 2014. godine, 14 dece iz dve osnovne škole, “Sutjeska” i “Josif Pančić” je uspešno završilo program, popravilo ocene, smanjilo izostanke i unapredilo socijalizaciju. Sa njima je radilo 13 tutora/ki, od kojih je veći deo izrazio želju da i dalje učestvuje na programu.

   

  TUTORING predstavlja vršnjački pristup u podučavanju, a realizuje se u okviru lokalnog javno-privatnog partnerstva u oblasti obrazovanja.

   

  Za dodatne infoirmacije o rezultatima pilotiranja programa u opštini Raška možete se obratiti Jeleni Bubanji iz WEBIN na jelena.bubanja(at)wb-institute.org. Evaluacioni izveštaj o učincima programa u Vranju, Aleksincu i Raški biće objavljen polovinom avgusta meseca na www.wb-institute.org/tutoring.

   

  Photos: WEBIN

 • Beograd, RS, 18.07.14.

  Koordinator AGRIVOC projekta g. Nebojša Zlatković sa Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju dobio je iz EACEA Izvršne agencije u Briselu pismo odobrenja prvog srednjorošnog izveštaja TEMPUS AGRIVOC projekta.

  U pismu se konstatuje visok stepen posvećenosti projektu od strane koordinatora i partnera. Navodi se i da su evaluatori koji su radili analizu izveštaja konstatovali da je projektni konzorcijum i pored nedovoljno prethodnog iskustva, demonstrirao veštinu u upravljanju projektom i rešavanju kritičnih situacija na efikasan i delotvoran način. Konstatovano je i da se projekat odvija u skladu sa planiranom dinamikom i da je većina aktivnosti realizovana kako je i planirano.

  U pismu su formulisane i preporuke kako u nastavku projekta postići maksimalan efekat.

  U procesu pripreme prvog srednjoroćnog izveštaja, Zapadnobalkanski institut je definisao proces pripreme izveštaja i pružio koordinatoru i partnerima stručnu podršku u pripremi izveštaja.

  Pismo odobrenja je dostupno na sledećem linku: http://www.agrivoc.org/wp-content/uploads/558ac2ff64b4c.pdf

 • Beograd, Srbija, 04.07.14.

  U petak je u Beogradu u zgradi SIV-a održan koordinacioni sastanak TEMPUS projekata odobrenih za finansiranje u 6. pozivu.

  IMG_20140704_170932_283 - Copy

  Učesnici sastanka upoznati su sa novim pojašnjenjima o finansijskim pravilima koja su stigla iz EACEA, i sa pozitivnim iskustvima u pripremi prelaznog i finansijskog izveštaja.

  Nakon ovog sastanka WEBIN je ugostio partnerske institucije iz TEACH projekta na koordinacionom sastanku, na kojem je reči bilo o internim finansijskim pravilima, budućim aktivnostima i studijskim posetama.

  Projekat TEACH bavi se harmonizacijom studijskih programa za vaspitače na 4 visoke škole za vaspitače u Srbiji a sprovodi ga konzorcijum 8 institucija iz Srbije, UK, Mađarske i Slovenije. Projekat se sprovodi u periodu od 2013-2016. godine. Finansira ga Evropska komisija kroz program TEMPUS.

   

  Foto: WEBIN

 • Beograd, Srbija, 01.07.14.

  Emisija PG MREŽE ”Evronet” u izdanju od 01. jula bavila se problemom preranog napuštanja školovanja i programom TUTORING. Emisiju možete pogledati na linku: http://www.mreza.rs/evronet/previous-episodes/Obrazovanje-i-nauka/109680/potrebno-smanjiti-broj-djaka-koji-pre-vremena-napusti-skolu.html

  IMG_6910

 • Niš Srbija, 27.06.14.

  KAMPANJA MODS-a

  RODITELJ PLUS = batine MINUS

  Mreza organizacija za decu Srbije-MODS - large web pic

  Mreža organizacija za decu Srbije – MODS pokrenula je nacionalnu kampanju koja ima za cilj unapređenje roditeljske prakse kroz promociju uspešnih primera u odgajanju dece bez fizičkog kažnjavanja. Težimo društvu u kome su svako dete i roditelj srećni u porodici kao mestu ljubavi, tolerancije i poštovanja. Postavili smo sebi zadatak da direktno uključimo, tokom kampanje, najmanje 3.000 roditelja koji nenasilno vaspitavaju svoju decu i koji mogu iz svog ličnog ugla da prenesu znanje, priču i iskustvo – kako im to uspeva. U tome će nam pomoći članice MODS-a, organizacije koje rade sa decom i za decu i kojih ima preko 90 u 40 gradova i opština, njihovi članovi, aktivisti i roditelji. Kampanja je zvanično počela 15. maja na Međunarodnog dana porodice i trajaće do kraja decembra 2014.

  Roditelji koji se priključe kampanji biće pozvani da potpišu „deklaraciju roditelja Srbije[1]“, da  pozovu nove roditelje da se uključe u kampanju, tako što će i oni prihvatiti i potpisati deklaraciju, da podele svoje iskustvo u vaspitanju dece sa drugim roditeljima, da lajkuju FB stranu kampanje, pozivaju druge roditelje da lajkuju FB stranu kampanje, da popune anketu o vaspitnim stilovima, postuju dobre primere nenasilnog vaspitanja dece, obaveštavaju gradski tim o broju roditelja koji su uključili u kampanju.

  Na  https://www.facebook.com/roditeljPLUS :  možete naći informacije o kampanji, deliti roditeljske prakse bez fizičkog kažnjavanja, edukativne materijale…

  Za više informacija obratite se kontakt osobama:

  za Vojvodinu: Tatjana Lazor Obradović, Centar za proizvodnju znanja i veština, tatjana.lazor@gmail.com, telefon: 021 300 666 4

  za Beograd: Dragana Soćanin, UG Roditelj, dsocanin@gmail.com telefon: 011 3165-375

  Pančevo: Valentina Zavišić, Inicijativa za inkluziju VelikiMali valentina.zavisic@gmail.com, telefon: 013 344 141

  za zapadnu Srbiju: Jelena Žunić Cicvarić, Užički centar za prava deteta, j.zunic@eunet.rs, telefon 031 510 180

  za istočnu Srbiju: Jovan Marinković, Otvoreni klub, jovanmarinkovic0@gmail.com, telefon: 018 523 422

  za južnu Srbiju: Vesna Cvetković, UG Nexus-Vranje, nexusvranje@gmail.com telefon: 017 74 31 484

   

  [1] Deklaracija roditelja Srbije

   

  U deci je sveta klica,

  nova moć se u njih krije.

  Bolji svet bi mog’o nići

  kad bi znali razviti je.

   

  J.J. Zmaj

   

 • Mostar, Bosna i Hercegovina, 26.06.14.

  Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru domaćin je seminara o jačanju preduzetničkih kompetencija studenata i nastavnika.

  DSC_0271

  Seminar se održava od 25-27. juna 2014 u okviru projekta AGRIVOC koji finansira Evropska komisija kroz program TEMPUS.

  DSC_0235

  Na seminaru govore:

  Perica Bulić, Kantonalno Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, BiH

  Mehmet Topakci i Murad Canakci, AKDENIZ University Antalya, TR

  Marko Stojanović, WEBIN Beograd

  Marko Stojanović predstavio je rezultate istraživanja o proceni potreba za unapređivanjem nastavne metodike i preduzetničkih kompetencija studenata. Ceo izveštaj kao i prezentaciju možete naći u na sajtu WEBIN u biblioteci na strani: http://www.wb-institute.org/library/.

  DSC_0252

  Fotografija: Zoran Janjić

 • Beograd, Srbija, 23.06.14.

  U četvrtak 19. juna u Beogradu održana je konferencija pod nazivom ‘’KONFERENCIJA O PRERANOM NAPUŠTANJU ŠKOLOVANJA I USPEHU U UČENJU: POLITIKE, PRAKSE I PREVENCIJA U SRBIJI’’.

  IMG_7010 IMG_6912

  Preko 60 učesnika predstavnika različitih nacionalnih i lokalnih institucija, škola, organizacija i medija razgovaralo je o ovom fenomenu kao i o različitim programima koji se sprovode na lokalnom nivou u cilju prevencije.

  IMG_6921

  Marko Stojanović iz WEBIN naveo je zvanične podatke koji opisuju veličinu ovog problema: 3.4% stanovništva uzrasta starijeg od 10 godina je nepismeno, 21.9% stanovništva uzrasta starijeg od 15 godina nema završenu osnovnu školu dok  23.9% ima završenu samo osnovnu školu. 10-15% mladih u osnovnoj školi prevremeno napusti obrazovanje. 10% gimnazijalaca i 30% učenika srednjih stručnih škola ne završi ovaj stepen obrazovanja. Ovi mladi najčešće ostaju bez formalnih kvalifikacija sa smanjenom šansom za zaposlenje a povećanom potrebom za socijalnom zaštitom, ulaze u različite oblike rizika i postaju deo sistema skupe socijalne zaštite. Stojanović je istakao da je zato važan intersektorski pristup i uključivanje šire zajednice a ne samo škole, jer dete kada ispadne iz redovnog školovanja više nije problem samo škole već cele zajednice. Zaključio je da su za efikasno rešavanje problema ispadanja iz obrazovanja neophodne sistemske mere kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

  Angelina Skarep iz Ministarstva prosvete istakla je da je cilj proklamovan u Strategiji obrazovanja da do 2020. godine stopa napuštanja školovanja bude manja od 5% u osnovnim školama i da je država počela aktivno da se bavi ovim problemom na svim nivoima.

  Slavica Pavličević sa Visoke škole za obrazovanje vaspitača Kruševac istakla je da su predškolski pripremni programi prvi mehanizam prevencije ispadanja iz kasnijih nivoa školovanja jer svako dete navike formira u predškolskom uzrastu.

  Jelena Bubanja iz WEBIN predstavila je program TUTORING SRBIJA. Anđelija Roglić iz OŠ Sutjeska iz Raške i Đorđe Radoičić iz kancelarije za mlade Raške predstavili su rezultate programa TUTORING SRBIJA u ovoj opštini i istakli da su deca u ovom programu uspešno popravila ocene i unapredila socijalizaciju i da su roditelji iskazali zadovoljstvo napretkom dece. Raška je primer najbolje prakse i jedna od pilot opština u TUTORING SRBIJA programu.

  IMG_6910

  Primere dobre prakse predstavile su i organizacije Pralipe iz Pirota, GRUBB i LUNETA iz Beograda a predstavljen je i projekat ”Zajednice za decu” organizacije World Vision Austria. Istovremeno ovo je bila i prva prilika da se sve institucije i organizacije koje se bave problemom preranog napuštanja školovanja međusobno upoznaju, predstave i umreže.

  Konferenciju je organizovao Western Balkans Institute WEBIN iz Beograda u okviru projekta ”Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja” koji finansira Ambasada SAD u Republici Srbiji i uz podršku organizacije World Vision Austria i Fonda Agroinvest Srbija.

  Za dodatne informacije i media materijale možete se obratiti Jeleni Bubanji na 063-1663186 i jelena.bubanja(at)wb-institute.org ili posetite website TUTORING programa na www.wb-institute.org/tutoring.

   

  Fotografije: de work

 • Beograd, Srbija, 13.06.14.

  U četvrtak 19. juna 2014. sa početkom u 12h u Kulturnom centru REX u Beogradu (Jevrejska 16) organizovaćemo konferenciju pod nazivom: KONFERENCIJA O PRERANOM NAPUŠTANJU ŠKOLOVANJA I USPEHU U UČENJU: POLITIKE, PRAKSE I PREVENCIJA. Konferenciju će otvoriti Marko Stojanović, WEBIN direktor za razvoj i Ryan Rowlands, savetnik za javne poslove u Ambasadi SAD u Srbiji a očekuje se učešće i ministra prosvete Srđana Verbića. 

  poster 2 mali 640 x 480

  Na konferenciji će biti reči o trenutnoj situaciji i trendovima u Srbiji u ovoj oblasti o čemo će govoriti školski psiholog Danica Radaković (saradnica WEBIN) kao i o problemu osipanja Romske dece i merama podrške namenjenih ovoj polulaciji o čemu će govoriti Angelina Skarep iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Slavica Pavličević profesorka Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu će pričati o značaju pripremnih predškolskih programa za smanjenje rizika osipanja dece u kasnijim nivoima obrazovanja dok će Marko Stojanović, WEBIN direktor za razvoj govoriti o značaju saradnje u lokalnoj zajednici koja je usmerena na potrebe detata kao stručnjak na projektu ”Zajednice za decu” koji realizuje Agroinvest fondacija i World Vision Austrija u 5 opština u Srbiji.

  U drugom delu konferencije biće predstavljeni primeri dobre prakse i to program TUTORING SRBIJA koji WEBIN sprovodi u 3 grada i opštine na jugu Srbije, primer opštine Pirot kao i projekti ”Znanjem i veštinama protiv siromaštva” koji sprovodi organizacija ”Pomoć deci” i projekat  „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije “ koji sprovodi UNICEF u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Centrom za obrazovne politike.

  Agendu konferencije možete preuzeti ovde: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/TUTORING-program-konferencije-2014.pdf a poziv ovde: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/TUTORING-poziv-na-konfereciju-2014.pdf.

  Za učešće na konferenciji možete se prijaviti na mail jelena.bubanja(at)wb-institute.org do utorka 17. juna 2014. godine do 17h. Učesnicima koji dolaze izvan Beograda biće nadoknađeni putni troškovi u visini povratne autobuske ili vozne karte.

  Tutoring USA flag

  Konferenciju organizujemo u okviru projekta ”Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja” koji sprovodi Zapadnobalkanski institut WEBIN a finansira Ambasada SAD u Srbiji. Informacije o konferenciji možete nači i na našoj FB strani www.facebook.com/wbinstitute.

   

   

   

   

 • Beograd, Srbija, 08.06.14.

  Više od 40 predstavnika/ca nacionalnih omladinskih saveta Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Crne Gore završilo je obuku o pisanju Nacionalnih omladinskih izveštaja.

  All together small

  Nakon ove obuke učesnici će biti u prilici da doprinesu procesu pisanja Nacionalnih izveštaja 2015. godine za koje će biti zadužena nacionalna ministarstva zadužena za mlade. Nacionalni omladinski izveštaj je instrument praćenja i izveštavanja o napretku u sprovođenju Evropske strategije za mlade za period od 2010-2018 godine.  Izveštaji se podnose na svake 3 godine Evropskoj komisiji. U izveštavanju učestvuju sve zemlje članice EU a po pozivu mogu učestvovati i zemlje kandidati za članstvo. Srbija i Makedonija će 2015. godine prvi put učestvovati u ovom procesu.

  Obuku su u Beogradu partnerski organizovali WEBIN YOUTH, Krovnam organizacija mladih Srbije (KOMS), Mreža mladih Hrvatske (MMH), Mladinski svet Slovenije (MSS), Centar za građansko obrazovanje iz Crne Gore i Koalicija omladinskih organizacija SEGA iz Prilepa. Obuka je organizovana u okviru projekta ”Omladinska participacija: više od fraze” (YOUPA 2014) koji finansira Evropska komisija kroz program Youth in Action.

  Foto: WEBIN

 • Beograd, Srbija, 27.05.14.

  9-day training session about European Youth Strategy and National Youth Reports will be held in Belgrade from 31 May – 08 June 2014 within the project: ”European Youth Participation: More Than A Catchword” (YOUPA).

  YOUPA 2014 short

  The project is funded by the EU through the Youth in Action programme and implemented by WEBIN YOUTH from Belgrade, Center for Civic Education from Podgorica and National Youth Councils of Serbia, Croatia, Slovenia and Macedonia. The training is supported by Serbian Ministry of Youth and Sports. The objective of the project is to increase capacities and knowledge of National Youth Councils from EU member and candidate countries to participate in policy-making i.e. National Youth Report drafting process. The purpose of this project is to contribute to better implementation of the European Youth Strategy 2010-2018 through increasing knowledge and skills of National Youth Councils in 2 member states and 3 pre-accession countries about participating in the process of drafting of National Youth Reports. Participants of the training are 48 youth activists from Slovenia, Croatia, Montenegro, Serbia and FYROM who will take active role in contributing to 2015 National Youth Report drafting process in their countres. Selection process sought to provide for equal gender participation, involvement of vulnerable youth with fewer opportunities and participants with some and/or no experience in Youth Report drafting process and with reference to the implementation of the European Youth Strategy.

  Fore more information about the project please contact Jelena Bubanja, head of WEBIN YOUTH at jelena.bubanja@wb-institute.org.

 • Vršac, Srbija, 15.05.14.

  Na konferenciji koja je održana 12. i 13. maja u Vršcu u Visokoj školi za obrazovanje vaspitača, razgovarali smo o ključnim izazovima u obrazovanju strukovnih vaspitala, zapošljavanju i stanju na tržištu rada, standardima i poštovanju struke, upotrebi IKT tehnologija, nove didaktike i sl.

  TEACH introduction conference 2

  Slušali smo poruke koje su nam slali roditelji i predstavnici roditeljskih udruženja, poslodavci i vrtići, udruženje vaspitača, predstavnici lokalne samouprave i pokrajinske administracije.

  Razgovarali smo o svemu ovome i sa studentima i saslušali njihova mišljenja.
  U drugom delu konferencije organizovali smo 6 radionica sa 11 tema u formatu ”Open Space Methodology”.

  TEACH introduction conference 1 TEACH introduction conference 3

  Više informacija o TEACH projektu možete naći na projektnoj FB strani www.facebook.com/TempusTEACH

 • Beograd, Srbija, 07.05.14.

  U nedelju, 04. maja u Beogradu smo ugostili smo 17 mladih ljudi iz Gruzije i Južne Osetije koji u okviru projekta ”Youth Peace Express” borave u studijskoj poseti zemljama Zapadnog Balkana.

  Gruzija-page-001

  U prostoru Biznis centra na Savskom vencu organizovali smo panel diskusiju sa gostima iz Gruzije i mladima iz Srbije iz nevladinog sektora i podmladaka političkih stranaka, na kojoj smo razgovarali o ulozi mladih ljudi u procesima donošenja odluka, javnom životu, položaju mladih, aktivizmu, suočavanju sa prošlošću i borbi za ljudska prava u regionima sa oružanim konfliktima.

  Nakon Beograda, učesnici Youth Peace Express projekta posetiće još i Kosovo, Makedoniju i Grčku a boraviće i u Turskoj.

 • Raška, Srbija, 25.04.14.

  FOTO 1

  Opština Raška bila je u petak domaćin prve zajedničke sesije predstavnika/ca sva tri javno-privatna partnerstva iz Aleksinca, Raške i Vranja. Svrha ove sesije bila je da se kolege iz srodnih institucija iz 3 grada upoznaju i podele međusobno različita iskustva u funkcionisanju JPP i sprovođenju Tutoring programa. Na sastanku su predstavljena prva iskustva i efekti primene Tutoring programa u 3 mesta, razmotreni su izazovi sa kojima se JPP suočavaju i napravljen je dogovor o daljem radu. Istaknuto je da u opštini Raška deca iz programa ostvaruju vidno bolje rezultate u školi ali i da ima nekoliko pojedinačnih slučajeva koji zahtevaju drugačiji prostup. U opštini Aleksinac iskustva su pretežno pozitivna ali jedna grupa dece u programu uopšte ne dolazi u školu a njihovi roditelji nisu dostupni za razgovor. Tutoring u Vranju je započeo sa izvesnim zakašnjenjem pa će rezultati i efekti biti predstavljeni na narednoj sesiji.

  IMG_20140425_171245_038

  Predstavnici/e sledećih istitucija  su prisustvovali/e sastanku: Opštinska uprava Raške, Gradska uprava Vranja, centri za socijalni rad iz Raške i Vranja, OŠ “Sutjeska” i “Josif Pančić” iz Raške, kancelarije za mlade Raške i Vranja, Visoka škole za strukovne vaspitače iz Aleksinca i NVO CentRa iz Raške.

   

  Ova sesija je realizovana u oviru projekta ‘’Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ koji sprovodi WEBIN a finansira Ambasada SAD u Beogradu.

  FOTO 2

  Za više informacija molimo vas da posetite naš website www.wb-institute.org/tutoring ili našu FB stranicu www.facebook.com/wbinstitute.

  IMG_20140425_172908_750

 • Novi Sad, Srbija, 24.04.14.

  #tempus#teach U Novom Sadu se održava sastanak tima koji sprovodi komparativnu analizu studijskih programa za obrazovanje vaspitača . Uporedno ćemo analizirati studijske programe: a) prema strukturi i b) prema kompetencijama.

  IMG_20140424_105745_269

  Analiza će nam pokazati koliko su na studijski programi slični a koliko različiti i ponuditi zaključak u kom pravcu treba usmeriti harmonizaciju kurikuluma.

  Više informacija uskoro će biti dostupno na projektnom sajtu.

  Projekat TEACH finansira Evropska komisija u okviru TEMPUS programa.

  IMG_20140424_105844_945  IMG_20140424_105858_036

 • Prokuplje, Srbija, 14.04.14.

  Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku opremen za visokoškolske institucije iz Srbije u okviru projekta AGRIVOC možete naći na linku ovde: http://www.vpps.edu.rs/konkursna_dokumentacija_agrivoc.pdf

  Odluku o pokretanju javne nabavke možete videti ovde:

  Odluka str 1. Odluka str 2. Odluka str 3.

  Za više informacija o javnoj nabavci možete kontaktirati koordinatora projekta AGRIVOC g. Nebojšu Zlatkovića na tel. 064-0474611 ili e-mail nebojsa.zlatkovic79@gmail.com.

   

 • Kečkemet, Mađarska, 11.04.14.

   Keckemet 1 small

  Predstavnici projekta AGRIVOC g. Marko Stojanovic iz WEBIN, g. Tibor Konyves dekan FAkulteta za biofarming iz Bačke Topole i g. Nebojsa Zlatkovic, projektni koordinator, posetili su Fakultet strukovnih studija u Kečkemetu u Mađarskoj 10. aprila 2014. godine. AGRIVOC delegacija se srela sa g. Ferenc Arpadom, dekanom i g. Tiborom Sabom, šefom za međunarodnu saradnju da bi razgovarali o zajedničkoj akademskoj i projektnoj saradnji. Zaključeno je da postoji puno mogućnosti za zajednički rad na projektima u okviru programa Erasmus Plus kao i u domenu akademske saradnje kroz razmenu profesora i studenata. Zaključeno je i da je ekspertiza WEBIN i podrška partnerima u Srbiji u pripremi i upravljanju međunarodnim projektima, bila od velikog značaja u prošlosti i da bi takva podrška trebala da se nastavi i ako dođe do saradnje na projektima sa Fakultetom iz Kečkemeta.

  Keckemet 2 small  Keckemet 3

  Gosti iz Srbije posetili su i fakultetsku farmu i obišli studente na praksi.

  Keckemet farm

  Fakultet u Kečkemetu je strukovna visokoškolska ustanova koja obrazuje kadar u sledećim oblastima:

  1. Hortikultura,

  2. Predškolsko obrazovanje i vaspitanje,

  3. Tehničko obrazovanje u automobilskoj industriji (za potrebe novootvorene fabrike automobila Mercedes Benz).

   

  Foto: WEBIN

 • Nitra, Slovačka, 11.04.14.

  Predstavnici/e 8 visokoškolskih institutcija iz Srbije i BiH i predstavnik WEBIN posetili su Slovački Poljoprivredni Univerzitet u Nitri (SUA) u okviru AGRIVOC projekta.

  SUA 1 small SUA 5 small

  Domaćini studijske posete bili su prof. Elena Horska, prorektorka za međunarodni saradnju i prof. Vladislav Valach, šef Kancelarije za međunarodnu saradnju. Četvorodnevna studijska poseta iskorišćena je da se partneri iz Serbije i Bosne upoznaju sa iskustvima SUA u reformisanju studijskih programa i kao i iskustvima u organizovanju praktične nastave. S tim u vezi učesnici su posetili i farmu u Oponici koja pripada Univerzitetu i na kojoj student obavljaju praksu kao i guesthouse u kojoj studenti borave tokom trajanja prakse i univerzitetsku vinariju.

  SUA 9 small

  Za više informacija, molimo vas posetite naš projektni web site  www.agrivoc.org ili našu projektnu FB stranu www.facebook.com/agrivocstudies.

  Foto: WEBIN

 • Beograd, 04.04.14.

  IMG_20140404_154231_737

  Danas je u prostorijama WEBIN-a održan sastanak Savetodavnog odbora programa TUTORING SRBIJA.

  Na sastanku je bilo reči o prvim rezultatima, postignućima i izazovima programa koji se sprovodi u Vranju, Raški i Aleksincu, kao i o perspektivama programa za replikaciju u region Zapadnog Balkana.

  Članovima Savetodavnog odbora predstavili smo iskustva iz Aleksinca i Raške u kojima je individualni rad tuora/ki sa decom počeo u februaru kao i aktivnosti koje su realizovane u Vranju. Predstavili smo im mehanizam kontinuiranog monitoringa funkcionisanja JPP kao i individualnog rada tutora/ki sa decom. Ključna zapažanja iz prva 2 meseca programa odnose se na:

  –       Nedovoljnu komunikaciju škola sa roditeljima kao i nedostatak povratne informacije od strane roditelja

  –       Veliku motivisanost tutora/ki i mišljenje školskih psihologa i pedagoga da se tutori/ke dobro snalaze u svojoj ulozi

  –       Zavisnost JPP od političkih prilika u lokalnoj zajednici

  –       Zadovoljstvo dece i povratna informacija od njih

  Zaključeno je da program TUTORING SRBIJA treba akreditovati kod ZUOV kao program stručnog usavršavanja nastavnika kao i da se u procesom evaluacije učinaka programa obuhvate i mišljenja dece i roditelja.

  Savetodavni odbor programa TUTORING SRBIJA čine, Iva Kljakić iz World Vision Serbia, Sandra Gucijan iz dnevnog lista Politika, Dragana Soćanin iz udruženja Roditelj i Zoran Zlatković iz Organizacije kreativnog okupljanja OKO.

  Za više informacija, molimo vas, posetite naš web site www.wb-institute.org ili našu FB stranu www.facebook.com/wbinstitute.

  Foto izvor: WEBIN

 • Raška, Srbija, 25.03.14.

  Pocetak tutoringa u Raski

  Prvi sastanak tutota/ki u Raški je održan 25. marta u Omladinskom klubu. Sastanku je prisustvovalo 12  tutora/ki kao i koordinator Kancelarije za mlade Đorđe Radoičić. Sastanak je vodila Ana Zečević, tim liderka tutora/ki, a na sastanku su svi tutori/ke podelili svoja iskustva u dosadašnjem radu sa decom, kakvu komunikaciju i odnose imaju sa decom, kakvu sa roditeljima i kako sarađuju sa školskim upravama. Razgovarano je i o tekućim izazovima u radu i komunikaciji. Predstavljeni su i prvi pristigli rezultati podučavanja. Tokom sastanka su izdefinisane i preporuke za dalji rad i dalju motivaciju dece u cilju postizanja što bolje saradnje i odnosa poverenja između dece i tutora/ki. 

  Za više informacija, molimo vas, posetite naš web site www.wb-institute.org/tutoring ili našu FB stranu www.facebook.com/wbinstitute.

  Foto izvor: KzM Raška

 • Novi Sad, 24.03.14.

  Foto 1 sa sastanka u NS

  Predstavnici/e visokih škola za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada, Vršca, Sremske Mitrovice i Kruševca i predstavnik WEBIN održali su u Novom Sadu koordinacioni sastanak. Sastanak se odnosio na  komparativnu studiju, uvodnu konferenciju i procenu potreba za unapređivanjem transverzalnih veština nastavnika. Određen je tim koji će pripremiti plan komparativnog istraživanja i dogovorena je sadržina i naziv konferencije. Univerzitet u Mariboru i WEBIN će pripremiti instrument za procenu potreba.

  Za više informacija, molimo vas posetite naš web site www.wb-institute.org/tutoring ili našu FB stranu www.facebook.com/wbinstitute.

  Photo source: WEBIN

 • Aleksinac, Srbija, 10.03.14.

  U Aleksincu je 06.03.2014. počelo podučavanje u okviru programa TUTORING SRBIJA. U program je uključeno po 15-oro tutora/ki i dece, a podučavanje se izvodi u osnovnoj školi Vožd Karađorđe.

  Učešće u programu podrazumeva individualni rad tutora/ke sa detetom osnovnoškolskog uzrasta, jednom sedmično u trajanju od 2 časa u prostoru škole u periodu od februara do kraja maja 2014. godine. Radi se sa decom koja imaju poteškoća u učenju ili visok broj izostanaka iz škole sa ciljem da im se pomogne da unaprede svoj uspeh u obrazovanju i spreči njihovo prerano napuštanje školovanja. Tokom ovog četvoromesečnog perioda rada sa detetom tutori/ke će imati i redovne mesečne zajedničke sastanke radi međusobne podele iskustava u radu sa decom.

  Tutori/ke će učestvovati u sesiji orijentacije, pre početka programa, a po završetku programa dobiće sertifikate i zahvalnice od WEBIN i Američke ambasade u Beogradu, sa opisom programa i angažmana koji su obavili.

  Program TUTORING SRBIJA sprovodi se u okviru projekta ’’Lokalna javno-privatna partnerstva za prevenciju preranog napuštanja školovanja’’ koji sprovodi Zapadnobalkanski institut WEBIN a finansira Američka ambasada u Beogradu.

  Za više informacija posetite naš sajt www.wb-institute.org/tutoring.

  image
 • Požarevac, Srbija, 05.03.14.

  Seminar Pozarevac 1 small Seminar Pozarevac 2 small

  U ponedeljak i utorak 03-04. marta 2014 Visoka tehnička škola iz Požarevca ugostila je 2. seminar o interaktivnoj nastavi koji je okupio preko 20 profesora/ki i asestenata/ki sa 8 visokoškolskih institucija iz Srbije i BiH koje učestvuju u AGRIVOC projektu. Seminar je držao profesor Radovan Kasarda sa Poljoprivrednog univerziteta u Nitri, Slovačka, koji je predstavio najbolje prakse u organizovanju interaktivne nastave na svom univerzitetu. Seminar je dizajniran na osnovu nalaza studije o proceni potreba koju je sproveo WEBIN.

  Tokom prvog radnog dana učesnici su slušali i diskutovali o savremenim vidovima organizacije i držanja nastave, o upotrebi audiovizuelnih sredstava, o diskusiji i orijentisanosti na razmišljanje i propitivanje kao i o značaju malih istraživačkih zadataka i radioničarskog rada i rada u malim grupama za bolje razumevanje i usvajanje znanja i veština. Tokom drugog radnog dana predstavljene su najbolje prakse u držanju interaktivne nastave na Univerzitetu u Nitri kao i slabosti i ograničenja sa kojima se oni susreću i planovima kako će ta ograničenja biti uklonjena. Učesnici iz Srbije i BiH pokušali su da na isti način sagledaju situaciju na svojim institucijama i pokušaju da definišu mehanizme za unapređenje nastavne metodike na svojoj katedri odnosno instituciji.

  Tokom drugog dana organizovan je i obilazak poljoprivrednog gazdinstva “Hrastovača“, vinarije “Živković“ i arheološkog nalazišta “Viminacijum“. Ovaj seminar organizovan je u okviru AGRIVOC projekta koji finansira Evropska komisija kroz TEMPUS program.

  Za više informacija posetite projektni website www.agrivoc.org i FB stranu www.facebook.com/Agrivocstudies.

  Foto: Visoka tehnička škola Požarevac

 • Vršac, 19.02.14.

  TEACH KOM D1 448x336

  Projekat ‘’TEACH: harmonizacija kurikuluma za obrazovanje vaspitača’’ počeo je uvodnim sastankom partnera koji se održava u Visokoj školi za obrazovanje vaspitača u Vršcu. Na sastanku učestvuju sve članice konzorcijuma uključujući instituciju domaćina, WEBIN, visoke škole za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada, Kruševca i Sremske Mitrovice kao i 3 partnera iz EU: Metropoliten Univerzitet iz Mančestera, Visoka pedagoška škola iz Baje u Mađarskoj i Pedagoški fakultet Univerziteta u Mariboru.

  Projekat ima za cilj da harmonizuje studijske programe za obrazovanje vaspitača na 4 visokoškolske ustavove u Srbiji kao i da unapredi nastavnu metodiku, transverzalne veštine i preduzetničke kompetencije nastavnika i studenata.

  Projekat će trajati 3 godine a koordinator projekta je Visoka škola za obrazovanje vaspitača ‘’Mihailo Palov’’ iz Vršca.

  Uskoro ćemo objaviti i adresu web sajta projekta i Facebook strane na kojima će biti objavljivane informacije i materijali sa projekta.

  Foto izvor: Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača Vršac

 • Raška, Srbija, 18.02.14.

  U Raški je 18. februara 2014. počelo podučavanje u okviru programa TUTORING SRBIJA. U program je uključeno po 13-oro tutora/ki i dece, a podučavanje će se vršiti u osnovnim školama “Sutjeska” i “Josif Pančić”.

  Učešće u programu podrazumeva individualni rad tutora/ke sa detetom osnovnoškolskog uzrasta, jednom sedmično u trajanju od 2 časa u prostoru škole u periodu od februara do kraja maja 2014. godine. Radi se sa decom koja imaju poteškoća u učenju ili visok broj izostanaka iz škole sa ciljem da im se pomogne da unaprede svoj uspeh u obrazovanju i spreči njihovo prerano napuštanje školovanja. Tokom ovog četvoromesečnog perioda rada sa detetom tutori/ke će imati i redovne mesečne zajedničke sastanke radi međusobne podele iskustava u radu sa decom i samopomoći u rešavanju tekućih izazova u radu sa decom. Stručan nadzor nad radom tutora vrši stručni tim koji čine pedagoškinje osnovnih škola, direktorka Centra za socijalni rad predstavnica Sekretarijata za obrazovanje i koordinator Kancelarije za mlade Raške.

  Tutori/ke su prošli sesiju orijentacije na kojoj su se detaljno uputili u proces podučavanja i rada sa decom a po završetku programa dobiće sertifikate i zahvalnice od WEBIN i Američke ambasade u Beogradu, sa opisom programa i angažmana u zajednici.

  Program TUTORING SRBIJA pilotiramo u okviru projekta ’’Lokalna javno-privatna partnerstva za prevenciju preranog napuštanja školovanja’’ koji sprovodi Zapadnobalkanski institut WEBIN a finansira Američka ambasada u Beogradu.

  Za više informacija posetite stranu www.wb-institute.org/tutoring odnosno našu FB stranu www.facebook.com/wbinstitute.

  Foto: KzM Raška

   

  image
 • Beograd, 04.02.14.

  Preselili smo se na novu adresu. Od sada nas možete naći na adresi Đorđa Jovanovića 13 (kod Bitef teatra).

  Nova lokacija WEBIN 2014

 • Beograd, 25.01.14.

  Zapadnobalkanski institut WEBIN ugostio je u subotu 25. januara drugi regionalni sastanak posvećen pripremi projektnog predloga za poziv za dostavljanje projekata u okviru programa HORIZONT 2020, podoblast: ”Bezbednost ishrane i održiva poljoprivreda”.

  Na sastanku su definisane teme i radni paketi za dva predloga projekta i dogovorene su dalje aktivnosti u vezi širenja konzorcijuma.

  Sledeće institucije čine konzorcijum: Univerzitet ‘’Džemal Bijedić’’ Agromediteranski fakultet u Mostaru, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Poljoprivredni fakultet, Megatrend Univerzitet Fakultet za biofarming u Bačkoj Topoli, Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje, Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu i Zapadnobalkanski institut WEBIN. Konzorcijum će tokom narednih meseci biti proširen institucijama iz EU i trećih zemalja iz oba sektora – neprofitnog i MSP (SMEs).

  Za više informacija molimo vas posetite naš website www.wb-institute.org ili našu FB stranu www.facebook.com/wbinstitute.

   

  #horizon2020, #poljoprivreda

  image
 • Beograd, 23.01.14.

  Screening Ch 2 01.2014 448 x 336

  Skrining usklađenosti propisa Srbije sa pravnim tekovinama EU za pregovaračko poglavlje 2 – ‘’Sloboda kretanja radnika’’ održan je u četvrtak 23. januara u Briselu, dva dana nakon zvaničnog početka pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

  U direktnom prenosu preko live stream-a, skrining su pratile i zainteresovane strane iz Srbije a domaćin događaja bilo je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Praćenju skrininga u Beogradu prisustvovali su i predstavnici WEBIN.

  Tokom sastanka eksplenatornog skrininga, predstavljeni su opšti principi pristupa tržištu radne snage EU  (Odluke i Direktive Evropskog Parlamenta i Saveta u vezi sa slobodnim kretanjem ljudi i radne snage), regulativa koja reguliše rad EURES, pitanja iz domena koordinacije sistema socijalne zaštite, kao i regulativa u vezi sa ‘’Evropskim kartonom zdravstvenog osiguranja’’.

   Foto izvor: WEBIN

 • Vranje, Aleksinac i Raška, 15.01.14.

  Konkursi za tutore/ke na programu TUTORING SRBIJA koji se sprovodi u Vranju, Aleksincu i Raški, završeni su polovinom januara 2014. Ukupno 70 studenata/kinja i omladinskih radnika/ca prijavilo se za učešće u programu podučavanja učenika/ca u osnovnoj školi koji su u riziku od preranog napuštanja školovanja.

  Konkurse su raspisala i sprovela javno-privatna partnerstva za prevenciju preranog napuštanja školovanja (JPP) koja su krajem 2013. godine formirana u Vranju, Aleksincu i Raški.

  Učešće u programu podrazumeva individualni rad tutora/ke sa detetom osnovnoškolskog uzrasta, jednom sedmično u trajanju od 2 časa u prostoru škole u periodu od februara do maja 2014. godine. Radi se sa decom koja imaju poteškoća u učenju ili visok broj izostanaka iz škole sa ciljem da im se pomogne da unaprede svoj uspeh u obrazovanju i spreči njihovo prerano napuštanje školovanja. Tokom ovog četvoromesečnog perioda rada sa detetom tutori/ke će imati i redovne mesečne zajedničke sastanke radi međusobne podele iskustava u radu sa decom.

  Tutori/ke će učestvovati u sesiji orijentacije, pre početka programa, a po završetku programa dobiće sertifikate i zahvalnice od WEBIN i Američke ambasade u Beogradu, sa opisom programa i angažmana koji su obavili.

  Program TUTORING SRBIJA sprovodi se u okviru projekta ’’Lokalna javno-privatna partnerstva za prevenciju preranog napuštanja školovanja’’ koji sprovodi Zapadnobalkanski institut WEBIN a finansira Američka ambasada u Beogradu.

  Za više informacija posetite naš sajt www.wb-institute.org/tutoring i FB stranu www.facebook.com/wbinstitute.

  image
 • Beograd, Srbija, 06.01.14.

  AGRIVOC SITE UPDATED

  Poštovane kolege i koleginice,

  želimo da vas informišemo da je projektni sajt www.agrivoc.org ažuriran i dopunjen sa novim informacijama o projektnim aktivnostima i postignućima. Između ostalog, na web sajtu možete videti zapisnike sa svih projektnih sastanaka, radionica i događaja, fotografije kao i finalne planove reforme kurikuluma preko 17 studijskih programa na 8 institucija u Srbiji i BiH kao i planove unapređenja praktične nastave.

  Za više informacija posetite www.agrivoc.org ili FB stranu www.facebook.org/agrivocstudies

  #westernbalkans, #vocationalstudies, #webin, #agriculture, #agrifood

 • Beograd, Srbija, 04.01.14.

  H2020 BGD mtg

  Zapadnobalkanski institute WEBIN ugostio je u Beogradu sastanak posvećen program HORIZONT2020 na kojem je dogovoreno formiranje regionalnog AGRIFOOD konzorcijuma visokoškolskih i neprofitnih institucija kao i da se pripremi i podnese predlog projekta za prošlonedeljni konkurs objavljen u okviru HORIZONT 2020, podoblast: ‘’Bezbednost ishrane i održiva poljoprivreda’’. Institucija koordinator svih aktivnosti među partnerima biće Zapadnobalkanski institut WEBIN.

  Sledeće institucije čine konzorcijum: Univerzitet ‘’Džemal Bijedić’’ Agromediteranski fakultet u Mostaru, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Poljoprivredni fakultet, Megatrend Univerzitet Fakultet za biofarming u Bačkoj Topoli, Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje, Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu i Zapadnobalkanski institut WEBIN. Konzorcijum će tokom narednih meseci biti proširen institucijama iz EU i trećih zemalja iz oba sektora – neprofitnog i MSP (SMEs).

  Prezentaciju podoblasti: ”Bezbednost ishrane i održiva poljoprivreda” možete preuzeti na sledećem linku: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/ppt_Radni-program-2014-15-AGRIFOOD-oblast_jan-2014.pdf

  Za više informacija i praćenje daljeg razvoja u vezi sa pomenutim, molimo Vas posetite naš website www.wb-institute.org ili našu FB stranuwww.facebook.com/wbinstitute.

  #Westernbalkans#Zapadnibalkan#WEBIN#Horizon2020#Agriculture#Poljoprivreda#Agrifood

   Foto izvor: WEBIN

   

 • Beograd, Srbija, 03.01.14.

  Prsc_HOR 2020 jan 2014 hosted by WEBIN

  U subotu 04. januara 2014. od 13h bićemo domaćini prvom radnom sastanku institucija iz regiona Zapadnog Balkana koje će učestvovati u pripremi projektnog predloga u okviru programa HORIZON 2020. Na sastanku ćemo predstaviti Radni program za 2014-2015. godinu i podoblast: ’’Društveni izazovi: sigurnost hrane i održiva poljoprivreda’’. Učesnici/ce sastanka biće predstavnici/ce visokoškolskih institucija iz Srbije i BiH.  Powerpoint prezentaciju programa možete naći na ovm linku na našem sajtu i našoj Facebook strani na www.facebook.com/wbinstitute.

  Ukoliko želite da pratite predstavljanje programa HORIZON 2020, putem Skype veze, pošaljite nam mail na office@wb-institute.org.

   

 • Brisel, EU, 21.12.13.
 • Raška, Srbija, 12.12.13.

  Javno-privatno partnerstvo za smanjenje preranog napuštanja školovanja u Raški u saradnji sa Zapadnobalkanskim institutom, uz podršku Američke ambasade u Srbiji, raspisalo je konkurs za volontere/ke-tutore/ke za učeššće u programu TUTORING SRBIJA.

  Ukoliko želiš da budeš tutor/ka i učestvuješ u programu TUTORING u opštini Raška, elektronsku prijavu možeš popuniti ovde: http://www.raska.gov.rs/index.php/2013-07-15-16-17-53/347-tutoring2014.

   

  ŠTA ĆE SE RADITI U PROGRAMU?

  Učešće u programu podrazumeva individualni rad volontera/ke-tutora/ke sa detetom osnovnoškolskog uzrasta, jednom sedmično u trajanju od 2 časa u prostoru škole u periodu od februara do maja 2014. godine. Radi se sa decom koja imaju poteškoća u učenju ili visok broj izostanaka iz škole sa ciljem da im se pomogne da unaprede svoj uspeh u obrazovanju i spreči njihovo prerano napuštanje školovanja. Tokom ovog četvoromesečnog perioda rada sa detetom volonteri/ke-tutori/ke će imati i redovne mesečne zajedničke sastanke radi međusobne podele iskustava u radu sa decom.

  Volonteri/ke-tutori/ke će učestvovati u treningu orijentacije, pre početka programa, a po završetku programa dobiće sertifikate i zahvalnice od Zapadnobalkanskog instituta i Američke ambasade u Beogradu, sa opisom programa i angažmana koji su obavili.

  KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

  Na konkurs se mogu prijaviti svi mladi od 18-30 godina starosti, koji obezbede jednu preporuku, koji žele da pomognu deci u osnovnoj školi da unaprede svoje ishode učenja, a naročito studenti/kinje i omladinski radnici/e.

  KAKO SE PRIJAVITI?

  Ukoliko želiš da učestvuješ u programu kao volonter/ka-tutor/ka, obezbedi 1 preporuku i  popuni elektronsku prijavu ovde. Konkurs je otvoren do 07.01.2014. godine. Rezultati konkursa će biti objavljeni početkom januara 2014. godine, a kandidati/kinje će biti kontaktirani putem e-mail-a.

  Sva pitanja u vezi sa programom i prijavom možete postaviti Đorđu Radoičiću, koordinatoru Kancelarije za mlade na e-mail adresu: kzmraska(at)gmail.com ili Jeleni Bubanji iz Zapadnobalkanskog instituta na jelena.bubanja(at)wb-institute.org.

  O PROGRAMU TUTORING SRBIJA

  TUTORING SRBIJA je program prevencije ranog napuštanja školovanja. Cilj programa je da doprinese smanjenju stope ranog napuštanja školovanja (drop out-a) u osnovnim školama u Srbiji dok istovremeno promoviše jednake šanse za sve, volonterski rad u zajednici, kulturu solidarnosti i tolerancije. Više informacija o programu možete naći na adresi: www.wb-institute.org/tutoring/

  image

 • Hodmezovašarhej, Mađarska, 10.12.13.

  IMG_20131210_100421_534

  U toku je druga studijska poseta na AGRIVOC projektu čiji je domaćin Univerzitet u Segedinu, Poljoprivredni fakultet u Hodmezovašarheju. Tema ove studijske posete je reforma praktične nastave na poljoprivrednim strukovnim visokoškolskim institucijama. Tokom studijske posete Poljoprivrednom fakultetu u Hodmezovasarhely profesori poljoprivrednih škola i fakulteta u Srbiji i BiH predstavili planove reforme studentske prakse. Drugog dana studjske posete učesnici obišli oglednu farmu na kojoj studenti fakulteta u Hodmezovašarheju obavljaju praksu. Studijska poseta se završava sutra, 11. decembra 2013.

  Studijska poseta je deo TEMPUS AGRIVOC projekta. Za više informacija molimo vas da posetite projektnu web stranu www.agrivoc.org ili Facebook stranu www.facebook.com/Agrivocstudies.

  Foto izvor: WEBIN

 • Aleksinac, Srbija, 09.12.13.

  Javno-privatno partnerstvo za smanjenje preranog napuštanja školovanja u Aleksincu u saradnji sa Zapadnobalkanskim institutom, uz podršku Američke ambasade u Srbiji, raspisalo je konkurs za volontere/ke-tutore/ke za učeššće u programu TUTORING SRBIJA.

  Ukoliko želiš da budeš tutor/ka i učestvuješ u programu TUTORING u Aleksincu, elektronsku prijavu možeš popuniti ovde:http://www.aleksinac.org/index.php/component/content/article/33-oglasna-tabla/konkursi/261-tutoring-srbija-2014.

  image
 • Brisel, EU, 07.12.13.

  EU_flag_yia_EN 314

  Evropska komisija će kroz program ”Mladi u akciji” finansirati obuku predstavnika/ca omladinskih organizacija iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Slovenije za pisanje Nacionalnog omladinskog izveštaja – dokumenta o sprovođenju Evropske omladinske strategije. Obuka će biti organizovana u maju 2014. godine u Srbiji. Obuka je deo projekta YOUPA ”Participacija mladih: više od fraze” koji sprovodi Zapadnobalkanski institut WEBIN u partnerstvu sa krovnim organizacijama mladih Srbije (KOMS), Hrvatske (MMH), Slovenije (MSS) i Makedonije (SEGA) i Centrom za građansko obrazovanje iz Crne Gore.

  Više informacija o projektu videti na: http://www.wb-institute.org/projects/. Kontakt osoba za projekat je Jelena Bubanja, e-m: jelena.bubanja(at)wb-institute.org.

 • Vranje, Aleksinac, Raška, Srbija, 22.11.13.

  Tokom protekle nedelje u Aleksincu, Raški i Vranju održan je drugi krug radionica o formiranju javno-privatnog partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja. Na radionicama su učestvovali svi lokalni partneri ključni za osnovno obrazovanje u lokalnoj zajednici: predstavnici opštinske/gradske uprave, centara za socijalni rad, osnovnih škola i visokoškolskih ustanova, kancelarija za mlade i udruženja.

  Cilj radionica je bio da se pripremi osnivanje javno-privatnog partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja u opštini Raška, opštini Aleksinac i gradu Vranju i definišu akcioni planovi za sprovođenje programa TUTORING SRBIJA u ova tri grada.

  Radionicama u Aleksincu i Raški prisustvovali su i predstavnici Američke ambasade – gdin Rajan Roulends i gđa Marija Bjelopetrović koji su istakli zahvalnost lokalnim partnerima za veliku podršku na koju je program TUTORING SRBIJA naišao u njihovim lokalnim zajednicama kao i važnost vitalnih javno-privatnih partnerstava za uspešnu realizaciju programa.

  Na radionicama je dogovoreno potpisivanje Memoranduma o osnivanju JPP u sva tri grada, definisan je period kada će biti organizovana obuka za predstavnike JPP u sva tri grada i definisani su akcioni planovi za sporovđenje programa.

  Ovim radionicama uspešno smo završili prvu fazu: kreiranje lokalnog mehanizma (javno-privatnog partnerstva) koje će biti odgovorno za sprovođenje programa TUTORING SRBIJA u drugoj fazi koja počinje u decembru.

  U narednom periodu će u sva tri grada biti objavljeni konkursi za tutore. Konkursi će biti objavljeni na web stranicama opština i kancelarija za mlade.

  Materijale sa radionice možete naći i downloadovati na Tutoring strani www.wb-institute.org/tutoring.

  Više informacija videti na Facebook strani: www.facebook.com/wbinstitute ili se obratite Jeleni Bubanji na jelena.bubanja(at)wb-institute.org.

  Radionice su organizovane u okviru projekta ’’Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ koji sprovodi Zapadnobalkanski institut WEBIN a finansira Ambasada SAD u Republici Srbiji.

 • Mostar, Bosna i Hercegovina, 12.11.13.

  BiH 420x280

  Projektni tim iz Zapadnobalkanskog instituta WEBIN boravio je u u periodu od 06-11. novembra u Bosni i Hercegovini na poziv Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara radi planiranja regionalnih projekata i inicijativa i jačanja regionalne saradnje.  Tokom trodnevnog boravka na Univerzitetu Džemal Bijedić, projektni tim WEBIN detaljno se upoznao sa strukturom i načinom funkcionisanja fakulteta i sa fakultetskom infrastrukturom. Poseban akcenat je stavljen na projektni potencijal fakulteta i međunarodnu saradnju Univerziteta. Dogovoreni su različiti aspekti saradnje kako u BiH tako i u regionu a najavljeno je potpisivanje i sporazuma o saradnji.

  Tokom boravka u  BiH projektni tim Zapadnobalkanskog instituta WEBIN boravio je i na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa kojim je takođe dogovrena intenzivna saradnja i najavljeno potpisivanje sporazuma o saradnji.

  Prilikom boravka u Sarajevu organizovan je sastanak predstavnika Zapadnobalkanskog instituta WEBIN i Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru sa predstavnicima američke fondacije World Vision BiH sa sedištem u Sarajevu na kojem su razmatrane mogućnosti za saradnju u domenu obrazovanja i ekonomskog osnaživanja ranjivih kategorija građana u BiH.

  Jačanje saradnje sa institucijama u BiH deo je šireg procesa jačanja regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu između obrazovnih, naučnih, privrednih i civilnih javnih i privatnih institucija u pravcu stvaranja mreže institucija sa dovoljno snažnim kapacitetom da učestvuju u najsloženijim i najzahtevnijim Evropskim projektima u domenu obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja. Ovom posetom WEBIN-ovog projektnog tima BiH, započeto je stvaranje regionalne grupe za praćenje novoustanovljenih evropskih programa ”Horizont 2020” i ”Erasmus +”.

  #Zapadnobalkanski institut, #WEBIN, #Regionalna saradnja, #Prekogranična saradnja

   

   

 • Beograd, Srbija, 11.11.13.

  Projekat TEACH: ’’Harmonizacija kurikuluma za obrazovanje vaspitača u Srbiji’’ koji će biti finansiran u okviru TEMPUS VI biće započet u decembru 2013. Projekat će biti sproveden u Republici Srbiji u Vršcu, Beogradu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Kruševcu u periodu od 3 godine (01. decembar 2013. – 30. novembar 2016.). Ukupan budžet projekta iznosi 603,138.11 EUR.

  TEACH projekat treba da omogući harmonizaciju strukovnih studija za obrazovanje vaspitača na 4 visoke škole strukovnih studija u Srbiji.

  Specifični ciljevi projekta jesu: a) harmonizovati kurikulume kroz identifikaciju optimalnog modela i razvoj planova za harmonizaciju kurikuluma; b) implementirati harmonizovane kurikulume kroz process akreditacije i upis prve generacije studenata (na harmonizovane studijske programe); c) unaprediti transverzalne veštine nastavnika/ca kroz obuku trenera (ToT) i lokalne trening sesije za nastavno osoblje na institucijama; d) unaprediti nastavnu metodiku i preduzetničke kompetencije nastavnika/ca  kroz identifikovanje ishoda učenja i metoda;

  Konzorcijum koji će sprovoditi projekat čine sledeće institucije:

  1. Visoka škola za obrazovanje vaspitača ”Mihailo Palov” Vršac (VSVS) (koordinator)
  2. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu (VSVKS)
  3. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača (VSVNS)
  4. Visoka škola za obrazovanje vaspitača strukovnih studija (VSSM)
  5. Zapadnobalkanski institut (WEBIN) (ranije: Zapadnobalkanski socio-ekonomski centar, WB-SEC)
  6. Metropoliten Univerzitet u Mančesteru, UK (MMU)
  7. Univerzitet u Mariboru, Slovenija (UM)
  8. Univerzitet u Baji, Mađarska (EJF)

   

  Uskoro više detalja…

  image
 • Beograd, Srbija, 06.11.13.

  Mreza organizacija za decu Srbije-MODS - large web pic

  U Beogradu je 06.11. 2013. godine održana prva skupština Mreže organizacija za decu Srbije – MODS. Na dnevnom redu su bile prezentacija Nacionalne mreže za decu iz Bugarske, kao i prezentacija izveštaja o radu MODSa i izveštaja o evaluaciji rada MODSa. Posle rada u plenumu su se prisutni podelili i u malim grupama planirali rad tematskih grupa „Dete i porodica“ i „Obrazovanje i participacija dece“ u 2014.

  Više informacija dostupno na: http://zadecu.org/?p=2181#

 • Brisel, EU, 22.10.13.

  Izvršna agencija EACEA objavila je odluku o selekciji projekata koji će biti finansirani u okviru TEMPUS VI poziva. Listu projekata možete naći ovde.

  Očekuje se da implementacija odobrenih projekata započne 01. decembra 2013. godine.

  Visokoškolske institucije iz Srbije učestvuju u 18 odabranih projekata. Među odabranim projektima je i projekat TEMPUS TEACH u kojem učestvuje i WEBIN. Ukupna vrednost projekata koji uključuju institucije iz Srbije je oko 10 miliona EUR.

  Više informacija možete naći ovde: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/results_compendia/results_en.php.

  image
 • Bačka Topola, Srbija, 21.10.13.

  agrivoc

  Fakultet za biofarming Megatrend univerziteta u Bačkoj Topoli (FBF) ugostio je u periodu od 21-23. oktobra drugu radionicu posvećenu reformi kurikuluma u okviru AGRIVOC projekta. Učesnici radionice bili su profesori i predavači na visokoškolskim institucijama iz Srbije i BiH koji su rukovodili procesom pripreme plana reforme kurikuluma studijskih programa na matičnoj instituciji.

  Na početku radionice predstavljena je publikacija: ”Komparativna studija o indikatorima studijskih programa poljoprivrede” kreirana u okviru ovog projekta koju je objavio Fakultet za biofarming zajedno sa Visokom poljoprivredno-prehrambenom školom iz Prokuplja.

   

   

  Tokom prvog i drugog dana radionice, prezentovani su finalni planovi reforme kurikuluma ukupno 17 studijskih programa i 3 modula na 8 visokoškolskih institucija u Srbiji i BiH. Institucije su prezentovale planove za sledeće programe i module:

  • Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac (VTSPO): 1. Poljoprivreda; 2. Prehrambena tehnologija
  • Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje (VPPŠ) (koordinator): 1. Prehrambena tehnologija; 2. Ratarstvo i povrtarstvo; 3. Stočarstvo; 4. Voćarstvo i vinogradarstvo; 5. Zaštita bilja;
  • Visoka poljoprivredna škola Šabac (VPSSA): 1. Stočarstvo; 2. Zaštita bilja; 3. Ratarstvo i povrtarstvo; 4. Voćarstvo i vinogradarstvo;
  • Visoka tehnička škola u Vranju (VSVR): 1. Prehrambena tehnologija;
  • Fakultet za biofarming Megatrend Univerzitet (FBF): 1. Biofarming;
  • Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar (DBU): 1. Povrtlarsko-cvijećarski; 2. Voćarsko-vinogradarski;
  • Poljoprivredni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo (UES): 1. Poljoprivreda – opšti modul; 2. Poljoprivreda – biljna proizvodnja; 3. Poljoprivreda – animalna proizvodnja;
  • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci (UNIBL): 1. Ratarstvo i povrtarstvo;

   

  Detaljni planovi reforme biće uskoro dostupni na projektnom web sajtu www.agrivoc.com u ”download” sekciji.

   

  Drugog i trećeg dana učesnici dobili priliku da obiđu eko gazdinstvo u Bačkoj Topoli u mestu Donji Tavankut na kojem se organski uzgajaju različite sorte voća, povrća i žitarica, kao i Goranski rasadnik u Subotici. Tokom posete rasadniku, goste je pratila i kamera ECO YU TV iz Subotice.

  Poslednja radionica posvećena reformi kurikuluma biće održana u Istočnom Sarajevu u maju 2014. godine.

   

  Projekat AGRIVOC sprovodi konzorcijum 15 institucija a finansira Evropska komisija kroz TEMPUS program. Više informacija o ovom projektu možete naći na www.agrivoc.com ili fejsbuk strani projekta https://www.facebook.com/Agrivocstudies?ref=hl.

  Poseta Goranskom rasadniku // Visit to Goranski Plant Nursery

 • Raška Srbija, 17.10.13.

  IMG_20131017_140624_626

  U četvrtak 17. oktobra, opštinska uprava Raške u svečanoj sali ugostila je 1. radionicu o formiranju javno-privatnog partnerstva u opštini. Veliki broj lokalnih aktera je uzeo učešće u radionici uključujući predstavnike Opštinske uprave – Sekretarijata za obrazovanje, Kancelarije za mlade, Centra za socijalni rad, OŠ Sutjeska, OŠ OŠ Josif Pančić iz Baljevca i NVO CentRa.

  Cilj radionice je bio da se naprave prvi koraci u formiranju javno-privatnog partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja u opštini Raška. Predstavnici WEBIN vodili su radionicu na način koji je učesnicima omogućio da:
  a) bolje razumeju program TUTORING SRBIJA
  b) bolje razumeju nadležnosti i uloge javnih i privatnih institucija u domenu osnovnog obrazovanja i rada sa osnovcima u opštini Raška
  c) dogovore uloge i međusobni odnosi prisutnih institucija u sprovođenju programa TUTORING SRBIJA u opštini Raška.

  Skup je na početku pozdravila gđa Vesna Kurandić, predstavnica opštinske uprave zadužena za obrazovanje istakavši značaj prevencije preranog napuštanja školovanja za u opštinu Raška i značaj formiranja javno-privatnog partnerstva.

  Radionica je trajala 3 sata i dogovoreno je održavanje nove radionice u novembru mesecu.

  Materijale sa radionice možete naći i downloadovati na Tutoring strani www.wb-institute.org/tutoring.

  Više informacija videti na Facebook strani: www.facebook.com/wbinstitute

  Facebook strana Kancelarije za mlade opštine Raška:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.451929458249039.1073741876.289099207865399&type=1

  Foto izvor: WEBIN

 • Aleksinac, Srbija, 16.10.13.

  al8

  U sredu 16. oktobra, opštinska uprava Aleksinca u svečanoj sali ugostila je 1. radionicu o formiranju javno-privatnog partnerstva u opštini Aleksinac. Na radionici su učestvovali predstavnici Opštinske uprave, Kancelarije za mlade, Centra za socijalni rad, OŠ Vožd Karađorđe, Društvo za razvoj kreativnosti Aleksinac kao i Visoke škole za strukovne vaspitače iz Aleksinca i Studentskog parlamenta.

  Cilj radionice je bio da se naprave prvi koraci u formiranju javno-privatnog partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja u opštini Aleksinac. Predstavnici WEBIN i Društva za razvoj kreativnosti vodili su radionicu na način koji je učesnicima omogućio da:
  a) bolje razumeju program TUTORING SRBIJA
  b) bolje razumeju nadležnosti i uloge javnih i privatnih institucija u domenu osnovnog obrazovanja i rada sa osnovcima u opštini Aleksinac
  c) dogovore uloge i međusobni odnosi prisutnih institucija u sprovođenju programa TUTORING SRBIJA u opštini Aleskinac.

  Skup je na početku pozdravila gđa Danijela Petković, sekretarka Skupštine opštine Aleksinac, istakavši značaj prevencije preranog napuštanja školovanja za opštinu Aleksinac i značaj formiranja javno-privatnog partnerstva.

  Radionica je traja 3 sata i dogovoreno je održavanje nove radionice u drugoj polovini novembra meseca.

  Ovom prilikom potpisan je i Sporazum o saradnji između WEBIN i Opštine Aleksinac.

  Materijale sa radionice možete naći i downloadovati na Tutoring strani www.wb-institute.org/tutoring.

  Više informacija videti na: www.wb-institute.org

  Foto izvor: WEBIN

 • Vranje, Srbija, 14.10.13.

  IMG_20131014_152325_674

  U ponedeljak 14. oktobra, gradska uprava Vranja u svečanoj sali ugostila je 1. radionicu o formiranju javno-privatnog partnerstva u gradu Vranju. Veliki broj lokalnih aktera je uzeo učešće u radionici uključujući predstavnike Gradske uprave, Kancelarije za mlade, gradskog Sekretarijata za obrazovanje, Centra za socijalni rad, OŠ J.J. Zmaj, OŠ Dositej Obradović, NVO MODUS, NVO NEXUS, UG Život, Pedagoškog fakulteta u Vranju, Visoke tehničke škole, CARITAS LUXEMGURG – kancelarija u Srbiji i drugih institucija.

  Cilj radionice je bio da se naprave prvi koraci u formiranju javno-privatnog partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja u gradu Vranju. Predstavnici WEBIN vodili su radionicu na način koji je učesnicima omogućio da:
  a) bolje razumeju program TUTORING SRBIJA
  b) bolje razumeju nadležnosti i uloge javnih i privatnih institucija u domenu osnovnog obrazovanja i rada sa osnovcima u gradu Vranju
  c) dogovore uloge i međusobni odnosi prisutnih institucija u sprovođenju programa TUTORING SRBIJA u gradu Vranju.

  Skup je na početku pozdravila gđa Maja Ristić, članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje i kulturu istakavši značaj prevencije preranog napuštanja školovanja za grad Vranje i značaj formiranja javno-privatnog partnerstva.

  Radionica je traja 3 sata i dogovoreno je održavanje nove radionice u 3. nedelji novembra meseca.

  Materijale sa radionice možete naći i downloadovati na Tutoring strani www.wb-institute.org/tutoring.

  Više informacija videti na: www.wb-institute.org

  Foto izvor: WEBIN

 • Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 12.10.13.

  Poljoprivredni fakultet Banjalučkog Univerziteta ugostio je od 09-11. oktobra 2013 godine 2. redovni sastanak Upravnog odbora AGRIVOC projekta Osim institucije domaćina, prisutni su bili još i: UES – Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, VPPŠ – Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje, VPSSA – Visoka poljopriivredna škola strukovnih studija Šabac i WEBIN – Zapadnobalkanski institut.

  Tokom trodnevnog sastanka, članovi UO su prisustvovali i svečanosti obeležavanja 21. godišnjice Poljoprivrednog fakulteta (više o tome videti ovde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.589602091097942.1073741848.556802221044596&type=1).

  Zapisnik sa sastanka i druge materijale možete naći na projektnom website www.agrivoc.org ili projektnoj FB strani www.facebook.com/Agrivocstudies.

  AGRIVOC projekat finansira Evropska komisija kroz Tempus program.

 • Vranje, Aleksinac, Raška, Srbija, 09.10.13.

  Tutoring USA flag

  U nedelji od 14-19. oktobra u Vranju, Aleksincu i Raški biće održane prve radionice o pilotiranju programa TUTORING SRBIJA. Na ovim radionicama započećemo formiranje gradskih javno-privatnih partnerstava koja će od 01. februara 2014. godine biti odgovorna za sprovođenje programa u svom gradu.

  Cilj radionica je da se u 3 grada – Raškoj, Aleksincu i Vranju, formiraju funkcionalna lokalna javno-privatna partnerstva za sprovođenje programa TUTORING SRBIJA.

  Radionica 1:

  Tokom prve radionice postojaće 3 sesije. Prva sesija je uvod u program TUTORING SRBIJA. Ova sesija će učesnike upoznati sa programom, ciljevima, principima, načinom rada, koracima u sprovođenju programa, itd. Druga sesija će biti analiza i razumevanje nadležnosti učensika JPP u osnovnom obrazovanju. Treća sesija se odnosi na definisanje konkretnih uloga učensika JPP u programu TUTORING SRBIJA kroz uparivanje koraka u sprovođenju programa sa institucionalnim nadležnostima, definisanje vremenskog okvira aktivnosti i redosleda koraka kao i definisanje mehanizama uspešne koordinacije, komunikacije i saradnje među učesnicima JPP. Na ovoj sesiji će se identifikovati vremenski periodi u kojima svaka pojedinačna aktivnost treba da bude realizovana, kao i redosled po kome se aktivnosti sprovode.

  Radionica 2:

  Drugu radionicu čini 5 sesija. Prva sesija će biti posvećena otvorenim pitanjima sa prve radionice i dodatnim pojašnjenjima. Druga sesija će biti fokusirana na analizu potreba za obukom (pružanje obuke tutorima, stručna podrška tutorima i supervizija njihovog rada, monitoring i evaluacija). Treća sesija će biti posvećena materijalima za sprovođenje programa, njihovoj primeni i upotrebi. Četvrta sesija biće posvećena promociji programa u lokalnoj zajednici: mediji – institucije – roditelji i deca.Poslednja sesija biće posvećena finalizovanju Smernica i Akcionih planova za sprovođenje programa.

  Više informacija možete dobiti od Jelene Bubanje jelena.bubanja(at)wb-institute.org.

 • Beograd, Srbija, 30.09.13.

  Novi program EU za saradnju u oblasti obrazovanja, mladih i sporta za period od 2014-2020 godine

  Za period od 2014-2020. godine Evropska komisija planira pokretanje novog programa koji bi obuhvatio oblasti obrazovanja, mladih i sporta. Preliminarne informacije o programu su dostupne na sajtu Evropske komisije, a očekuje se da sam program bude usvojen do kraja ove godine. Kada Evropski parlament i formalno odobri novi program, biće raspisani prvi konkursi za projekte, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

  Novi program će naslediti tri programa za obrazovanje u kojima je Srbija do sada učestvovala – Tempus, Erazmus Mundus i Program za celoživotno učenje, kao i program Mladi u akciji. Novina je da će unutar njega biti moguće i finansiranje manjeg broja aktivnosti iz oblasti sporta.

  Kada je reč o mogućnostima iz oblasti obrazovanja koje će biti dostupne ustanovama i pojedincima iz Srbije, očekuje se da u prvim godinama programa bude moguće konkurisanje za:

  • projekte koji imaju za cilj modernizaciju sistema visokog obrazovanja (radni naziv „projekti za izgradnju kapaciteta“) koji će najverovatnije imati pravila za konkurisanje slična Tempus programu;
  • projekte koji imaju za cilj uspostavljanje zajedničkih master programa;
  • projekte čiji je jedini cilj razmena studenata, nastavnika i administrativnog osoblja i to bilateralno (kao dosadašnji Erazmus), između dve visokoškolske ustanove i putem mreža (primer Bazileus);
  • stipendije za državljane Republike Srbije koji žele da pohađaju čitave master studije na univerzitetima u EU;
  • projekte koji u fokusu imaju evropske integracije, koji predstavljaju nastavak Žan Mone potprograma.

  Pored navedenog, predviđena je i mogućnost podrške razvoju obrazovnih politika.

  Više informacija o novom programu dostupno je na sajtu Evropske komisije:

  http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

  http://ec.europa.eu/education/news/20130719-erasmus-plus-preparation_en.htm

  (Informacija preuzeta sa sajta TEMPUS kancelarije u Srbiji www.tempus.ac.rs)

   

 • Atina Grčka, 24.09.13.

  IMG_20130921_214100_298 IMG_20130923_151639_644

  U toku je reforma kurikuluma studijskih programa iz 5 poljoprvrednih i prehrambenih oblasti na 8 visokoškolskih institucija u Srbiji i BiH. Tim povodom smo posetili Poljoprivredni univerzitet u Atini (www.aua.gr). Predstavnici 8 institucija iz Srbije (Visoke škole iz Prokuplja, Vranja, Šabca, Požarevca i fakultet iz Bačke Topole) i BiH (Univerziteti u Banja Luci, Istočnom Sarajevu u Džemal Bijedić u Mostaru) prezentovali su šta planiraju i dokle su stigli u reformi kurikuluma kolegama iz drugih institucija kao i domaćinima iz AUA. WEBIN je dizajnirao sadržaj studijske posete i facilitirao dosadašnji proces reforme kurikuluma. Više informacija možete naći na www.agrivoc.com.

  Foto izvor: WEBIN

 • Niš Srbija, 23.09.13.

  Potpisivanjem Memoranduma o saradnji, WEBIN je pristupio u punopravno članstvo Mreže organizacija za decu Srbije (MODS) kao 84. organizacija članica.

  MODS je nacionalna mreža organizacija koje se bave unapređivanjem položaja dece i funkcioniše kroz 2 tematske grupe – ”Deca i porodica” i ”Obrazovanje i participacija dece”.

  Tematska grupa ”Deca i porodica” se bavi pitanjem siromaštva i socijalne isključenosti dece i pružanjem sveobuhvatne podrške za život deteta u porodičnom okruženju dok se tematska grupa ”Obrazovanje i participacija dece” bavi pitanjem dostupnog, kvalitetnog formalnog i neformalnog obrazovanja, promocijom inkluzivnog koncepta, promocijom značaja participativne uloge dece i pitanjima koja se odnose na rani razvoj dece.

  Pokretač Mreže je Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub, iz Niša gde je locirano i sedište Sekretarijata Mreže. Više informacija o mreži možete naći na web sajtu: www.zadecu.org.

   

  image
 • Beograd, Srbija, 13.09.13.

  TS na TV Kopernikus 1 600

  U petak 13. septembra 2013. u emisiji ”Jutro online” na TV Kopernikus 1, Marko Stojanović iz WEBIN i voditeljka Jasna Božić razgovarali o problemu preranog napuštanja školovanja i programu TUTORING SRBIJA koji se pilotira u 8 osnovnih škola u Vranju, Raški i Aleksincu. Pilotiranje je omogućeno kroz projekat ”Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja” koji finansira Ambasada SAD u Republici.

  Foto izvor: WEBIN

 • Vranje, Srbija, 11.09.13.

  mtg Vranje - 600

  U okviru druge pripremne misije u Vranju, program TUTORING SRBIJA predstavljen gđi Bojani Veličkov, zamenici gradonačelnika i gđi Maji Ristić, članici gradskog veća zaduženoj za obrazovanje.

  Dogovoreno je da se sve gradske institucije uključe u javno-privatno partnerstvo za prevenciju dropout-a i da se program pilotira u OŠ J.J.Zmaj i OŠ Dositej Obradović. U narednim danima biće potpisan i sporazum između grada i WEBIN o pilotiranju programa.

  Prva radionica biće zakazana za početak oktobra.

  Najavljeno je i održavanje nacionalne konferencije o problem dropout-a 14.o ktobra 2013 u Beogradu.

  Nakon sastanka u gradskoj upravi Vranja program je predstavljen i organizaciji CARITAS Luxemburg koja doprinosi socio-ekonomskom razvoju na jugu Srbije.

  Program TUTORING SRBIJA pilotiraćemo u Vranju, Aleksincu i Raškoj zahvaljujući podršci Ambasade SAD u Srbiji i projektu ’’Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja’’. U prvoj fazi projekta radićemo sa lokalnim akterima na kreiranju javno-privatnog partnerstva u svakom od tri grada, koje će od drugog polugodišta biti odgovorno za sprovođenje i praćenje efekata programa u svom mesu. Lokalna partnerstva su ključna za uspeh programa jer će doprineti samoodrživosti programa i u perspektivi, njegovoj institucionalizaciji.

   

  O programu

  TUTORING SRBIJA je program prevencije ranog napuštanja školovanja. Cilj programa je da doprinese smanjenju stope preranog napuštanja školovanja (drop out-a) u osnovnim školama u Srbiji dok istovremeno promoviše jednake šanse za sve, volonterski rad u zajednici, solidarnost i toleranciju.

  Srž ovog programa čini podrška učenju pre ili posle škole odnosno, odnos koji se formira između tutora (studenta/kinje, omladinskog radnika/ce ili volontera/ke) i njegovog/nog učenika/ce (detata ili mlade osobe koja je u povećanom riziku da zbog teškoća u učenju prevremeno napusti školovanje). Uspeh ovog programa zahteva izgradnju snažnog partnerstva između različitih institucija u lokalnoj zajednici poput lokalne samouprave, centara za socijalni rad, škola, visokoškolskih ustanova, kancelarija za mlade i civilnog društva ali i partnerstva sa zajednicom u kojoj deca i mladi žive, kao i stalnu komunikaciju sa roditeljima i starateljima.

  Za više informacija o projektu možete se obratiti Jeleni Bubanji na jelena.bubanja(at)wb-institute.org ili poseteti sajt www.wb-institute.org/tutoring odnosno FB stranu na www.facebook.com/wbinstitute.

  Photo: WEBIN

 • Beograd, Srbija, 09.09.13.

  Dnevni list Politika objavio je članak o problemu preranog napuštanja školovanja učenika/ca u osnovnoj školi i programu TUTORING SRBIJA koji se sprovodi u opštinama Raška i Aleksinac i gradu Vranju uz podršku Američke ambasade. Članak možete pogledati ovde: http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Mladi-tutori-za-osnovce-problematicnog-ponasanja.sr.html.

 • Beograd, Srbija, 06.09.13.

  Centar potrošača Srbije (CEPS), Privredna komora Srbije (PKS) i Zapadnobalkanski institut (WEBIN) organizovali su okrugli sto posvećen zaštiti potrošača i procesu izrade novog Zakona o Zaštiti potrošača. Preko 60 diskutanata razogavaralo je o aktuelnim temama iz ove oblasti.

  Na okruglom stolu učestvovali su još i Ministarstvo trgovine, IPA perojekat ’’Zaštita potrošača’’, Delegacija Evropske Unije, Kancelarija Vlade RS za saradnju sa civilnim društvom, Nacionalna organizacija potrošača Srbije, Asocijacija potrošača Srbije, Organizacija potrošača Jagodina, Unija potrošača Srbije, Unija poslodavaca Srbije, profesori, mediji i drugi učesnici.

  Zaključci okruglog stola biće objavljeni u narednim danima.

  Okrugli sto je bio završni događaj projekta ”Unapređenje ambijenta za zaštitu potrošača na jugu Srbije” koji finansira Fondacija za otvoreno društvo Srbija.

  Više informacija na: www.ceps.rs.

 • Raška Srbija, 06.09.13.

  2. pripremni sastanak u opštini Raška

  Predsednik opštine Raška i izvršna direktorka WEBIN potpisali su Sporazum o saradnji na pilotiranju programa TUTORING SRBIJA u opštini Raška.

  Svrha saradnje jeste zajedničko učešće u sprovođenju programa TUTORING SRBIJA kao pilot programa prevencije preranog napuštanja školovanja učenika/ca u osnovnoj školi, na teritoriji opštine Raška, u okviru projekta ”Javno-privatna partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja” koji sprovodi WEBIN, a finansira Ambasada SAD u Republici Srbiji.

  Više informacija o programu možete saznati na www.wb-institute.org/tutoring ili na jelena.bubanja(at)wb-institute.org.

  Foto: WEBIN

 • Beograd, Srbija, 03.09.13.

  Nakon višemesečnog istraživanja o potrebama za unapređivanjem metodike nastave i razvoja preduzetničkih kompetencija na studijskim programima u oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije u Srbiji i Bosni i Hercegovini, Zapadnobalkanski institut WEBIN kao nosioc ovog istraživanja objavio je izveštaj o proceni potreba.

  Needs assessment 270

  Izveštaj o proceni potreba će se koristiti kao osnova za unapređenje profesionalnog razvoja nastavnog kadra, metodike izvođenja nastave i razvoja preduzetničkih kompetencija studenata na institucijama partnerima iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine u cilju razvoja kvalitetnih i efektivnih studijskih programa obrazovanja i obuke. Izveštaj je primarno namenjen institucijama učesnicama na projektu, ali i drugim zainteresovanim stranama koje žele da se bliže upoznaju sa stanjem i potrebama u oblastima koje pokriva ovaj izveštaj. Kroz procenu potreba ciljne populacije na institucijama korisnicama projekta putem upitnika (za nastavno osoblje i studente), pokušali smo da preciznije odredimo fokus i pravac u kome bi trebalo raditi u cilju postizanja što kvalitetnijih ishoda učenja i približavanja obrazovnih profila studenata realnim potrebama tržišta rada.

  Izveštaj zajedno sa zaključcima i preporukama možete naći na sledećem linku: http://www.wb-institute.org/meta-content/uploads/AGRIVOC-Izvestaj-o-proceni-potreba-za-unapre%C4%91ivanjem-nastavnih-vestina-0.1.pdf

 • Raška Srbija, 30.08.13.

  U opštini Raška održan je još jedan sastanak sa predstavnicima osnovnih škola i centra za socijalni rad u okviru pripremnih aktivnosti za početak pilotiranja programa TUTORING SRBIJA. Prisutni su bili i opštinski većnik za mlade Mirko Puzović, opštinska sekretarka Vesna Kurandić i koordinatori Kancelarije za mlade opštine Raška Đorđe Radoičić i Jovana Radivojević. Predstavnici Zapadnobalkanskog instituta bili su Marko Stojanović, direktor za razvoj i Jelena Bubanja, istraživač i koordinatorka projekata.

  U jednočasovnom razgovoru, predstavnici škola su istakli da je njima značajna podrška u individualnom radu sa decom u riziku kao i da je neophodno razmotriti mogućnost akreditacije programa TUTORING SRBIJA. Sa druge strane, predstavnica Centra za socijalni rad istakla je problem velikog broja izostanaka učesnika u osnovnoj školi te da bi vršnjačka podrška doprinela rešavanju ovog problema.

  Sastanak je završen dogovorom da opštinski Sekretarijat za obrazovanje i Kancelarija za mlade u saradnji sa Zapadnobalkanskim institutom pripreme prvu radionicu za drugu polovinu septembra i informišu direktore škola. Program TUTORING SRBIJA pilotiraćemo u Vranju, Aleksincu i Raškoj zahvaljujući podršci Ambasade SAD u Srbiji i projektu ’’Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja’’. U prvoj fazi projekta radićemo sa lokalnim akterima na kreiranju javno-privatnog partnerstva u svakom od tri grada, koje će od drugog polugodišta biti odgovorno za sprovođenje i praćenje efekata programa u svom mesu. Lokalna partnerstva su ključna za uspeh programa jer će doprineti samoodrživosti programa i u perspektivi, njegovoj institucionalizaciji.

  Nakon sastanka sa u opštini predstavnici Zapadnobalkanskog instituta obišli su novootvoreni omladinski klub u Raški a potom i etno ranč ‘’Toplina duše’’ u selu Pavlica gde su savlasnikom ranča Zoranom razgovarali o lokalnom ekonomskom razvoju ovog područja.

   

  O programu

  TUTORING SRBIJA je program prevencije ranog napuštanja školovanja. Cilj programa je da doprinese smanjenju stope preranog napuštanja školovanja (drop out-a) u osnovnim školama u Srbiji dok istovremeno promoviše jednake šanse za sve, volonterski rad u zajednici, solidarnost i toleranciju.

  Srž ovog programa čini podrška učenju pre ili posle škole odnosno, odnos koji se formira između tutora (studenta/kinje, omladinskog radnika/ce ili volontera/ke) i njegovog/nog učenika/ce (detata ili mlade osobe koja je u povećanom riziku da zbog teškoća u učenju prevremeno napusti školovanje). Uspeh ovog programa zahteva izgradnju snažnog partnerstva između različitih institucija u lokalnoj zajednici poput lokalne samouprave, centara za socijalni rad, škola, visokoškolskih ustanova, kancelarija za mlade i civilnog društva ali i partnerstva sa zajednicom u kojoj deca i mladi žive, kao i stalnu komunikaciju sa roditeljima i starateljima.

  Za više informacija o projektu možete se obratiti Jeleni Bubanji na jelena.bubanja(at)wb-institute.org ili pogledati ovde.

  Foto: WEBIN

  image
 • Beograd, Srbija, 29.08.13.

  Najava-okruglog-stola-o-zastiti-potrosaca-400

  Centar potrošača Srbije, Privredna komora Srbije i Zapadnobalkanski institut uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, organizuju u petak 06. septembra 2013. okrugli sto pod nazivom: EFEKTIVNA ZAŠTITA POTROŠAČA: U SUSRET NOVOM ZAKONU.

  Povodom izrade novog Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije, želimo da u prvi plan stavimo prioritete u zaštiti potrošača Republike Srbije koji se moraju naći u novom zakonu da bismo na adekvatan način unapredili poziciju potrošača a sve u skladu aktivinije i efektivnije zaštite potrošača. Zaključci sa ovog okruglog stola biće dostavljeni svim relevantnim državnim i lokalnim institucijama koji se bave potoašačkim problemima, kao i Ministrastvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

  Okrugli sto se  organizuje kao završna aktivnost u okviru projekta ’’Unapređenje ambijenta za zaštitu potrošača na jugu Srbije’’ koji Centar potrošača Srbije sprovodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. U okviru ovog projekta Centar potoršača Srbije je osnovao  tri nove potrošačke organizacije i to u Knjaževcu, Prijepolju i Aleksandrovcu. Osnivanjem pomenutih organizacija, potrošači na lokalnom nivou dobijaju zaštitu svojih potrošačkih prava.

  Okrugli sto će moderirati Marko Stojanović, direktor za razvoj WEBIN.

  Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte: Mariju Vidu, projektnu menadžerku CEPS na telefone 062-755253 ili e-mail marija.vida@ceps.rs.

  Poziv i agendu možete preuzeti ovde: FINAL_Poziv na okrugli sto i program.

  Foto izvor: WEBIN

 • Kruševac, Srbija, 27.08.13.

  U okviru projekta AGRIVOC, kruševački Institut za krmno bilje ugostio je 2. radionicu o razvoju praktične nastave na visokoškolskim institucijama  u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Radionica traje 3 dana od 26.-28. avgusta 2013.

  Na ovoj radionici ćemo predstaviti dosadašnje aktivnosti na pripremi i koncipiranju nove prakse koja će biti implementirana u reformisani kurikulum. Drugim rečima, studenti će više raditi praktične vežbe na polju odnosno u laboratoriji a manje slušati predavanja. Na ovoj radionici ćemo usvojiti i finalnu verziju formulara u kojem ćemo opisati plan reforme kurikuluma sa fokusom na praktičnu nastavu. Facilitatori ove radionice su g. Karolji Bodnar, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Hodmezovašarheju, Univerzitet u Segedinu iz Mađarske i g. Marko Stojanović, direktor za razvoj WEBIN.

  Više informacija o AGRIVOC projektu možete naći na: www.agrivoc.org ili se obratiti koordinatoru Nebojši Zlatkoviću na nebojsa.zlatkovic79(at)gmail.com.

  image
 • Aleksinac, Srbija, 13.08.13.

  U okviru pripreme za početak pilotiranja programa TUTORING SRBIJA, treći pripremni sastanak održan je u Aleksincu. Uz podršku Društva za razvoj kreativnosti iz Aleksinca, program je predstavljen načelniku opštinske uprave g. Draganu Jovanoviću, opštinskoj sekretarki gđi Vesni Petković kao i koordinatoru Kancelarije za mlade Stefanu Đuriću.

  Odvojeni sastanak održan je sa gđom Snežanom Petrović i gđom Mirjanom Novaković, psihologom i pedagogom OŠ Vožd Karađorđe iz Aleksinca koja ima skoro 20% đaka Romske populacije i visok procenat preranog napuštanja školovanja. Dogovoreno je da ova osnovna škola postane deo pilotiranja programa TUTORING SRBIJA koje počinje u februaru 2014. godine.

  Pre početka pilotiranja programa, 3 radionice će biti održane sa lokalnim akterima (opštinska uprava, kancelarija za mlade, centar za socijalni rad, udruđenja, škole, i td.) sa ciljem da se u opštini kreira inter-sektorsko partnerstvo koje će biti odgovorno za sprovođenje programa TUTORING SRBIJA u Aleksincu.

  Program TUTORING SRBIJA pilotiraćemo u Vranju, Aleksincu i Raškoj zahvaljujući podršci Ambasade SAD u Republici Srbiji i projektu ’’Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja’’.

  U prvoj fazi projekta radićemo sa lokalnim akterima na kreiranju javno-privatnog partnerstva u svakom od tri grada, koje će od drugog polugodišta biti odgovorno za sprovođenje i praćenje efekata programa u svom mesu. Lokalna partnerstva su ključna za uspeh programa jer će doprineti samoodrživosti programa i u perspektivi, njegovoj institucionalizaciji.

  O programu

  TUTORING SRBIJA je program prevencije ranog napuštanja školovanja. Cilj programa je da doprinese smanjenju stope preranog napuštanja školovanja (drop out-a) u osnovnim školama u Srbiji dok istovremeno promoviše jednake šanse za sve, volonterski rad u zajednici, solidarnost i toleranciju.

  Srž ovog programa čini podrška učenju pre ili posle škole odnosno, odnos koji se formira između tutora (studenta/kinje, omladinskog radnika/ce ili volontera/ke) i njegovog/nog učenika/ce (detata ili mlade osobe koja je u povećanom riziku da zbog teškoća u učenju prevremeno napusti školovanje). Uspeh ovog programa zahteva izgradnju snažnog partnerstva između različitih institucija u lokalnoj zajednici poput lokalne samouprave, centara za socijalni rad, škola, visokoškolskih ustanova, kancelarija za mlade i civilnog društva ali i partnerstva sa zajednicom u kojoj deca i mladi žive, kao i stalnu komunikaciju sa roditeljima i starateljima.

  Za više informacija o projektu možete se obratiti Jeleni Bubanji na jelena.bubanja(at)wb-institute.org ili pogledati web stranu projekta ovde.

  image
 • Beograd, Srbija, 12.08.13.

  KOMS press konferencija 300

  Povodom Međunarodnog dana mladih (12. avgust),  Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), najviše nezavisno predstavničko telo mladih u zemlji, organizovala je u Medija centru u Beogradu pres konferenciju pod nazivom: „Dan mladih: imamo li šta da slavimo?“. Među govornicima su bili predstavnici KOMS, Nacionalne asocijacije praktičara omladinskog rada (NAPOR), kancelarija za mlade i udruženja mladih.

  Govornici na pres konferenciji ukazali su na niz problema koji sve više opterećuju omladinski sektor u Srbiji poslednjih godina (kriza vrednosti koju je besparica načinila još vidljivijom, manipulisanje mladima i omladinskim organizacijama od strane centralne i lokalnih vlasti, partijska pripadnost, vidljiva intencija da se mladi stave pod kontrolu, nedostatak transparentnosti u kadriranju, imenovanju i konkursima i sl.).

  Povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih i pres konferencije KOMS, bivši i sadašnji omladinski aktivisti su se posle dužeg vremenskog perioda ponovo okupili kako bi razgovarali o stanju u omladinskom sektoru.

  Foto: Media centar

   

 • Beograd, Srbija, 29.07.13.

  Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva  pri Kabinetu potpredsednice Vlade za evropske integracije objavio je publikaciju “Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u školama u Srbiji”.

  Nalazi ovog istraživanja predstavljaju doprinos razvoju finalne verzije Smernica za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju, ali i doprinos razvoju drugih javnih politika, sprovođenju zakona i unapređenju kvaliteta obrazovnog sistema u celini.

  Istraživanje je dostupno na ovom linku.

  image
 • Raška Srbija, 29.07.13.

  U okviru pripreme za početak pilotiranja programa TUTORING SRBIJA, održani su pripremni sastanci sa partnerima u opštini Raška. Program je predstavljen načelniku opštinske uprave g. Spasoju Andriću, opštinsko sekretarki za obrazovanje gđi Vesni Kurandić kao i koordinatorima Kancelarije za mlade Đorđu Radoičiću i Jovani Radivojević. Razgovarali smo o mogućnosti da se projekat proširi i na ranjive osnovce u ovoj opštini na jugu Srbije te da Kancelarija za mlade preuzme glavnu operativnu ulogu u pilotiranju programa u opštini.

  Tokom naredne posete koja će biti organizovana u drugoj polovini avgusta program ćemo predstaviti i direktorima osnovnih škola.

  Program TUTORING SRBIJA pilotiraćemo u Vranju, Aleksincu i Raškoj zahvaljujući podršci Ambasade SAD u Republici Srbiji i projektu ’’Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja’’.

  U prvoj fazi projekta radićemo sa lokalnim akterima na kreiranju javno-privatnog partnerstva u svakom od tri grada, koje će od drugog polugodišta biti odgovorno za sprovođenje i praćenje efekata programa u svom mesu. Lokalna partnerstva su ključna za uspeh programa jer će doprineti samoodrživosti programa i u perspektivi, njegovoj institucionalizaciji.

   

  O programu

  TUTORING SRBIJA je program prevencije ranog napuštanja školovanja. Cilj programa je da doprinese smanjenju stope preranog napuštanja školovanja (drop out-a) u osnovnim školama u Srbiji dok istovremeno promoviše jednake šanse za sve, volonterski rad u zajednici, solidarnost i toleranciju.

  Srž ovog programa čini podrška učenju pre ili posle škole odnosno, odnos koji se formira između tutora (studenta/kinje, omladinskog radnika/ce ili volontera/ke) i njegovog/nog učenika/ce (detata ili mlade osobe koja je u povećanom riziku da zbog teškoća u učenju prevremeno napusti školovanje). Uspeh ovog programa zahteva izgradnju snažnog partnerstva između različitih institucija u lokalnoj zajednici poput lokalne samouprave, centara za socijalni rad, škola, visokoškolskih ustanova, kancelarija za mlade i civilnog društva ali i partnerstva sa zajednicom u kojoj deca i mladi žive, kao i stalnu komunikaciju sa roditeljima i starateljima.

  Za više informacija o projektu možete se obratiti Jeleni Bubanji na jelena.bubanja(at)wb-institute.org ili pogledati ovde.

 • Beograd, 19.07.13.

  Od ponedeljka 22. jula sajt Zapadnobalkanskog instituta nalazi se na www.wb-institute.org.

  Basic RGB

  U skladu sa ovom promenom i sve e-mail adrese će dobiti novu ekstenziju wb-institute.org. Za više informacija pošaljite mail na: office(at)wb-institute.org.

 • Šabac, Srbija, 10.07.13.

  Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu (VPSSA) ugostila je 08-09. jula 2013. u svojim prostorijama seminar o preduzetničkom obrazovanju. Učesnici seminara bili su koordinatori projekta na partnerskim institucijama a gostujući predavač profesor Ondrej Debrecini sa Slovačkog poljoprivrednog univerziteta iz Nitre.

  Sledeći seminar o preduzetničkom obrazovanju predviđeno je da bude održan u maju 2014. godine u Mostaru na Agromediteranskom fakultetu.

  Više informacija o seminaru i projektu možete naći na sajtu AGRIVOC projekta www.agrivoc.org ili na Fejsbuk strani www.facebook.com/Agrivocstudies.

 • Vranje, Srbija, 24.06.13.

  U okviru pripreme za početak pilotiranja programa TUTORING SRBIJA, održani su pripremni sastanci sa partnerima u Vranju. Program je predstavljen Kancelariji za mlade, Visokoj tehničkoj školi, regionalnoj kancelariji Centra E8 i udruženju Život. Tokom naredne posete koja će biti organizovana u drugoj polovini avgusta program ćemo predstaviti i gradskom veći i sekretarijatu za obrazovanje kao i udruženjima građana i osnovnim školama.

  Program TUTORING SRBIJA pilotiraćemo u Vranju, Aleksincu i Raškoj zahvaljujući podršci Ambasade SAD u Republici Srbiji i projektu ’’Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja’’.

  U prvoj fazi projekta radićemo sa lokalnim akterima na kreiranju javno-privatnog partnerstva u svakom od tri grada, koje će od drugog polugodišta biti odgovorno za sprovođenje i praćenje efekata programa u svom mesu. Lokalna partnerstva su ključna za uspeh programa jer će doprineti samoodrživosti programa i u perspektivi, njegovoj institucionalizaciji.

  O programu

  TUTORING SRBIJA je program prevencije ranog napuštanja školovanja. Cilj programa je da doprinese smanjenju stope preranog napuštanja školovanja (drop out-a) u osnovnim školama u Srbiji dok istovremeno promoviše jednake šanse za sve, volonterski rad u zajednici, solidarnost i toleranciju.

  Srž ovog programa čini podrška učenju pre ili posle škole odnosno, odnos koji se formira između tutora (studenta/kinje, omladinskog radnika/ce ili volontera/ke) i njegovog/nog učenika/ce (detata ili mlade osobe koja je u povećanom riziku da zbog teškoća u učenju prevremeno napusti školovanje). Uspeh ovog programa zahteva izgradnju snažnog partnerstva između različitih institucija u lokalnoj zajednici poput lokalne samouprave, centara za socijalni rad, škola, visokoškolskih ustanova, kancelarija za mlade i civilnog društva ali i partnerstva sa zajednicom u kojoj deca i mladi žive, kao i stalnu komunikaciju sa roditeljima i starateljima.

  Za više informacija o projektu možete se obratiti Jeleni Bubanji na jelena.bubanja(at)wb-institute.org ili pogledati ovde.

 • Beograd, Srbija, 15.06.13.

  agrivoc

  Projekat AGRIVOC našao se u junskom izdanju jednog od najtiražnijih svetskih magazina za dizajn: BRAND. Na dve pune strane predstavljen je projekat sa svojim jedinstvenim vizuelnim identitetom i dizajnom i to iz ugla publicity menadžera projekta i iz ugla dizajnerskog studija.

  Magazin BRAND izdaje se u Hong Kongu za međunarodno tržište. Štampa se na 5 jezika u ukupnom tiražu od preko 50.000 primeraka mesečno.

  Projekat AGRIVOC finansira Evropska komisija kroz TEMPUS program. Više informacija na: www.agrivoc.org.

  Foto izvor: de: work

 • Beograd, Srbija, 25.05.13.

  mancester-slider

  WEBIN razvija intenzivnu saradnju sa Mančester Metropoliten Univerzitetom (MMU). Nakon podnošenja tri zajednička predloga projekta na konkursima u okviru Programa celoživotnog učenja i TEMPUS programa, delegacija Departmana za interdisciplinarne studije MMU iz Kruva boravila je u studijskoj poseti WEBIN-u. Profesorka Geraldine Lee-Treewek i studentkinja Milka Podsiedlik boravile su 5 dana u Beogradu i održale više radnih sastanaka sa institucijama i organizacijama partnerima WEBIN.

  WEBIN i MMU sarađuju u oblasti prevencije preranog napuštanja školovanja od strane učenika/ca u osnovnoj školi, bezbednosti i zaštite dece i mladih, kao i u  oblastima obrazovanja odraslih i obrazovanja migranata.

  Foto izvor: WEBIN