map
Usluge WB-PROGRAMA ZA RAZVOJ

O NAMA

 

WB-PROGRAM ZA RAZVOJ je deo WEBIN koji svojim partnerima i zainteresovanim klijentima pruža usluge profesionalnog i institucionalnog razvoja i rasta.

 

Na osnovu višegodišnjeg iskustva našeg tima u pisanju, osvajanju i upravljanju projektima u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana (sa fokusom na programe koje finansira EU), partnerima i klijentima pružamo usluge

 • mentorskog rada,
 • savetovanja,
 • razvoja projektnih aplikacija,
 • spoljašnje upravljanja projektima, radnim paketima i projektnim finansijama,

 

kao i usluge seminara i obuka u oblastima

 • projektnog ciklusa i EU programa finansiranja
 • korišćenja prenosivih (transverzalnih) veština u radnom okruženju
 • trening za trenere

 

NAČIN RADA

 

U radu sa partnerima i klijentima iz različitih sektora i zemalja, naš pristup se zasniva na metodologiji uvažavanja različitosti sistema i poznavanja ključnih aktera u datim oblastima.

 

Individualni pristup i procena potreba svakog klijenta i kreiranje stimulativne radne atmosfere su u središtu naših usluga profesionalnog razvoja. Bez obzira na temu o kojoj govorimo u našem pristupu efektivnog prenošenja znanja rukovodimo se principima učenja odraslih.

 

 

Rad u multikulturnom okruženju za nas predstavlja dodatnu vrednost jer nam omogućava da učimo jedni od drugih kroz razmenu iskustava i primere dobrih praksi iz različitih sistema.

 

USLUGE

                   Mentorski rad (learning by doing)

Naši mentori vam pružaju podršku na vašem radnom mestu kako biste razvili neophodne veštine i kompetencije koje vam omogućavaju da upravljate složenim donatorskim projektima ili da ih uspešno razvijete. Radeći 1 na 1 sa vašim zaposlenima, projektnim koordinatorima ili menadžerima osiguravamo uspešno upravljanje celokupnim projektnim ciklusom prema opšte prihvaćenim standardima i uz pomoć uspostavljanja novih procesa, radnih praksi i obrazaca.

 

Personalizovano prenošenje znanja iz prakse doprinosi lakšem razvoju kompetencija, usmerenom učenju i praktičnoj primeni stečenih saznanja.

 

Mentorski rad se može dogovoriti u pojedinačnim procesima, grupi definisanih procesa ili svim dole navedenim procesima vezanim za životni ciklus projekta: 

 • pronalaženje dostupnih sredstava i konkursnih prijava u definisanoj oblasti insteresovanja
 • razumevanje konkursnih zahteva, prioriteta i dokumentacije
 • kreiranje kvalitetnog konzorcijuma
 • komunikacija sa spoljnim domaćim i međunarodnim saradnicima
 • priprema projektne dokumentacije i slanja projektne prijave :
 • pisanje obrazloženja
 • analiza stejkholdera
 • analiza rizika i pretpostavki
 • opis ciljnih grupa
 • opis projektih aktivnosti, ciljeva i rezultata
 • opis metodologije
 • diseminacija
 • strategija komunikacije na projektu
 • plan kvaliteta
 • analiza uticaja i održivosti projekta
 • kreiranje logičke matrice
 • kreiranje budžeta
 • upravljanje projektom:
 • upravljenje procesima komunikacije i koordinacije
 • upravljanje vremenom
 • upravljanje rizicima
 • upravljanje kvalitetom
 • upravljanje procesima finansijskog menađžmenta i revizije
 • upravljanje procecima nabavki
 • upravljanje procesima angažovanja eksperata za rad na projektu
 • upravljanje procesima vođenja tima
 • upravljanje procesima timskog rada
 • upravljanje procesima izveštavanja
 • upravljanje procesima monitoringa i evaluacije
 • priprema obrazaca za implementaciju projekta (ugovori, ponude, timesheetovi, liste prirustva, altke za praćenje potrošnje budžeta, ToR i sl.)

 

 

USLUGE

                   Savetovanje (consulting)

 

Kroz dugogodišnji rad na projektima različitih donatora i programa (EU nacionalne i regionalne šeme, Erasmus+, LLP, Tepmus, IPA, USAID, Fond za otvoreno društvo,  ambasade, ministarstva i sl.) stekli smo dragoceno znanje o donatorima, načinu na koji planiraju i donose odluke, kao i bogato iskustvo u postavljanju kvalitetnog sistema za upravljanje projektima kod naših partnera i klijenata  prilagođenih potrebama njihovih institucija/organizacija kao i najboljih praksi u upravljanju projektima.

 

Naši stručnjaci pružaju niz konsultantskih usluga (uključujući i ad hoc angažman) u skladu sa potrebama partnera i klijenata, a najčešće u oblastima poput:

 • procena donatora ili programa i potencijala za finansiranje konkretne potrebe / projektne ideje / predloga
 • osmišljavanje pristupa donatiru radi boljeg razumevanja projektne teme i društvene potrebe za projektom
 • procene izvodljivosti projekta
 • kreiranje indikatora uspeha i logičke matrice projekta
 • kreiranje budžeta
 • priprema revizije
 • projektna evaluacije
 • Upravljanje promenama i uvodjenje korektivnih mera tokom implemetnacije projekta

 

USLUGE

                   Razvoj projektnih aplikacija (project bids)

 

Prilikom razvoja projekata, partnerima i klijentima se nude dva modela saradnje:

 • razvoj projekta od strane savetodavnog tima WB-PROGRAMa ZA RAZVOJ koji podrazumeva:
 • projektna ideja se definiše na osnovu interesa klijenta ili partnera i dostave svih potrebnih podataka
 • tim WB-PROGRAMA ZA RAZVOJ zadužen je za kompletiranje i pakovanje ukupne projektne dokumentacije
 • mentorski pristup prilikom razvoja projekta koji podrazumeva:
 • kombinaciju in-house edukacije sa manjin timom zaposlenih na zajedničkom razvoju projektne ideje i kreiranju potrebne projektne dokumentacije
 • intenzivan rad u timu i angažman klijenata/partnera

 

 

USLUGE

                   Spoljašnje upravljanje projektima, radnim paketima i projektnim finansijama (outsourcing)

 

Kroz naš pristup u radu sa partnerima i klijentima, ostavljamo mogućnost angažovanja naših stručnjaka vašim projektima, pojedinačnim radnim paketima ili vođenju celokupnih projektnih finansija radi optimalnog upravljanja projektnim ciklusom. Naše dosadašnje iskustvo u upravljanju projektnim ciklusima.

 

USLUGE

                   Obuke (training)

 

Tokom 2015 godine WEBIN je formirao TEACH TEAM – tim sertifikovanih profesionalnih trenera koji za potrebe naših partnera i klijenata vrše procenu potreba za obukama u različitim oblastima i na osnovu toga predlažu i pripremaju odgovarajuću obuku. Kreiranje materijala, priprema i i držanje obuka uglavnom se realizuje sa  optimalnim grupama učesnika (do 14) u paru (angažovanje trenerskog para). TEACH team realizuje standardne i tzv. ”tailor-made” obuke.

 

U standardne obuke spadaju:

 • projektnog ciklusa i EU programa finansiranja
 • korišćenja prenosivih (transverzalnih) veština u radnom okruženju
 • trening za trenere

 

Katalog standardnih obuka i uslove korišćenja možete naći na WEBIN sajtu www.wb-institute.org.

 

USLUGE

                   Katalog obuka

 

 • Projektni ciklus i EU programi finansiranja
 1. Osnove projektnog ciklusa
 2. PM napredni nivo
 3. Pisanje projektnih prijava
 4. Upoznavanje sa EU Erasmus+ programom
 5. Upoznavanje sa Europe for Citizens programom
 6. Upoznavanje sa EU Culture programom
 7. Upoznavanje sa EU Horizon 2020 programom
 8. Upoznavanje sa EU COST programom
 • Korišćenje prenosivih (transverzalnih) veština u radnom okruženju
 1. Preduzetništvo
 2. Vođenje timova
 3. Timski rad
 4. IKT u obrazovanju
 5. Engleski jezik – projektna terminologija
 6. Kreativno rešavanje problema
 7. Upravljanje stresnim situacijama
 8. Upravljanje vremenom
 9. Javni nastup
 10. Veštine verbalne i neverbalne komunikacije
 • Trening za trenere